Stav diaľničnej siete na konci roku 2021

Zahájenie výstavby:8 marca 2021 úsek R3 Tvrdošín-Nížna,pravý pás 4,4 km

Obnovenie výstavby:10 mája 2021 úsek D1 Lietavská Lúčka-Višňové-Dubná Skala 13,51 km

            Vo výstavbe:úsek R2 Kriváň-Mýtna 9,104 km
                                  úsek R4 Prešov,severný obchvat 1 etapa 4,3 km
                                  úsek R2 Mýtna-Lovinobaňa,Tomášovce 13,5 km
                                  úsek D1 Hubová-Ivachnová 14,92 km

       Rozostavanosť:59,734 km z toho 4,4 km iba polovičný profil

    Dané do užívania:29 januára 2021 úsek D1 Hričovské Podhradie-Lietavská Lúčka 11,32 km
                                 11 februára 2021 úsek D4 Bratislava,juh-Bratislava,východ
časť úseku dlžky 7,1 km (MUK Vrakuňa-MUK Ivanka,západ)
                               5 septembra 2021 úsek D4 Bratislava,východ-Rača časť úseku dlžky 2 km (MUK Vajnory-MUK Rača)
                             26 septembra 2021 úsek D4 Bratislava,Jarovce- Bratislava,juh časť úseku dlžky 4,3 km (MUK Petržalka-MUK Bratislava,juh)
                                    2 oktobra 2021 úsek R7 Bratislava,Nivy-Bratislava,juh 6,318 km
                                    3 oktobra 2021 úsek D4 Bratislava,Jarovce-Bratislava,juh
zvyšok úseku dlžky 2 km (MUK Bratislava,Jarovce-BA,Petržalka)
                                  28 oktobra 2021 úsek D1 Prešov,západ-Prešov,juh 7,87 km
                                12 novemra 2021 úsek D4 Bratislava,juh-Bratislava,východ
zvyšok úseku dlžky 1,19 km
                                12 novemra 2021 úsek D4 Bratislava,východ-Rača
zvyšok úseku dlžky 2,4 km

Celkovo počet km diaľnic a rýchlostných ciest v prevádzke

Dané do užívania v roku 2021
               Diaľnice:38,18 km
Rýchlostné cesty:6,318 km

Z predchádzajúcich rokov
               Diaľnice:511,797 km z toho 30,558 km iba polovičný profil
Rýchlostné cesty:289,227 km z toho 56,862 km iba polovičný profil

               Súčet
               Diaľnice:549,977 km z toho 30,558 km iba polovičný profil
Rýchlostné cesty:295,545 z toho 56,862 km iba polovičný profil

2020                                                                                                                                                                                  2022