Plán výstavby diaľnic nepredložil Doležal v termíne.

Plán výstavby diaľnic nepredložil Doležal v termíne. Odvoláva sa na Hegera, ten to vidí inak

Vláda už vie, ktoré diaľnice potrebuje Slovensko najnutnejšie a ktoré ešte môžu počkať. Zoznam priorít v cestnej výstavbe schválila pred mesiacom a odvtedy je jasnejšie, ktoré dopravné investície vníma štát ako kľúčové.

Je to dôležité preto, lebo skoršia výstavba tam, kde je dopravný problém menší, znamená dlhšie čakanie na diaľnicu v mieste s väčšími komplikáciami.

Dobrá správa je aj to, že ministerstvo dopravy materiál vypracovalo v spolupráci s Útvarom hodnoty za peniaze. Opiera sa aj o fakty o tom, kde je aká intenzita dopravy či o koľko nová cesta zníži nehodovosť, emisie alebo čas strávený za volantom.

Horšia správa je, že samotný harmonogram výstavby stále nie je verejnosti známy. Vláda pritom v septembri zaviazala uznesením ministra dopravy Andreja Doležala (Sme rodina), aby ho predložil na schválenie do 15. októbra.

Vládny kabinet konkrétne zadal ministrovi predložiť „na rokovanie vlády harmonogram prípravy a výstavby projektov cestnej infraštruktúry v súlade s návrhom priorít vo výstavbe cestnej infraštruktúry a v súlade s trojročným rozpočtovým rámcom na roky 2021 až 2023“.

Harmonogram je dôležitý aj preto, že nie každá prioritná diaľnica je aj pripravená na stavbu. Dobrým príkladom z vrchnej časti rebríčka je jediný úsek D1 medzi Bratislavou a Košicami, ktorý sa ani nezačal stavať. Úsek Turany – Hubová ešte neprešiel cez všetky prípravné fázy.

Štát si teda potrebuje pri diaľničných plánoch dobre rozvrhnúť čas, kapacity a peniaze, aby sa diaľničné a cestné projekty pripravovali a stavali tempom primeraným ich významu.

Starostovia a primátori si však budú musieť ešte niekoľko týždňov počkať, kým sa dočítajú, kedy sa kde bude stavať.

Doležal viní Hegerov tím
Doležalov tím vysvetľuje, že na zostavenie strategického dokumentu mu chýbali dáta od ministerstva financií. Má ísť najmä o detaily súvisiace s rozpočtom, ktorý vláda schválila túto stredu.

„Vzhľadom na prípravu rozpočtu a práce na pláne obnovy ministerstvo financií nemohlo poskytnúť potrebné vstupné údaje,“ píše ministerstvo dopravy.

Ministerstvo dopravy spresňuje, že konkrétne potrebovalo ako vstupný údaj „finančný rámec na roky 2021 – 2023 (schválený včera), ale aj prognózu na ďalšie roky“.

„Bez toho, aby sme vedeli, koľko prostriedkov budeme mať k dispozícii na nasledujúce roky na prípravu a výstavbu projektov cestnej infraštruktúry, nie je možné harmonogram vypracovať,“ vysvetľuje rezort dopravy.

Premiéra preto Doležalov tím požiadal o odklad termínu na splnenie úlohy. Nový termín uplynie 30. novembra.

U Hegera to vidia inak
Na ministerstve financií však naznačujú, že minister dopravy Doležal mohol dokument pripraviť aj bez spomínaných dát, tie kľúčové sú totiž podľa nich vraj už v pláne priorít schválených v septembri.

„Materiál Priority vo výstavbe cestnej infraštruktúry identifikoval dlhodobý priemer výdavkov na výstavbu a prevádzku ciest a diaľnic vo výške 1,1 % HDP ročne. Po započítaní výdavkov na PPP projekty výdavky dosahovali v priemere 1,2 % HDP ročne. Toto sú údaje, z ktorých môže vychádzať aj strednodobý harmonogram projektov,“ píše ministerstvo financií.

Vzhľadom na proces prípravy rozpočtu bolo podľa ministerstva financií možné spresniť údaje na roky 2021 – 2023 až tesne pred schválením rozpočtu verejnej správy.

„Pri tvorbe harmonogramu sme preto odporučili ministerstvu dopravy vychádzať z hodnôt, ktoré mu boli oznámené pri tvorbe návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2021 až 2023, a zároveň z predbežnej finančnej alokácie určenej pre oblasť dopravy v kapitole Všeobecná pokladničná správa v roku 2021 v sume 514 844 131 eur, v roku 2022 vo výške 323 825 235 eur , v roku 2023 v sume 332 855 643 eur,“ píše ministerstvo financií.

Júl, august, september, november
Na máloktorý strategický dokument sa pritom čaká tak dlho a tak netrpezlivo ako na vládny program výstavby diaľnic. Žiadna z doterajších vlád nebola ochotná schváliť záväzný plán výstavby, v ktorom by postup výstavby vyberala podľa faktov.

Témy sa po nástupe do funkcie chytil Doležal. Keď hodnotil svojich prvých 100 dní vo funkcii, sľuboval strategický dokument v júli.

Keď otváral prvé kilometre bratislavského obchvatu, už to videl na august. V septembri napokon vláda schválila prvú časť očakávaného dokumentu.