Doprastav má blízko k veľkej diaľničnej zákazke

Cestu medzi Zvolenom a Lučencom majú stavať Doprastav, Strabag a Eurovia. Štátu neponúkli najlepšiu cenu, ale zabodovali v iných parametroch. Ich konkurenti sa teraz pokúšajú súťaž zvrátiť poukázaním na podozrenie, že víťaz mohol ísť do tendra v karteli.

Ďalší úsek rýchlostnej cesty R2 medzi Zvolenom a Lučencom má stavať združenie firiem Doprastav, Strabag a Eurovia. Národná diaľničná spoločnosť oficiálne prijala ponuku Doprastavu, lebo ju vyhodnotila ako najvýhodnejšiu. Prvýkrát sa rozhodovala nielen na základe ceny, ale aj podľa kvality.

Doprastav a spol. dosiahli podľa NDS najvyšší počet bodov. Úsek Kriváň – Mýtna má podľa odhadov NDS stáť 234 miliónov eur bez DPH a dokončený má byť za štyri roky.

Víťazstvo Doprastavu však nie je definitívne. Konkurenčné firmy sa zrejme pokúsia výsledok napadnúť. A to tak, že NDS upozornia na majetkové prepojenie medzi členmi dvoch rôznych združení, ktoré podľa nich naznačujú podozrenia z kartelovej dohody.

Odoslať jej chcú list, ktorého text má Denník N k dispozícii. Neskôr ešte môžu podať námietku na Úrad pre verejné obstarávanie. Štát zatiaľ s Doprastavom a jeho partnermi zmluvu nepodpísal.

Súťažiaci sú majetkovo prepojení

Nespokojný uchádzač teraz adresoval NDS podozrenie, že vybrané združenie a ďalší konkurenčný uchádzač sa mohli pokúsiť o kartelovú dohodu.

Opiera sa o fakt, že obaja mali v konzorciu podniky, ktoré sú súčasťou toho istého francúzskeho koncernu Vinci.

V združení Doprastavu sú dve dcérske firmy Vinci – Eurovia SK a Eurovia CS.

A v druhom združení zase firmy SMS, SMP CZ a Dodin Campenon Bernard. Aj tie sú členmi Vinci.

V združení je ešte aj česko-slovenský Metrostav, ktorý je zase prepojený s Doprastavom cez oficiálneho akcionára Dušana Mráza.

Eurovia SK sa rozhodla, že sa k téme nevyjadrí. Na stanovisko Doprastavu čakáme.

Čo sú podozrivé schémy

Nespokojný uchádzač v liste operuje aj dokumentom, ktorého autorom je Protimonopolný úrad SR. Štúdia s názvom Kartelové dohody vo verejnom obstarávaní opisuje rôzne podozrivé schémy. Medzi nimi je aj majetkové prepojenie medzi uchádzačmi.

PMÚ podľa dokumentu žiada obstarávateľov, aby mu takéto indície oznamovali. Jeden z neúspešných uchádzačov sa preto teraz chce v liste pýtať NDS, či to v tomto prípade urobila a či sa bude možnými dohodami obmedzujúcimi hospodársku súťaž zaoberať.

NDS hovorí, že nechce problém riešiť cez médiá, no zároveň víťaza bráni. Zdôrazňuje, že koncern Vinci pôsobí v 100 krajinách sveta a združuje vyše 3-tisíc firiem a niektoré z nich dlhodobo súťažia o verejné zákazky aj na Slovensku.

Štátna diaľničná ďalej vysvetľuje, že samotné prepojenie firiem nemôže byť dôvod na ich vylúčenie. „Účasť majetkovo a finančne prepojených osôb vo verejnom obstarávaní nie je zakázaná, čo potvrdzuje i európska judikatúra a Úrad pre verejné obstarávanie,“ uviedla NDS.

S dodatkom, že ani český, ani slovenský protimonoplný úrad „nikdy nerozhodli o tom, že by sa spoločnosti patriace pod skupinu VINCI nemohli zúčastniť verejných obstarávaní ako členovia viacerých združení“.

Nevyhrala najnižšia cena, rozhodli iné kritériá

Za iniciatívou na spochybnenie víťazstva skupiny okolo Doprastavu musí byť niekto zo zvyšných súťažiacich. Do úvahy pripadá združenie talianskej firmy ICM a Váhostavu alebo združenie inej talianskej firmy, INC, a menších slovenských spoločností Cesty SK a Cedis. Iní uchádzači v tendri nie sú. ICM a Váhostav by sa v prípade vylúčenia Doprastavu stali favoritmi s najvyšším počtom bodov.

Nimi ponúkaná cena je dokonca ešte nižšia ako cena Doprastavu (210 mil. vs 232 mil.). Prečo teda nevyhrali? Dôvodom je, že pri hodnotení sa do úvahy neberie len cena – tá má len 40-percentnú váhu.

