Stav diaľničnej siete na konci roku 1992

Zahájenie výstavby:

              Vo výstavbe:úsek D1 Chocholná-Skala 11,2 km

         Rozostavanosť:11,2 km
                                    
    Dané do užívania:

Celkovo počet km diaľnic a rýchlostných ciest v prevádzke

Dané do užívania v roku 1992
                 Diaľnice:0 km
Rýchlostné cesty:0 km

Z predchádzajúcich rokov
                 Diaľnice:197,434 km
Rýchlostné cesty:55,003 km z toho 7,638 km iba polovičný profil

                 Súčet
                 Diaľnice:197,434 km
Rýchlostné cesty:55,003 km z toho 7,638 km iba polovičný profi
l

1991                                                                                                                                                                                           1993