Tunel Višňové má po Talianoch dorábať Skanska, ak ju zase nevylúčia

Najnižšiu cenu v súťaži o dokončenie diaľnice D1 s tunelom Višňové predložila spoločnosť Skanska. Za diaľničný úsek pri Žiline si pýta 255 miliónov eur bez DPH.

Jej ponuka vychádza najvýhodnejšie aj po zohľadnení ďalších troch kritérií, z ktorých najväčšiu váhu má termín dokončenia.

Ponuky predložili aj ďalší dvaja uchádzači – česká firma Metrostav (s cenou 320 miliónov eur) a združenie Strabagu, Doprastavu a Váhostavu (294 miliónov eur). Obaja účastníci súťaže, ktorí skončili za firmou Skanska, nechceli priebeh tendra komentovať.

Pre Národnú diaľničnú spoločnosť (NDS) je priaznivé, že má v tendri ponuky troch overených dodávateľov.

Z priebežného výsledku tendra sa už na svojom facebookovom profile tešil minister dopravy Andrej Doležal (Sme rodina), ktorý dúfa, že sa začne stavať v novom roku.

Teraz sa však ešte NDS musí rozhodnúť, či ponuku spôoločnosti Skanska prijme. Ak áno, dvaja menej úspešní uchádzači sa môžu pokúsiť víťaznú ponuku spochybniť a bojovať o to, aby ju NDS vylúčila.

Déjà vu

Podobná situácia tu už raz bola. V predchádzajúcej súťaži na výstavbu tohto istéhi úseku bola tiež najlacnejšia Skanska s cenou 339 miliónov eur. Druhý bol vtedy Doprastav, ktorý však konkurenčnú ponuku napadol, takže súťaž zabrzdili námietky.

Kde sa dvaja bili, zvíťazil tretí. Skansku aj Doprastav z tendra vyradili na základe súdneho verdiktu, ktorý sa týkal pokuty za kartel ešte z roku 2006. V tejto prvej súťaži bola v združení so Skanskou firma Strabag, ktorá je v novej súťaži lídrom združenia, kde je Doprastav.

Po vylúčení firmy Skanska aj Doprastavu v prvej súťaži NDS podpísala zmluvu s tretím v poradí, ktorým bolo združenie veľkej talianskej firmy Impregilo (neskôr Salini Impregilo, neskôr WeBuild) a firmy Dúha Miroslava Remetu s cenou 410 miliónov eur.

To stihlo preraziť tunel a rozbehnúť ďalšie práce, ale s NDS sa nevedelo dohodnúť na technických riešeniach a na zvýšení ceny. V roku 2018 konflikty vyústili do ukončenia zmluvy.

Rizikom sú námietky

Skanska má dnes na trhu lepšiu pozíciu ako pred 8 rokmi, keď sa vymedzila voči úplatkom a zo všetkých veľkých tendrov ju vyhadzovali. Vtedy aj konkurenčné firmy Skansku obviňovali, že predkladá dumpingové ceny.

Neskôr firma vyhrala napríklad severovýchodný obchvat Košíc na D1 a dokončila ho bez problémov. Tlak na vylúčenie Skansky by teda mal byť menší.

Na druhej strane je však táto súťaž voči námietkovým konaniam veľmi zraniteľná. Je v nej veľa nejasností a rizík, pre ktoré je ťažké ponuku zodpovedne pripraviť a naceniť.

Diaľnica nemá hotovú projektovú dokumentáciu a stavebné povolenia, ktoré bolo ťažké v minulých rokoch vybaviť. Nikto si nemôže byť stopercentne istý, akú časť rozostavanej stavby bude treba búrať a stavať nanovo.

V tejto situácii má menšiu šancu uspieť ten, kto všetky riziká zaráta do ceny.

Toho, kto ich podcení, môžu konkurenti obviniť, že blafuje a spolieha sa na zvyšovanie cien a predlžovanie termínov cez zmluvné dodatky.

Stavbu treba naprojektovať

Ak NDS podpíše zmluvu so Skanskou, výstavba sa naplno nezačne hneď. Diaľnicu treba najskôr doprojektovať a získať chýbajúce povolenia.

Projekt má stavebné povolenie ešte z roku 2009. Talianske združenie Salini dostali od NDS za úlohu prekresliť ho podľa nových noriem a získať nové stavebné povolenia. Od podpisu zmluvy v roku 2014 do jej faktického ukončenia v roku 2018 sa im to na niektorých častiach stavby nepodarilo. Ich návrhy im NDS a stavebný dozor neodsúhlasili.

Nový dodávateľ má teda staré, zčasti neplatné povolenie a nejaké výkresy po Talianoch. Jeho úlohou bude prípravu dokončiť a získať všetky potrebné stavebné povolenia.

Brzdiť ho bude aj to, že NDS z tejto zákazky vyňala niektoré časti, napríklad technológiu tunela do samostatných tendrov, ktoré ani dva roky po zastavení výstavby nevyhlásila. Pre stavbárov môže byť problém tunel dokončiť, ak nebudú mať projekt technológie tunela.

