Stav diaľničnej siete na konci roku 2016

Zahájenie výstavby:    24 októbra 2016 úsek D4 BA,Jarovce-Ivanka pri Dunaji,sever 2 fáza 6,5 km (km 0,0-6,5 MUK Jarovce-MUK Ketelec)
                                          24 októbra 2016 úsek D4 BA,Jarovce-Ivanka pri Dunaji,sever 1 fáza 16,09 km (km 6,5-22,59 MUK Ketelec- MUK Ivanka pri Dunaji,sever)
                                          24 októbra 2016 úsek D4 Ivanka pri Dunaji,sever-BA,Rača 4,4km
                                          24 októbra 2016 úsek R7 BA,Prievoz-BA,Ketelec 6,318 km
                                          24 októbra 2016 úsek R7 BA,Ketelec-Dunajská Lužna 8,425 km
                                          24 októbra 2016 úsek R7 Dunajská Lužna-Holice 17,38 km
                                      24 novembra 2016 úsek D1 Budimír-Bidovce 14,44 km+súčasť stavby R2 Hrašovík-Košické Oľšany 1,061 km
                                      15 decembra 2016 úsek D3 Čadca,Bukov-Svrčinovec 5,673 km

              Vo výstavbe:úsek D1 Hričovské Podhradie-Lietavská Lúčka 11,32 km
                                      úsek D1 Lietavská Lúčka-Višňové-Dubná Skala 13,51 km
                                      úsek D3 Žilina,Strážov-Žilina,Brodno 4,25 km
                                      úsek R2 Zvolen,východ-Pstruša 7,85 km
                                      úsek D3 Svrčinovec-Skalité,pravý pás 12,28 km
                                      úsek D1 Hubová-Ivachnová 15,272 km

         Rozostavanosť:144,769 km z toho 12,28 km iba polovičný profil

    Dané do užívania:9 októbra úsek R2 Ruskovce-Pravotice,ľavý pas 9,56 km

Dokončený ale neprevádzkovaný úsek:D3 Skalité-št.hr. SR/PL,pravý pás 3,18 km

Celkovo počet km diaľnic a rýchlostných ciest v prevádzke

Dané do užívania v roku 2016
                 Diaľnice:0 km
Rýchlostné cesty:9,56 km-všetko iba polovičný profil

Z predchádzajúcich rokov
                 Diaľnice:463,974 km z toho 15,098 km iba polovičný profil
Rýchlostné cesty:244,951 km z toho 47,302 km iba polovičný profil

                 Súčet
                 Diaľnice:463,974 km z toho 15,098 km iba polovičný profil
Rýchlostné cesty:254,511 km z toho 56,862 km iba polovičný profil

2015                                                                                                                                                                                          2017