NDS vyhlásila súťaž na výstavbu úseku R2 Mýtna – Lovinobaňa

Národná diaľničná spoločnosť, a.s. (NDS) vyhlásila súťaž na zhotoviteľa úseku rýchlostnej cesty R2 Mýtna – Lovinobaňa, Tomášovce v dĺžke 13,5 kilometra. Predpokladaná hodnota stavebných prác na budúcom úseku R2 v plnom profile v okrese Lučenec predstavuje 161,8 mil. eur bez dane z pridanej hodnoty (194,2 mil. eur vrátane DPH).

Ako v piatok informovali diaľničiari, ukončenie súťaže v závislosti od jej priebehu predpokladajú koncom tohto roka a následne by sa mala začať aj výstavba. Financovanie výstavby bude zabezpečené zo zdrojov štátneho rozpočtu.

Od Zvolena po Lučenec bude súvislá štvorprúdová cesta

„Ide o historickú chvíľu pre južné Slovensko. Rok 2018 je rokom súťaží a prvá súťaž je na úsek Mýtna – Lovinobaňa, Tomášovce. Od Zvolena po Lučenec bude súvislá štvorprúdová rýchlostná cesta, ktorá pomôže motoristom, odľahčí obce a prispeje k rozvoju regiónu,“ povedal minister dopravy a výstavby Arpád Érsek.

Mimoúrovňové križovatky, jedenásť mostov, šesť protihlukových stien

Trasa úseku R2 Mýtna – Lovinobaňa, Tomášovce začína dočasným napojením cesty prvej triedy I/16 na rýchlostnú cestu R2 v Mýtnej v podobe stykovej križovatky pred obcou Mýtna. Súčasťou rýchlostnej cesty bude 148 objektov, vrátane mimoúrovňovej križovatky Mýtna, jedenástich mostných objektov, z ktorých budú dominantné tri estakády v dĺžke 1,36 km, a šiestich protihlukových stien.

Trasa úseku končí v mimoúrovňovej križovatke Tomášovce, na ktorú bude nadväzovať úsek R2 Tomášovce – Ožďany, pre ktorý je v súčasnosti vydané územné rozhodnutie.

Tento rok budú ďalšie štyri súťaže na diaľničné úseky

„Tento rok chceme vyhlásiť štyri ďalšie súťaže na diaľničné úseky, ako aj desiatku súťaží na projektovú dokumentáciu. Rozostavať plánujeme viac ako 70 kilometrov diaľnic a rýchlostných ciest v trasách priorít vlády,“ uviedol generálny riaditeľ NDS Ján Ďurišin.

NDS plánuje v tomto roku vypísať súťaže aj na ďalšie úseky R2 – Kriváň – Mýtna (9,15 km), Rožňava – Jablonov nad Turňou (14,1 km) a Košice, Šaca – Košické Oľšany (21,25 km). Príprava týchto úsekov je v procese dokumentácie pre stavebné povolenie.

Celkové odhadované náklady projektu sú nižšie o 37 miliónov eur

Celkové investičné náklady na R2 Mýtna – Lovinobaňa, Tomášovce mali pôvodne predpokladaný objem 204,8 mil. eur bez DPH, z toho stavebné náklady 195,1 mil. eur. Po úprave sa znížili na 168 mil. eur bez DPH – stavebné náklady 156,4 mil. eur, ostatné služby 5,4 mil. eur, výkup pozemkov 5,2 mil. eur a projektová dokumentácia 1 mil. eur. Ako v piatok informoval Útvar hodnoty za peniaze (ÚHP) na Ministerstve financií SR, celkové odhadované náklady na projekt sú tak nižšie o 36,8 mil. eur bez DPH.

Chýba aktuálna dopravná prognóza a analýza nákladov a prínosov

„Spoločenskú návratnosť projektu nie je možné posúdiť, nakoľko projektu chýba aktualizovaná dopravná prognóza a analýza nákladov a prínosov podľa platnej metodiky, čo zvyšuje riziká pre ekonomické aj dopravné posúdenie navrhovaných úsekov. Podľa existujúcej dopravnej prognózy prejde v roku 2040 navrhovaným úsekom R2 asi jedenásť tisíc vozidiel denne. NDS sa zaviazala model a dopravné prieskumy pred podpisom zmluvy aktualizovať,“ uviedol riaditeľ ÚHP Štefan Kišš.

Zníženie nákladov úpravou cien návratnosť projektu zlepšuje

Posúdená bola podľa rezortu financií len jedna alternatíva riešenia kvality a bezpečnosti dopravy na danom úseku – výstavba štvorpruhovej rýchlostnej cesty. Prebieha proces environmentálneho posudzovania väčšieho úseku Kriváň – Lovinobaňa, jeho ukončenie je nevyhnutným predpokladom pre vydanie stavebného povolenia. „Zníženie nákladov úpravou jednotkových cien o 37 mil. eur však návratnosť projektu zlepšuje,“ dodal Kišš.