Stav diaľničnej siete na konci roku 2019

Zahájenie výstavby:       30 júla 2019 úsek R4 Prešov,severný obchvat 1 etapa 4,3 km
                                     22 augusta 2019 úsek R2 Mýtna-Lovinobaňa,Tomášovce 13,5 km

              Vo výstavbe:úsek D1 Prešov,západ-Prešov,juh 7,87 km
                                      úsek D4 BA,Jarovce-Ivanka pri Dunaji,sever 2 fáza 6,3 km
(km 0,0-6,3 MUK Jarovce-MUK Ketelec)
                                      úsek D4 BA,Jarovce-Ivanka pri Dunaji,sever 1 fáza 16,29 km (km 6,3-22,59 MUK Ketelec-Ivanka pri Dunaji,sever)
                                      úsek D4 Ivanka pri Dunaji,sever-BA,Rača 4,4 km
                                      úsek R7 BA,Prievoz-BA,Ketelec 6,318 km
                                      úsek R7 BA,Ketelec-Dunajská Lužná 8,425 km
                                      úsek R7 Dunajská Lužná-Holice 17,38 km
                                      úsek D3 Čadca,Bukov-Svrčinovec 5,673 km
                                      úsek D1 Hričovské Podhradie-Lietavská Lúčka 11,32 km
                                      úsek D1 Hubová-Ivachnová 14,92 km

         Rozostavanosť:116,696 km

V marci 2019 bola kvôli neschopnosti stavebných firiem postaviť diaľnicu v stanovenom čase a kvalite ku ktorej sa zaviazali v zmluve o dielo,uzavretá dohoda o ukončení zmluvy na nasledujúcu časť D1

Pozastavená stavba:úsek D1 Lietavská Lúčka-Višňové-Dubná Skala 13,51 km

    Dané do užívania:16 decembra 2019 úsek D1 Budimír-Bidovce + súčasť stavby R2 Hrašovík-Košické Oľšany

Celkovo počet km diaľnic a rýchlostných ciest v prevádzke

Dané do užívania v roku 2019
                 Diaľnice:14,44 km
Rýchlostné cesty:1,061 km

Z predchádzajúcich rokov
                 Diaľnice:483,684 km z toho 30,558 km iba polovičný profil
Rýchlostné cesty:262,361 km z toho 56,862 km iba polovičný profil

                 Súčet
                 Diaľnice:498,124 km z toho 30,558 km iba polovičný profil
Rýchlostné cesty:263,422 km z toho 56,862 km iba polvičný profil

2018                                                                                                                                                                                          2020