V tuneli Bikoš dokončili sekundárne ostenie v oboch rúrach.

Práce pokračujú

Hotový by mal byť v lete 2023
V tuneli Bikoš, ktorý je súčasťou stavby prešovskej R4, je dokončené sekundárne ostenie v oboch tunelových rúrach.

Rýchlostná cesta R4 bude tvoriť severný obchvat mesta Prešov.

Predpokladaný termín odovzdania do užívania je leto 2023. Informovala o tom hovorkyňa Národnej diaľničnej spoločnosti Eva Žgravčáková.
Aktuálne práce

„V západnej rúre tunela Bikoš sú dokončené štrbinové žľaby, obrubníky, káblové trasy pod chodníkmi, ako aj stienky v SOS výklenkoch. Aktuálne realizujeme tepelnú izoláciu protipožiarneho vodovodu. Po zaizolovaní vodovodu dobudujeme chodníky a pripravíme povrch ostenia na náter," povedala Žgravčáková.

Vo východnej tunelovej rúre aktuálne realizujú štrbinové žľaby, obrubníky a káblové trasy pod chodníkmi. Dokončili tiež práce na sekundárnom ostení v priečnych prepojeniach a aktuálne pracujú na deliacich stenách.
Pracuje sa aj na vonkajších objektoch

Severný obchvat Prešova má dĺžku 4,3 kilometra a motoristom ušetrí približne desať minút. Jeho súčasťou je 155 stavebných objektov, deväť mostov a Tunel Bikoš s dĺžkou 1150 metrov.

Podľa Žgravčákovej práce napredujú aj pri budovaní vonkajších objektov.

„Na južnom portáli realizujeme protipožiarny vodovod, káblovod a drenážne odvodnenie. Odvodnenie vozovky na južnom portáli je v súčasnosti dokončené na 90 percent. Takisto pripravujeme realizáciu vozovky v tuneli a na portáloch. Okrem toho pracujeme aj na systéme odvodnenia na severnom portáli a konečným terénnym úpravám na južnom a severnom portáli," dodala hovorkyňa.

Zhotoviteľom R4 Prešov, severného obchvatu mesta, ktorého súčasťou je tunel Bikoš, je Váhostav - SK a TuCon.

Zmluvná cena predstavuje 142 876 816 eur. Stavba je financovaná zo štátneho rozpočtu.
Tunel Bikoš vo februári 2022.