Stav diaľničnej siete na konci roku 1995

Zahájenie výstavby:

              Vo výstavbe:úsek D1 Skala-Nemšová 7,5 km
                                      úsek D1 Chocholná-Skala 11,2 km

         Rozostavanosť:18,7 km
                                  
    Dané do užívania:29 novembra 1995 úsek R1 Šoporňa-Pata,pravý pás 2,658 km
-preložka cesty I/51 obchvat Serede-3.stavba

Celkovo počet km diaľnic a rýchlostných ciest v prevádzke

Dané do užívania v roku 1995
                 Diaľnice:0 km
Rýchlostné cesty:2,658 km iba polovičny profil

Z predchádzajúcich rokov
                 Diaľnice:197,434 km
Rýchlostné cesty:55,003 km z toho 7,638 km iba polovičný profil

                 Súčet
                 Diaľnice:197,434 km
Rýchlostné cesty:57,661 km z toho 10,296 km iba polovičný profil

1994                                                                                                                                                                                          1996