Opravovať aj búrať

Nový zhotoviteľ presne nevie, čo ho na stavenisku čaká. Musí zmerať a preskúmať, v akom stave sú mostné piliere a časti tunela. Niečo spravil predchádzajúci dodávateľ nekvalitne, niečo zničila voda a mráz, niečo je v poriadku.

Najviac peňazí by mala stáť oprava tunelových rúr. Tie sú obe prerazené a hotová je prvá, dočasná klenba, takzvané primárne ostenie. Druhá, finálna vrstva – sekundárne ostenie je dokončené zhruba na dvoch tretinách stavby.

Opravovať bude treba jedno aj druhé. Sekundárne ostenie je na niektorých miestach príliš tenké. Ide o 52 blokov, s ktorých každý má 12 metrov, spolu teda približne 600 metrov. Väčšina týchto blokov sa dá opraviť, ale zopár ich bude treba vybúrať a postaviť nanovo. Môže to celkovo stáť podľa informácií Denníka E približne 10 miliónov eur.

Opravy najmä v tuneli

Primárne ostenie má zase zhruba na troch kilometroch nesprávnu šírku – priestor tunelových rúr je väčší, ako by mal byť. Na steny a stropy treba dostriekať betón, aby sa priestor v tuneli zúžil.

Problém vznikol tak, že pri razení odpadávalo zo stropov a stien viac horniny, ako stavbári predpokladali.

Ide o takzvané nadvýlomy, ktorých sa týka jeden zo sporov medzi NDS a vyhodenými stavbármi. Tí hovoria, že geológia v tuneli bola oveľa náročnejšia, ako predpokladal projekt na základe meraní a vzoriek z prieskumnej štôlne. Hornina bola podľa nich krehkejšia, a preto jej pri explóziách odlupovalo z masívu oveľa viac. NDS argumentuje, že pomery v tuneli boli známe, a za nadvýlomy sú zodpovední stavbári.

NDS a stavbári sa v tejto súvislosti sporia o peniaze. Stavbári požadovali od NDS doplatiť navyše 53 miliónov. Komisia pre riešenie sporov im priznala 8 miliónov, ale výsledok sporu ešte nie je známy.

Výsledok sa už ale nezmení: Na steny a stropy tunelových treba zrejme dostriekať betón, čo sú ďalšie náklady navyše.

Voda na dne tunela

Veľa peňazí bude stáť aj oprava dna, na ktorom stojí voda. Steká zo stropov a stien a neodteká, lebo systém odvodnenia nefunguje optimálne.

Voda by mala prúdiť von z tunela cez bývalú prieskumnú štôlňu, ktorú vyrazila ešte v rokoch 1998 až 2002 stavebná firma Doprastav.

Do štôlne vniká voda z oboch tunelových rúr, ktoré sú po jej bokoch. Aby to fungovalo, medzi tunelovými rúrami a bývalou prieskumnou štôlňou vŕtali predchádzajúci stavbári diery.

Teraz, keď už stavenisko prebrala NDS, je dno tunela pokryté kalužami a potôčikmi. Táto voda poškodzuje dno a čiastočne aj základy primárneho ostenia. Hovorí o tom správa z geotechnického monitoringu, ktorý sa uskutočnil v septembri 2020.

Opravovať bude treba aj časť vonkajšej diaľnice – zárubné múry a mosty. V niektorých prípadoch ide o vady zavinené bývalým zhotoviteľom. Aj dva roky dažďov, mrazov a vody v tuneli spôsobili na stavbe škody.

NDS tieto vady a škody opísala v súťažných podkladoch (Príloha č. 1 – Stav projektovej dokumentácie a rozostavanosti, ktorá je na tomto linku tretia odspodu).

NDS doplatí, ak bude treba

Aj tak ale nikto nevie presne povedať, koľko to bude celé stáť a čo všetko bude treba prerábať.

Preto sa NDS s uchádzačmi dohodla, že opravy a práce, pri ktorých sa ťažko odhadujú náklady, sa budú naceňovať a preplácať cez takzvaný meraný kontrakt: Uchádzači nacenia zoznam prác a opráv, ktorý vytvorila NDS, na základe svojich jednotkových cien. Podľa nich bude dodávateľ faktúrovať reálne dodané množstvá.

Úplne na začiatku súťaže to malo byť inak. NDS od uchádzačov žiadala, aby do ceny premietli všetky riziká – aby prevzali zodpovednosť za všetky vady a nedorobky, vrátane tých, ktoré sa zistia neskôr. Napokon sa dohodli na kompromise: Keď budú práce drahšie, NDS to preplatí na základe jednotkových cien.

Zmluvný termín na dokončenie je tri roky. Pre čerpanie eurofondov je zase dôležité stihnúť to do konca roka 2023. Keďže zmluva sa podpíše najskôr v budúcom roku, trojročná lehota výstavby sa skončí až niekedy v roku 2024.

Pri optimistickom scenári – bez námietok a ak budú víťazní stavbári šikovní, by sa mohla predsa len stavba dokončiť niekedy na prelome rokov 2023 a 2024