Stav diaľničnej siete na konci roku 2011

Zahájenie výstavby:          20 júna 2011 úsek D1 Jánovce-Jablonov,1 úsek 9 km
                                  11 novembra 2011 úsek D1 Dubná Skala-Turany 16,41 km +
súčasť stavby úsek R3 Martin 1-Martin 2--1,652 km
                                  24 novembra 2011 úsek D1 Fričovce-Svinia 11,22 km

            Vo výstavbe:úsek R4 Košice-Milhosť 14,2 km
                                  úsek D1 Jablonov-Studenec,ľavý pás 5,21 km
-dostavba na plný profil
                                  úsek R1 Banská Bystrica,severný obchvat 5,14 km
                                  úsek D3 Skalité-št.hr. SR/PL,pravý pás 3,18 km

       Rozostavanosť:66,012 km z toho 3,18 km iba polovičný profil
                                                     z toho 5,21 km dostavba na plný profil

    Dané do užívania:21 januára 2011 úsek R1 Žarnovica-Šášovské Podhradie,2.etapa 8,373 km
                                    1 augusta 2011 úsek D4 BA,Záhorská Bystrica-BA,D.N.V,ľavý pás 3,025 km
                                   28 oktobra 2011 úsek R1 Nitra,západ-Selenec 12,589 km
                                   28 oktobra 2011 úsek R1 Selenec-Beladice 18,967 km
                                   28 oktobra 2011 úsek R1 Beladice-Tekovské Nemce 14,31 km

Celkovo počet km diaľnic a rýchlostných ciest v prevádzke

Dané do užívania v roku 2011
               Diaľnice:3,025 km všetko iba polovičný profil
Rýchlostné cesty:54,239 km

Z predchádzajúcich rokov
               Diaľnice:414,782 km z toho 17,283 km iba polovičný profil
Rýchlostné cesty:153,58 km z toho 42,902 km iba polovičný profil

               Súčet
               Diaľnice:417,807 km z toho 20,308 km iba polovičný profil
Rýchlostné cesty:207,819 km z toho 42,902 km iba polovičný profil

2010                                                                                                                                                                               2012