Stav diaľničnej siete na konci roku 1990

Zahájenie výstavby:

              Vo výstavbe:úsek D2 BA,Staré Grunty-BA,Viedenská cesta,ľavý pás 3,5 km
                                      úsek D1 BA,Prístavný most-BA,Mierová ulica 2,042 km

         Rozostavanosť:5,545 km z toho 3,5 km iba polovičný profil
                                      
    Dané do užívania:      oktober 1990 úsek D1 Liptovský Hrádok-Hybe,pravý pás 7,87 km
-dostavba na plný profil
                                            oktober 1990 úsek D2 BA,Staré Grunty-BA,Viedenská cesta,pravý pás 3,5 km
                                    2 novembra 1990 úsek R1 Sered,západ-Dolná Streda,ľavý pás 4,13 km
-preložka cesty I/51 obchvat Serede-2.stavba
 

Celkovo počet km diaľnic a rýchlostných ciest v prevádzke

Dané do užívania v roku 1990
                 Diaľnice:11,37 km z toho 7,87 dostavba na plný profil a zvyšok 3,5 km iba polprofil
Rýchlostné cesty:4,13 km iba polovičný profil

Z predchádzajúcich rokov
                 Diaľnice:191,892 km z toho 7,87 km iba polovičný profil
Rýchlostné cesty:50,873 km z toho 3,508 km iba polovičný profil

                 Súčet
                 Diaľnice:195,392 km z toho 3,5 km iba polovičný profil
Rýchlostné cesty:55,003 km z toho 7,638 km iba polovičný profil

1989                                                                                                                                                                                       1991