Stav diaľničnej siete na konci roku 1994

Zahájenie výstavby:?.?.1994 úsek D1 Skala-Nemšová 7,5 km

              Vo výstavbe:úsek R1 Šoporňa-Pata,pravý pás 2,658 km-preložka cesty I/51 obchvat Serede-3.stavba
                                      úsek D1 Chocholná-Skala 11,2 km

         Rozostavanosť:21,358 km z toho 2,658 km preložka cesty I triedy a zaroveň iba polovičný profil
                               
    Dané do užívania:

Celkovo počet km diaľnic a rýchlostných ciest v prevádzke

Dané do užívania v roku 1994
                 Diaľnice:0 km
Rýchlostné cesty:0 km

Z predcházajúcich rokov
                 Diaľnice:197,434 km
Rýchlostné cesty:55,003 km z toho 7,638 km iba polovičný profil

                 Súčet
                 Diaľnice:197,434 km
Rýchlostné cesty:55,003 km z toho 7,638 km iba polovičný profil

1993                                                                                                                                                                                        1995