Okrem nej rozhodujú rôzne kvalitatívne kritériá, v ktorých vychádzalo združenie Doprastavu lepšie – napríklad kvalita tímu, stavby či vplyv na životné prostredie.

Tendrový úrad koná

Majetková prepojenosť v tomto ani v iných prípadoch sama osebe nie je dôkazom, ale len indíciou možného kartelu. O tom, že sa kartel naozaj stal, nie sú žiadne, verejne známe dôkazy. Fakt je, že ak by aj kartel bol, nemusel by mať vplyv na výsledok súťaže. Lebo okrem dvoch združení Vinci sa do tendra zapojili ďalšie dve firmy, ktoré boli podľa kritérií NDS menej výhodné.

Nedá sa vylúčiť, že spriaznené firmy v niektorých tendroch medzi sebou naozaj súperia. Zoberme si príklad Doprastavu a Metrostavu. Oficiálny majiteľ Doprastavu Dušan Mráz je zároveň spolumajiteľom Metrostavu a obe firmy patrili historicky do jednej veľkej skupiny.

V tendri na demoláciu ruiny nemocnice Rázsochy si však nič nedarovali. Neúspešný Doprastav sa do tendra zapojil v spolupráci s talianskou firmou Despe. Keď si ministerstvo zdravotníctva vybralo Metrostav, Despe s Doprastavom proti tomu nejaký čas bojovali podaním námietky na Úrad pre verejné obstarávanie.

Napriek tomu je však podnet mieriaci na Euroviu a ďalšie firmy skupiny Vinci relevantný. Úrad pre verejné obstarávanie si chce na takéto prípady teraz posvietiť. Chystá novelu zákona, ktorej cieľom sú práve majetkovo prepojené firmy v štátnych tendroch.

ÚVO o pripravovanom zákone informoval na stránke https://www.Slov-lex.sk. Argumentuje, že problematika majetkovo alebo personálne prepojených uchádzačov vo verejných súťažiach je významnou témou v celej Európskej únii. Opiera sa pritom o dva vlaňajšie rozsudky Súdneho dvora EÚ. Z týchto verdiktov podľa ÚVO vyplýva verejným obstarávateľom povinnosť posudzovať, či boli ponuky prepojených uchádzačov pripravené samostatne a nezávisle od seba.

Vylúčenie zo súťaže pre podozrenia z kartelu pripúšťa aj aktuálny zákon. Podmienkou je „dôvodné podozrenie, že uchádzač alebo záujemca uzavreli v danom verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž“.

Podľa ÚVO však súčasná legislatíva nie je dostatočne explicitná.

Napríklad paragraf o dôvodnom podozrení z uzavretia kartelu má jedno zásadné obmedzenie: využiť sa dá len vtedy, ak obstarávateľ upozornil už v súťažných podkladoch, že za podozrenia z kartelu hrozí vylúčenie. Novela zákona má toto obmedzenie odstrániť. Na možnosť vylučovania zo súťaže teda už nebude treba upozorňovať v súťažných podmienkach.

Ani potom nebude súperenie spriaznených firiem úplne zakázané. Malo by sa však sledovať pozornejšie.

Čo je R2

  • Rýchlostná cesta R2 sa tiahne od Trenčína cez hornú Nitru k Žiaru nad Hronom, kde na nejakom úseku splynie s rýchlocestou R1. Pri Zvolene sa zase oddelí a smeruje na juh k Lučencu a ďalej ku Košiciam.
  • Zatiaľ sú hotové dva úseky medzi Zvolenom a Kriváňom. Chýba obchvat Zvolena, ktorý sa zatiaľ iba pripravuje. Ďalej smerom na východ sa stihlo postaviť zopár menších úsekov v polovičnom profile.
  • NDS R-dvojke venuje čoraz väčšiu pozornosť. Aj preto, že na severnej D1 sa už väčšina úsekov buď dokončila, alebo sú rozostavané.


Poradie uchádzačov podľa počtu získaných bodov:

  • Združenie R2 Kriváň – Mýtna (vybraný uchádzač). Vedúci člen združenia: Doprastav. Členovia: Strabag, Eurovia SK, Eurovia CS. Počet bodov: 94,33. Cena: 232,1 mil. eur.
  • Združenie R2 Kriváň – Mýtna. Vedúci člen skupiny dodávateľov: ICM S.p.A. Člen: Váhostav – SK. Počet bodov: 91,94. Cena: 209,5 mil. eur.
  • „Združenie Krivánsky potok“. Vedúci člen združenia: SMS. Členovia: SMP CZ, M-Silnice, Dodin Campenom Bernard, Metrostav, a. s., a Metrostav, a. s. – organizačná zložka Bratislava. Počet bodov: 90. Cena: 271,3 mil. eur.
  • „Združenie ICC1“. Vedúci člen združenia: INC. Člen: Cesty SK, Cedis. Počet bodov: 65,06. Cena: 253,3 mil. eur.