Stále nie známy víťaz súťaže na R2 Košice,Šaca-Košické Oľšany

Plánovaná cesta, ktorá má výrazne pomôcť doprave v Košiciach, už má stavebné povolenie. Robotníkov však na úseku Šaca – Košické Oľšany tak skoro neuvidíme.

Rýchlostná cesta R2 má byť obchvatom, ktorý odbremení mesto od tranzitnej dopravy. Podľa medializovaných časových plánov malo byť v júni vydané stavebné povolenie a v priebehu prvého polroka 2020 ukončené aj verejné obstarávanie na zhotoviteľa.

Investor, teda Národná diaľničná spoločnosť (NDS), môže byť spokojný len spolovice. Stavebné povolenie naozaj koncom mája Špeciálny stavebný úrad pre diaľnice na Ministerstve dopravy a výstavby vydal.

„Verejné obstarávanie zatiaľ nebolo ukončené,“ odpovedala na našu otázku hovorkyňa NDS Eva Žgravčáková. Súťaž vyhlásili diaľničiari ešte v decembri 2018. Ponuky predložilo sedem uchádzačov zložených zo 14 stavebných spoločností. Súťaž predĺžili aj námietky, jedna bola vzatá späť, druhú zamietol Úrad pre verejné obstarávanie ešte v decembri 2019. Stále však nie je známy víťaz. 

Úsek rýchlostnej cesty R2 zo Šace do Košických Oľšian má byť dlhý 14,3 kilometra a má obsahovať tri mimoúrovňové križovatky, 13 mostov a jedno odpočívadlo. Práce sú plánované na tri roky a diaľničiari na ne plánujú investovať 138 miliónov eur.