Južný obchvat Žiliny je najdrahší z celej D1 a znova sa predraží

Najdrahšia zákazka na diaľnici D1, úsek Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka, zdražie o ďalších 8,5 milióna eur.

NDS si objednala od dodávateľov na čele s Doprastavom rozšírenie prepojenia s D3 pri Hričovskom Podhradí.
Práce chce pokryť dodatkom k zmluve, nie pomocou súťaže. Argumentuje hroziacimi kolónami na D1.
Analytik INEKO Ján Kovalčík si myslí, že problém nie je taký naliehavý a diaľničná spoločnosť mala urobiť súťaž.

Úsek Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka je najdrahšou zákazkou na celej diaľnici D1. Bolo to tak už pri podpise zmluvy a odvtedy cena stúpla z pôvodných 388 na 439 miliónov eur bez DPH.

Krátko pred dokončením zdražie o ďalších 8,5 milióna. Štátna Národná diaľničná spoločnosť (NDS) si od stavbárov objednala rozšírenie už postavených ciest, ktoré prepájajú diaľnice D1 a D3 pri Hričovskom Podhradí.

Dva pruhy nestačia

Keď šoférujete z Bratislavy na sever, pár kilometrov pred Žilinou sa diaľnica D1 nebadane mení na D3.

D-jednotka sa tu pri obci Hričovské Podhradie odkláňa na východ a tvorí južný obchvat Žiliny, ktorý čaká na svoje otvorenie. Stavia ho združenie firiem Doprastav, Strabag, Váhostav – SK a Metrostav.

Tento 11-kilometrový úsek je už prakticky hotový, otvoriť ho chcú na prelome tohto a budúceho roka. NDS umožnila Denníku E sa ním krátko pred otvorením previezť.

Dokončená je aj križovatka diaľnic D1 a D3 pri Hričovskom Podhradí. NDS sa však nedávno rozhodla, že ju rozšíri, aby križovatka zvládla väčší nápor dopravy.

Vraví, že uzol D1/D3 postavili ešte pred 13 rokmi a odvtedy na cestách pribudlo veľa áut, takže pôvodné riešenie už nestačí.

Nový dopravný prieskum

Zjazd z jednej diaľnice na druhú mal byť podľa pôvodného riešenia iba v jednom jazdnom pruhu alebo v dvoch zúžených.

V roku 2018 vysvitlo, že to nestačí. Dopravoprojekt pri projektovaní dopravného značenia vypracoval novú štúdiu, podľa ktorej tu premávka zhustne natoľko, že bude treba križovatku rozšíriť.

„Pri zachovaní pôvodného stavu by nastal veľmi pravdepodobný scenár, že uvedením úseku D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka do prevádzky by sa pred križovatkou Hričovské Podhradie tvorili kolóny vozidiel na diaľnici D1, čo je z hľadiska bezpečnosti cestnej premávky neprípustné,“ povedala hovorkyňa NDS Eva Žgravčáková.

Požiadavka policajtov

Takže odbočky z D1 na D3 a z D3 na D1 budú mať pre istotu dva jazdné pruhy. Pre stavbárov to znamená, že sa diaľnica v smere zo Žiliny do Bratislavy rozšíri na 700 metroch a v opačnom smere na 450 metroch.

Dáva to zmysel aj preto, že robustnejšiu križovatku odporúča dopravná polícia aj najväčšia slovenská projektová firma Dopravoprojekt.

Otázne sú však tri veci: či je cena 8,5 milióna eur primeraná, či je naozaj nevyhnutné práce za takúto cenu objednávať bez súťaže a či je to vôbec legálne.

Ak by tento projekt posudzoval štátny Útvar hodnoty za peniaze, zrejme by dospel k záveru, že jeho spoločenské prínosy nedosahujú úroveň nákladov.

Vysoké náklady

Eva Žgravčáková z NDS hovorí, že ide o technicky náročný projekt. „Na sprevádzkovanom úseku diaľnice a v ochrannom pásme železnice sa rozširujú vetvy križovatky a existujúci mostný objekt.“

Okrem rozšírenia časti diaľnice sa majú spevňovať svahy v území Váhu, rozširovať existujúci most a stavať oporné múry v dĺžke 500 metrov. Ďalej sa má odstrániť a opätovne vybudovať oplotenie, prebudovať informačný systém diaľnice či preložiť inžinierske siete.

Pri sume 8,5 milióna eur by sa však podľa zákona o verejnom obstarávaní mala robiť otvorená verejná súťaž.

Bez súťaže

NDS si namiesto toho ide objednať práce dodatkom k zmluve so združením Doprastavu, ktoré stavia úsek Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka.

Križovatka Hričovské Podhradie ale súčasťou ich kontraktu nebola. Postavená je už od roku 2007. S úsekom Doprastavu súvisí len tak, že naň nadväzuje.

Podobná vec sa stala na opačnom konci tohto úseku – v križovatke Lietavskej Lúčke. Tam si tiež NDS objednala práce navyše od toho istého združenia. Malo to ale svoju logiku. NDS potrebovala akútne vybudovať napojenie takmer hotovej diaľnice na Žilinu cez križovatku Lietavská Lúčka. Z tej predčasne odišli iní stavbári, takže bolo treba rýchlo nájsť druhých.

Inak by NDS nemohla úsek Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka uviesť do prevádzky. Križovatka Lietavská Lúčka bola totiž súčasťou vedľajšieho úseku Lietavská Lúčka – Dubná Skala.

Na hotovej diaľnici

V križovatke Hričovské Podhradie je situácia iná. Stavba je dokončená a pripravená, dodatočné práce si objednávajú len preto, že podľa nových prieskumov treba diaľnicu rozšíriť.

Práce sa dokonca už rozbehli, aj keď ani NDS nemá istotu, či ich bude vedieť právne zakryť zmluvným dodatkom. Podľa Žgravčákovej posudzujú, či na to spĺňajú zákonné podmienky. Analytik inštitútu INEKO Ján Kovalčík si myslí, že rozšírenie zjazdov na dva pruhy bude v nejakej fáze potrebné, ale určite nie pred dokončením celej diaľnice D1 až po Martin.

Úsek Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka bude mať niekoľko rokov len lokálny význam. Až po dokončení nadväzujúcej diaľnice bude lákadlom pre masy tranzitujúcich šoférov. „Nie je to naliehavý problém. NDS má preto dosť času na to, aby posúdila viacero variantov riešení, aj tých menej nákladných, a normálne to obstarala v samostatnej súťaži,“ hovorí Kovalčík.

Všade samé dodatky

Upozorňuje, že v poslednom čase je zvyšovanie zmluvných cien pomocou dodatkov veľkým problémom. „Nikdy sa nedajú vylúčiť nepredvídateľné okolnosti a bolo by neférové spochybňovať všetky pokyny na zmenu a dodatky, ktoré navyšuje cenu. Ale enormný rozsah takýchto krokov na stavbách NDS je škandalózny a mal by byť predmetom skúmania prinajmenšom Najvyššieho kontrolného úradu,“ hovorí Kovalčík.

Aj minister dopravy by si mal podľa neho dať vypracovať nezávislé posúdenie týchto dodatkov.

Pri zmluvnej cene 400 miliónov eur sa zvýšenie o 60 miliónov nemusí javiť ako dramatické. Kovalčík však upozorňuje, že za túto sumu by sa dal vybudovať napríklad obchvat relatívne veľkého mesta alebo niekoľko menších.

„Rozsah dodatkov je taký obrovský, že je neprijateľné, že tento proces prebiehal bez adekvátnej kontroly,“ povedal Kovalčík.