Dokonči sa D3 tento rok

Koronavírus môže ohroziť aj termín dokončenia toľko očakávaného diaľničného úseku D3 na Kysuciach.

Národná diaľničná spoločnosť (NDS) ešte pred situáciou s koronavirusom tvrdila, že termín dokončenia diaľničného úseku D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec, teda december 2020, je reálny.

Hrozbou je však šíriaci sa koronavírus, ktorý môže mať dopad aj na túto stavbu. „Práce aktuálne pokračujú podľa plánu a doterajšie nariadenia a opatrenia zatiaľ výrazne nenarušili výstavbu na tomto úseku D3. Pokiaľ by ale došlo k sprísneniu podmienok a nariadení ÚVZ SR a krízového štábu, nemožno vylúčiť ani posunutie lehoty výstavby,“ informovala hovorkyňa NDS Michaela Michalová.

Situáciu monitorujú
Podľa jej slov denne monitorujú situáciu s ohľadom na epidemiologickú situáciu spôsobenú ochorením COVID- 19. „Aktuálne prispôsobíme prácu na stavbách podmienkam a obmedzeniam ústredného krízového štábu,“ povedala. Momentálne pracuje na stavbe približne 200 ľudí.Podľa Michalovej tento rok sa napríklad dokončili všetky sanácie podložia a zaistenia svahov, pokročilo sa s montážou protihlukových stien a informačného systému diaľnice.

Vytvoria krízový plán
NDS ako investor a objednávateľ stavby vydal usmernenie pre jednotlivé stavby k preventívnym opatreniam šírenia nákazy vo vzťahu k vírusu COVID – 19. „Predmetom usmernenia je súbor opatrení a obmedzení s dôrazom na minimalizovanie osobného kontaktu, činností, ktoré znesú odklad, zabezpečenie dezinfekčných prostriedkov na báze alkoholu a iné. Zároveň pripravujeme inštrukciu pre zhotoviteľov a stavebný dozor na vytvorenie krízového plánu pre každú jednotlivú stavbu, ktorý bude odzrkadľovať dennodennú situáciu a prispôsobovať prácu na stavbe podmienkam a obmedzeniam vydaných ústredným krízovým štábom,“ dodala Michalová.

Úsek je dlhý necelých šesť kilometrov
Konzorcium spoločností Strabag, PORR a Hochtief má úsek, dlhý 5,673 km, postaviť za vyše 239 miliónov eur. Ide o zložitú a náročnú stavbu. Do veľkej miery prechádza mimoriadne komplikovaným terénom. Časť povedie estakádou ponad obývané územie.Súčasťou budú dve polovičné mimoúrovňové križovatky, 41 geotechnických konštrukcií, 28 protihlukových stien a 19 mostov. Tým hlavným je most 205 Podzávoz, dlhý 832 m a vysoký 17 metrov. V súčasnosti prejde Čadcou viac ako 18 700 áut denne, z toho väčšina je tranzit, smerujúci ďalej na sever do Poľska a Českej republiky. Situáciu komplikuje aj takmer 5-tisíc ťažkých nákladných vozidiel.