Súťaž na diaľnicu pri Kriváni za štvrť miliardy je prelomová, cena nie je jediné kritérium

Štátni manažéri prvýkrát vyberajú dodávateľa diaľnice aj podľa kvality tímu a nákladov na prevádzku cesty.

Keď Ján Počiatek ako minister dopravy odovzdával pred tromi rokmi šoférom obchvat Detvy, hádzali po jeho sprievode vajcia. Zástupca nevyplatených stavbárov z kauzy Váhostav Milan Blaho vysvetľoval, že mieril na šéfa Váhostavu, ale „z tej vzdialenosti sa to ani veľmi nedalo“.

Bolo to v čase búrlivej debaty, kto môže za to, že si firmy na stavbe diaľnic navzájom neplatia faktúry, a či hlavný vinník nie je štát, ktorý v tendroch tlačil na nízke ceny.

Ubehli tri roky, blízko Detvy chystá štát budovanie ďalšieho diaľničného úseku a debata o tom, či treba tendrovať len podľa ceny, sa vrátila.

Úsek rýchlostnej cesty R2 od Kriváňa po Mýtnu bude 9 kilometrov dlhý, mal by nadväzovať na obchvat Detvy, a štát by chcel jeho dodávateľa vybrať nielen podľa ceny, ale aj podľa kvality ponúkanej práce.

Čo všetko sa bude v súťaži počítať

Štátny odhad počíta s nákladmi na krivánsku časť diaľnice aj s jej projektovaním na 234 miliónov eur (bez DPH).

Cena má mať v súťaži 40-percentnú váhu. Zvyšok bodov pridelia diaľničiari stavbárom podľa kvality ich tímu, stavby či jej vplyvu na prírodu.

Netradičné pravidlá môžu vytvárať väčší priestor na podozrenia na subjektivitu. Kľúčové bude, aby sa z novinky nestal nástroj na elimináciu konkurencie, ale aby bola funkčným nástrojom na hľadanie najlepšieho pomeru ceny a kvality. Ak sa postup diaľničiarom osvedčí, môže z toho byť precedens.

„Práve preto musia byť kritériá veľmi jasne definované, a kladie to veľké nároky na prípravu tendra,“ vysvetľoval v rozhovore tesne po spustení obstarávania investičný riaditeľ Národnej diaľničnej Jiří Hájek.

Diaľničiari v zadaní opisujú kritériá tak, aby firmy vedeli napríklad aj to, koľko bodov stratia, ak sa napríklad rozhodnú šetriť na ložiskách použitých pri mostoch. Bodovať sa bude napríklad aj počet kilometrov stavieb, ktoré majú za sebou kľúčoví odborníci stavebného tímu, alebo rozsah výrubu drevín v brehových porastoch tokov.

Všetky premenné sú vyčísliteľné, diaľničiari píšu v návode na prvý pohľad relatívne presne, aké body môžu stavbári za aké riešenia očakávať. Všetky čísla sa dosadzujú do vzorca.

Kritériá v súťaži R2 Kriváň – Mýtna

Navrhovaná cena: 40 %
Kvalita tímu odborníkov: 25 %
Hodnotí sa hlavne dĺžka diaľnic, na ktorých pracovali kľúčoví odborníci: riaditeľ stavby, stavbyvedúci pre mosty, hlavný inžinier projektu a zodpovedný projektant pre mostnú časť.

Náklady na prevádzku: 10 %
Diaľničiari týmto sledujú, ktorá navrhovaná konštrukcia bude najlepšie redukovať prevádzkové náklady diaľnice. Hodnotí sa počet ložísk pri mostoch na stavbe, náterový systém aj ich životnosť.

Environmentálne hľadiská: 25 %
Hodnotí sa napríklad čas výstavby, a teda zaťaženie krajiny a obyvateľstva hlukom či stavebnou dopravou, technológia výstavby mosta (najviac bodov – 20 – je napríklad za výstavbu, pri ktorej sa most vysúva), počet pilierov mosta a podobne.

Ministerstvo financií je opatrné

Vládni analytici z Útvaru hodnoty za peniaze uznávajú, že systém zohľadnenia kvalitatívnych kritérií už zaviedlo Nórsko a že táto metóda sa používa v najvyspelejších krajinách. Upozorňujú však aj na riziká.

