Národná diaľničná spoločnosť (NDS) podpísala zmluvu so zhotoviteľom úseku R2 Kriváň – Mýtna.

Úsek postaví združenie spoločností Doprastav, Strabag, Eurovia SK a Eurovia CS. Zmluvná cena za vybudovanie úseku je 232,15 milióna eur bez DPH. Zákazka je na Slovensku prvou svojho druhu, keď o víťazovi nerozhodovala len cena, ale aj ďalšie kritériá, ako na príklad vplyv stavby na prírodu či prevádzkové náklady na stavanú cestu.  Ako informovala NDS, úsek by mal motoristom slúžiť v roku 2024.

Minister dopravy Árpád Érsek (Most-Híd) priblížil, že zmluva bola podpísaná vo štvrtok (13. 2.). Súťaž sa podľa jeho slov naťahovala pre obštrukcie. „Aj keď máme peniaze, ťažko sa nám začína stavať,“ podotkol.

Vysúťažiť dodávateľa podľa neho niekedy trvá dlhšie, ako dokončiť stavbu. Obáva sa, že podobne to bude aj pri ďalších súťažiach. „Bude treba asi spraviť zmenu zákona na tých stavbách, ktoré sú vo verejnom záujme a bude sa musieť konať rýchlejšie,“ zdôraznil.

Tender bol vyhlásený už v roku 2018, jeho vyhodnoteniu ale bránili námietky neúspešného uchádzača súťaže. O zákazku sa usilovali celkovo štyri konzorciá.

Viac informácií o stavbe:

  • Začiatok trasy tohto približne 9 kilometrov dlhého úseku nadväzuje na predchádzajúci úsek R2 Pstruša – Kriváň v dočasne upravenej mimoúrovňovej križovatke Kriváň. Koniec úseku sa pred obcou Mýtna napojí na úsek R2 Mýtna – Lovinobaňa, Tomášovce, ktorý je vo výstavbe.
  • Podľa NDS ide o technicky náročný úsek, ktorého súčasťou bude približne 5 kilometrov dlhá mostná estakáda v údolí Krivánskeho potoka. Táto estakáda je situovaná vo výške 15 – 45 metrov ponad trasu cesty I/16 v tesnej blízkosti vysokého napätia a existujúcej výstavby.
  • Hlavným účelom úseku je podľa diaľničiarov výstavba kvalitnej a kapacitne vyhovujúcej rýchlostnej cesty, ktorá preberie celú tranzitnú dopravu aj funkciu medzinárodného cestného ťahu.
  • Existujúca cesta I/16 by mala po odľahčení od tranzitnej dopravy zabezpečovať dopravu medzi sídelnými útvarmi na dopravnej osi a bude slúžiť pre premávku vozidiel vylúčených z premávky po rýchlostnej ceste.

Motoristi by tak mali po dobudovaní rýchlostnej cesty získať súvislé diaľničné spojenie medzi Bratislavou a Lučencom s výnimkou úseku Zvolen, západ – Zvolen, východ.

Úsek Kriváň – Mýtna podľa NDS prispeje k významnému predĺženiu súvislej siete rýchlostných ciest predovšetkým v smere na východ od Zvolena v polohe južného rýchlostného cestného ťahu na východné Slovensko.

Vo výstavbe je aktuálne aj nadväzujúci úsek R2 Mýtna – Lovinobaňa, Tomášovce. Ten by mal motoristom slúžiť v roku 2021.

Ďalšie nové úseky rýchlostnej cesty R2 majú pribudnúť v najbližších rokoch, keďže v súťaži na zhotoviteľa stavebných prác je R2 Rožňava – Jablonov nad Turňou s tunelom Soroška a R2 Košické Oľšany – Košice, Šaca.