Stav diaľničnej siete na konci roku 1993

Zahájenie výstavby:december 1993 úsek R1 Šoporňa-Pata,pravý pás 2,658 km-preložka cesty I/51 obchvat Serede-3.stavba

              Vo výstavbe:úsek D1 Chocholná-Skala 11,2 km

         Rozostavanosť:13,858 km z toho 2,658 km preložka cesty I triedy a zaroveň iba polovičný profil
              
    Dané do užívania:

Celkovo počet km diaľnic a rýchlostných ciest v prevádzke

Dané do užívania v roku 1993
                 Diaľnice:0 km
Rýchlostné cesty:0 km

Z predchádzajúcich rokov
                 Diaľnice:197,434 km
Rýchlostné cesty:55,003 km z toho 7,638 km iba polovičný profil

                 Súčet
                 Diaľnice:197,434 km
Rýchlostné cesty:55,003 km z toho 7,638 km iba polovičný profil

1992                                                                                                                                                                                           1994