Stav diaľničnej siete na konci roku 1996

Zahájenie výstavby:  12 apríla 1996 začiatok razenia prieskumnej štôlne tunela Branisko 4,975 km
                                                apríl 1996 úsek D3 Oščadnica-Čadca,ľavý pás 3,44 km
                                                apríl 1996 úsek D2 BA,Viedenská cesta-št.hr.SK/H 14,89 km
-z toho 7,55 km iba ľavý pás
                                                 máj 1996 úsek R1 Žarnovica,obchvat,ľavý pás 4,47 km
                                            august 1996 úsek D1 Hybe-Važec 10,663 km
                                     september 1996 úsek D1 Nové Mesto nad Váhom-Chocholná 13,1 km
                                      november 1996 úsek D4 št.hr.A/SK-BA,Jarovce 2 km
                                      december 1996 úsek D1 Nemšová-Ladce 16,628 km

              Vo výstavbe:

         Rozostavanosť:65,191 km z toho 15,46 km iba polovičný profil
                  
    Dané do užívania:29 novembra 1996 úsek D1 Skala-Nemšová 7,5 km
                                      29 novembra 1996 úsek D1 Chocholná-Skala 11,2 km

Celkovo počet km diaľnic a rýchlostných ciest v prevádzke

Dané do užívania v roku 1996
                 Diaľnice:18,7 km
Rýchlostné cesty:0 km

Z predchádzajúcich rokov
                 Diaľnice:197,434 km
Rýchlostné cesty:57,661 km z toho 10,296 km iba polovičný profil

                 Súčet
                 Diaľnice:216,134 km
Rýchlostné cesty:57,661 km z toho 10,296 km iba polovičný profil

1995                                                                                                                                                                                          1997