Stav diaľničnej siete na konci roku 2018

Zahájenie výstavby:

              Vo výstavbe:úsek D1 Prešov,západ-Prešov,juh 7,87 km
                                      úsek D4 BA,Jarovce-Ivanka pri Dunaji,sever 2 fáza 6,3 km
(km 0,0-6,3 MUK Jarovce-MUK Ketelec)
                                           úsek D4 BA,Jarovce-Ivanka pri Dunaji,sever 1 fáza 16,29 km (km 6,3-22,59 MUK Ketelec-MUK Ivanka pri Dunaji,sever)
                                      úsek D4 Ivanka pri Dunaji,sever-BA Rača 4,4 km
                                      úsek R7 BA,Prievoz-BA,Ketelec 6,318 km
                                      úsek R7 BA,Ketelec-Dunajská Lužna 8,425 km
                                      úsek R7 Dunajská Lužna-Holice 17,38 km
                                      úsek D1 budimír-Bidovce 14,44 km
+ súčasť stavby R2 Hrašovík-Košické Oľšany 1,061 km
                                      úsek D3 Čadca,Bukov-Svrčinovec 5,673 km
                                      úsek D1 Hričovské Podhradie-Lietavská Lúčka 11,32 km
                                      úsek D1 Lietavská Lúčka-Višnové-Dubná Skala 13,51 km
                                      úsek D1 Hubová-Ivachnová 14,919 km

         Rozostavanosť:127,906 km

    Dané do užívania:

Celkovo počet km diaľnic a rýchlostných ciest v prevádzke

Dané do užívania v roku 2018
                 Diaľnice:0 km
Rýchlostné cesty:0 km

Z predchádzajúcich rokov
                 Diaľnice:483,684 km z toho 30,558 km iba polovičný profil
Rýchlostné cesty:262,361 km z toho 56,862 km iba polovičný profil

                      Súčet
                 Diaľnice:483,684 km z toho 30,558 km iba polovičný profil
Rýchlostné cesty:262,361 km z toho 56,862 km iba polovičný profil

2017                                                                                                                                                                                          2019