Stav diaľničnej siete na konci roku 2007

Zahájenie výstavby:         oktober 2007 úsek D1 Mengusovce-Jánovce,3.úsek,pravý pás 11,620 km-dostavba na plný profil
                                      27 novembra 2007 úsek R4 Svidník,obchvat,ľavý pás 4,573 km
                                      13 decembra 2007 úsek D1 Sverepec-Vrtižer,2.úsek 4,695 km

              Vo výstavbe:úsek D1 Mengusovce-Jánovce,1.úsek 8 km
                                      úsek R2 Figa,obchvat,ľavý pás 2,708 km
                                      úsek D1 Mengusovce-Jánovce,2.úsek 6,230 km
                                      úsek D1 Mengusovce-Jánovce,3.úsek,ľavý pás 11,620 km
                                      úsek D3 Hričovské Podhradie-Žilina,Strážov,ľavý pás 1,979 km
                                      úsek D1 Svinia-Prešov,západ 7,075 km
                                      úsek D1 Važec-Mengusovce,ľavý pás 7,7 km
                                      úsek D3 Skalité-št.hr. SR/PL,pravý pás 3,18 km

         Rozostavanosť:57,76 km z toho 20,14 km iba polovičný profil

    Dané do užívania:   12 januára 2007 úsek D1 Vrtižer-Hričovské Podhradie,pravý pás 12,904 km-z ľaveho pásu dané do užívania iba časť                                                úseku dlžky 2,5 km (pri MUK Vrtižer)
                                         12 januára 2007 úsek D3 Hričovské Podhradie-Žilina,Strážov,ľavý pás-iba časť úseku dlžky 5,5 km
                                               24 júna 2007 úsek D2 BA,Lamačská cesta-BA,Staré Grunty 3,661 km
                                               29 júna 2007 úsek D1 Vrtižer-Hričovské Podhradie,ľavý pás 10,404 km
-zvyšok nedostavaného polprofilu
                                    26 novembra 2007 úsek R3 Horná Lehota-Oravský Podzámok,pravý pás 6,442 km
                                    11 decembra 2007 úsek D1 Važec-Mengusovce,pravý pás 12,225km
-z ľaveho pásu dané do užívania iba časť úseku dlžky                                        4,525 km (pri MUK Mengusovce)
                                    12 decembra 2007 úsek D3 Hričovské Podhradie-Žilina,Strážov,pravý pás 8,479 km + 1 km ľavého pásu

Celkovo počet km diaľnic a rýchlostných ciest v prevádzke

Dané do užívania v roku 2007
                 Diaľnice:37,269 km z toho 9,679 km iba polovičný profil
Rýchlostné cesty:6,442 km všetko iba polovičný profil

Z predchádzajúcich rokov
                 Diaľnice:326,46 km z toho 12,073 km iba polovičný profil
Rýchlostné cesty:119,145 km z toho 18,142 km iba polovičný profil

                 Súčet
                 Diaľnice:363,729 km z toho 21,752 km iba polovičný profil
Rýchlostné cesty:125,587 km z toho 24,584 km iba polovičný profil

2006                                                                                                                                                                                          2008