Diaľničiari sa odvolali proti rozhodnutiu o zrušení súťaže na výstavbu R2 pri Košiciach

Stihli to ešte v starom roku.

Národná diaľničná spoločnosť, a. s., (NDS) sa odvolala proti rozhodnutiu Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO), ktorý jej vlani v decembri nariadil zrušiť súťaž na výstavbu druhej časti úseku rýchlostnej cesty R2 Košice, Šaca - Košické Oľšany.


Diaľničiari to v pondelok potvrdili, podľa nich problém identifikovaný úradom nemal žiadny vplyv na výsledok verejného obstarávania a jeho rozhodnutie o zrušení súťaže považujú za neprimeranú sankciu.

NDS predpokladá, že Rada ÚVO ako druhostupňový orgán akceptuje množstvo relevantných argumentov v odvolaní a rozhodne v jej prospech. Tvrdí, že všetko úsilie vyvíja s cieľom verejného záujmu, ktorým je realizácia stavby R2 Košice, Šaca - Košické Oľšany.

„Existujú súťaže, kde sa FIDIC a jeho ekvivalent uvádza, ale aj také, kde sa neuvádza. Ako príklad môžeme uviesť zákazku rýchlostná cesta R2 Kriváň - Mýtna, ktorá prešla prvou ex-ante kontrolou a obdobnú podmienku (neumožnenie ekvivalentu k FIDICu) ÚVO neidentifikovalo ako podmienku v rozpore so zákonom,“ uviedla vedúca oddelenia komunikácie NDS Eva Žgravčáková.

Ťahanica o chýbajúce slová

Štandardizované zmluvné vzory Medzinárodnej federácie konzultačných inžinierov (FIDIC) so sídlom v Ženeve patria medzi najpoužívanejšie zmluvné štandardy na medzinárodnej úrovni.

Úrad mal výhrady k chýbajúcim slovám „alebo ekvivalent“, podľa diaľničiarov na samotnú súťaž nemajú žiadny vplyv. NDS podotkla, že súťaž na výstavbu úseku R2 Košice, Šaca - Košické Oľšany prebehla a ponuky boli predložené bez žiadosti o nápravu, čo podľa nej nasvedčuje tomu, že žiadny subjekt ekvivalent predložiť nechcel.

„Ešte nikdy sa nestalo, že by ktorýkoľvek uchádzač nahrádzal skúsenosti s FIDIC-om akýmkoľvek ekvivalentom, čo potvrdzuje naše tvrdenie, že žiadny takýto ekvivalent podľa nás neexistuje. Preto sa NDS rozhodla oprieť svoje stanovisko o odborné posudky a vyvrátiť možnosť ekvivalentu aj do budúcna,“ priblížila Žgravčáková.

V posledný deň roku

Súčasťou odvolania sú vyjadrenia viacerých slovenských, ale aj zahraničných odborných subjektov, vyjadrujúcich podporu argumentom NDS.

„Odvolanie sme pripravili aj napriek tomu, že súčasťou ÚVO-m stanovenej lehoty v trvaní desiatich dní boli aj vianočné sviatky, čo organizačne zásadne zvyšovalo náročnosť celej prípravy,“ dodala Žgravčáková. NDS podala odvolanie 31. decembra 2021, na záver desaťdňovej lehoty na odvolanie.

ÚVO vo Vestníku verejného obstarávania v pondelok potvrdil, že odvolacie konanie sa začalo v posledný deň minulého roka. Rada ÚVO by mala o odvolaní rozhodnúť do 45 dní.

Úrad rozhodol o zrušení tendra, trvajúceho tri roky, po jeho druhej kontrole pred plánovaným podpisom zmluvy s vybraným zhotoviteľom. NDS vybrala za zhotoviteľa úseku R2 pri Košiciach v dĺžke vyše 14 kilometrov združenie spoločností Eurovia SK, a. s., a Eurovia CS, a.s., ktoré navrhli cenu 132,6 mil. eur bez DPH.

Výstavba by mala trvať tri roky, financovaná má byť z prostriedkov Európskej únie, pričom ministerstvo dopravy a diaľničiari už uzatvorili zmluvu o financovaní stavby.