Stav diaľničnej siete na konci roku 1992

Zahájenie výstavby:

            Vo výstavbe:úsek D1 Chocholná-Skala 11,2 km

       Rozostavanosť:11,2 km
                                    
    Dané do užívania:

Celkovo počet km diaľnic a rýchlostných ciest v prevádzke

Dané do užívania v roku 1992
               Diaľnice:0 km
Rýchlostné cesty:0 km

Z predchádzajúcich rokov
               Diaľnice:197,434 km
Rýchlostné cesty:55,003 km z toho 7,638 km iba polovičný profil

               Súčet
               Diaľnice:197,434 km
Rýchlostné cesty:55,003 km z toho 7,638 km iba polovičný profi
l

1991                                                                                                                                                                                1993