„Tento postup je dôležitý, avšak v našich podmienkach je nový, a preto môže priniesť aj niektoré riziká. Vzhľadom na dostupné dáta nie je možné nateraz povedať, či tento postup prinesie potrebnú hodnotu za peniaze,“ reagovali oficiálne analytici ministerstva financií.

Ako sa hľadanie najlepšieho pomeru medzi cenou a kvalitou diaľničiarom doteraz vydarilo, môže naznačiť aj počet a závažnosť sporov v tendri.

Diaľničiari už záujemcom odpovedali na sériu otázok. Na ilustráciu, niektorých zaujímalo, či sa pri referenciách zo stavieb s polovičným profilom (z diaľnic s jedným pruhom pre každý smer) bude zarátavať celá dĺžka diaľnice alebo len polovica.

Nové kritériá však zatiaľ nespôsobili problém s nárastom námietok súťažiacich. Bola len jedna, netýkala sa nových kritérií a súťažiaci ju navyše sám stiahol.

Lehoty na vyzbieranie ponúk medzičasom diaľničiari posunuli o dva mesiace. Aktuálne ich pýtajú od stavbárov do 9. novembra. Po vyhodnotení kritérií tiež môžu vzniknúť spory a zvlášť budú diaľničiari ešte posudzovať, či sa stavebné firmy kvalifikujú na stavbu diaľnice svojimi firemnými referenciami.

„Predkladanie ponúk skracovať nebudeme, naším cieľom je spravodlivá súťaž,“ odpovedala hovorkyňa diaľničiarov Michaela Michalová na otázku, či po stiahnutí námietky neplánujú termíny skrátiť.

Nízka cena nie je automaticky problém

Exaktné dôkazy, že na Slovensku máme problém s lacnými, a nie naopak, predraženými diaľnicami, chýbajú. Ceny v niektorých obstarávaniach z posledných rokov patrili medzi historicky najvyššie v prepočte na kilometer a odborníci z inštitútu INEKO písali, že tendre vykazovali znaky kartelov.

V minulosti sa s nízkymi cenami neosvedčil napríklad Hant BA DS, dnes už premenovaný na Dopravné stavby. Zo stavby malého obchvatu Prešova napokon musel odísť a stavba štvorkilometrovej stavby nakoniec trvala 5 rokov.

Problémy majú aj stavbári tunela Višňové na D1 – Dúha prešovského podnikateľa Miroslava Remetu a talianska firma Salini Impregilo. Tu však zrejme nebude problém v cene, lebo Dúha s Talianmi vyhrali súťaž so štvrtou najnižšou ponukou. Najlacnejšie vtedy núkala Višňové vyhĺbiť Skanska so Strabagom a v neoficiálnych debatách považovali ich cenu v biznise za reálnu.

O tom, že schopnosť odmanažovať kvalitnú stavbu pri nižšej cene súvisí skôr s kompetenciou manažérov, svedčí aj R4 pri Košiciach (po Milhosť), ktorú Skanska dokončila za dvojtretinovú cenu oproti vládnemu odhadu.

Diaľničiari tvrdia, že majú problém vyradiť z tendrov lacnejších záujemcov, aj keď majú obavy o ich kvalitu.

„Súťaž len o najnižšiu cenu veľa dobrých firiem odradí. Majú náklady na prípravu ponuky a potom do tendra príde niekto napríklad z Kazachstanu, ponúkne najnižšiu cenu, a my nie sme schopní ho vyradiť,“ ozrejmoval Hájek. Najhoršie z toho vychádzajú druhí a tretí v poradí, vysvetľoval Hájek v rozhovore.

Bývalý investičný šéf diaľničiarov Juraj Čermák hovorí, že zaviesť multikriteriálne hodnotenie sa pokúšali v NDS-ke aj v jeho ére (2006 – 2010), ale neúspešne.

„Pri tých nízkych cenách je kvalita podstatne nižšia, ako je bežný štandard,“ povedal Čermák.

Záručná lehota na diaľnice je 5 rokov, ich životnosť niekoľko desiatok rokov.