Stavebné povolenie na druhý úsek R2 Košice, Šaca – Košické Oľšany sa očakáva v júni

Stavebné povolenie na druhý úsek rýchlostnej cesty R2 Košice, Šaca – Košické Oľšany sa očakáva v júni. Pre agentúru SITA to uviedlo Ministerstvo dopravy a výstavby SR. „Druhý úsek rýchlostnej cesty R2 Košice, Šaca – Košické Oľšany je stále v procese verejného obstarávania, vydanie stavebného povolenia očakávame v júni 2020. Po podpise zmluvy s víťazom súťaže je možné začať výstavbu. Vzhľadom na fakt, že projekt plánujeme financovať s príspevkom Európskej únie cez Operačný program Integrovaná infraštruktúra, výstavba by mala byť ukončená do roku 2023,“ uviedlo ministerstvo.


Národná diaľničná spoločnosť vyhlásila súťaž na výstavbu druhej časti R2 Košice, Šaca - Košické Oľšany v dĺžke 14,3 kilometra v decembri 2018. Predpokladaná cena prác plánovaných na tri roky predstavuje 138 milióna eur bez DPH. Ponuky predložilo v auguste minulého roka sedem uchádzačov zložených zo štrnástich stavebných spoločností. Najnižšiu cenu navrhlo taliansko-slovenské združenie firiem INC, S. p. A., Cesty SK, s. r. o. Košice a CEDIS, s. r. o. Bratislava, a to 123,6 milióna eur.

Po otvorení ponúk bola na Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) podaná námietka, čo predĺžilo celý proces obstarávania. ÚVO v novembri minulého roka zastavil konanie o námietkach v tejto verejnej súťaži a rozhodnutie zdôvodnil tým, že námietky jedného z uchádzačov proti podmienkam v súťažných podkladoch boli podané oneskorene, teda po určenej lehote.

R2 Šaca - Košické Oľšany bude juhovýchodným obchvatom mesta Košice a bude prepájať diaľnicu D1 s úsekom R4 Košice – Milhošť. Na spomínanom úseku budú tri mimoúrovňové križovatky Košice - Juh, Krásna a Hrašovík, trinásť mostov a jedno odpočívadlo.