Prvý úsek severného obchvatu Prešova plánujú postaviť do konca 2022

Druhá etapa sa má začať obstarávať budúci rok.

PREŠOV. Severný obchvat Prešova by mal výrazne znížiť počet áut prechádzajúcich priamo cez mesto.

Údaje vychádzajú z analýzy, ktoré si dalo vypracovať mesto.

Samotná realizácia sa však odsúva z roka na rok.

Prvú etapu začnú stavať budúci rok
Rýchlostná cesta R4, teda severný obchvat Prešova, by mala obchádzať mesto v smere od Popradu na Vranov nad Topľou.

O podobe druhej etapy severného obchvatu Prešova nie je rozhodnuté
Výstavba je rozdelená na dve etapy.

Prvý úsek meria 4,3 kilometra a bude viesť od križovatky s diaľnicou D1 Prešov – Západ na križovatku Veľký Šariš.

Súťaž bola vyhlásená na sklonku minulého roka, pár dní pred Vianocami.

„V prípade prvej etapy aktuálne prebieha súťaž na zhotoviteľa stavebných prác, ktorej ukončenie predpokladáme začiatkom budúceho roka a následne aj začiatok výstavby,“ informovala hovorkyňa Národnej diaľničnej spoločnosti Michaela Michalová.

Rozhodnutie v tomto prípade padlo, že stavať sa bude v plnom profile.

Podľa Michalovej ešte stále pred ukončením súťaže predstavuje predpokladaná hodnota zákazy 169,98 milióna eur bez DPH.

Výstavba by sa mala stihnúť približne do konca roka 2022.

„Doba výstavby je 1 340 dní. Dĺžka úseku je 4,3 kilometra, súčasťou úseku je tunel Bikoš s dĺžkou 1 155 metrov,“ dodáva Michalová.

O druhej etape sa rozhoduje
Podoba druhej etapy severného obchvatu Prešova na R4 v úseku križovatky Veľký Šariš – Kapušany je stále nejasná.

Na severnom obchvate Prešova sa dá ušetriť 70 miliónov. Ale so zdržaním
O 10,2-kilometrovom úseku sa stále vedú diskusie s Útvarom hodnota za peniaze (ÚHP), či by sa mal stavať v plnom alebo polovičnom profile.

Potrebné je ešte dopracovať analýzu nákladov a prínosov.

V prospech štvorprúdovej cesty, teda plného profilu, však hovoria aj zozbierané dáta o doprave v meste Prešov.

„NDS sa prikláňa k názoru, že vzhľadom na výsledky aktualizovaného dopravného modelu, ktorý vychádza z dopravného generelu a plánu udržateľnej mobility mesta Prešov spracovaného spoločnosťou NDCon Praha, by mala byť druhá etapa realizovaná v plnom profile,“ vysvetľuje Michalová.

Podľa vyjadrení diaľničnej spoločnosti by podľa týchto dát bol polovičný profil nepostačujúci s pravdepodobnosťou tvorby kolón a nehôd.

Argumentom je aj environmentálne hľadisko, keďže pri plnom profile už nebude potrebné opätovne zasahovať do územia výstavbou, ako by to bolo pri polovičnom profile.

Jediným argumentom pre dvojprúdovú cestu je však nižšia cena.

Minimalistické riešenie zo strany diaľničnej spoločnosti predstavuje realizovať tunel Okruhliak (1 917 m) v plnom profile a ďalších približne 7,5 kilometra v polovičnom profile.

Polovičný profil zdrží obstarávanie
Do rozhodovania zasiahne ešte ÚHP so svojou analýzou, ktorá bude zverejnená pred verejným obstarávaním na druhú etapu R4.

V ňom majú zhodnotiť analýzu prínosov a nákladov, ale aj porovnanie alternatívnych riešení, ako napríklad výstavba štvorprúdovej cesty I/68.

Podľa NDS však predpoklad na spustenie verejného obstarávania na zhotoviteľa stavebných prác je v druhej polovici roka 2019.

„Ak by padlo rozhodnutie o pokračovaní v plnom profile, verejné obstarávanie by sa mohlo začať skôr, a to počas leta 2019. Ak by sa rozhodlo o polovičnom profile, obstarávanie by sa začalo koncom roka 2019,“ dodala Michalová.