Stav diaľničnej siete na konci roku 1988

Zahájenie výstavby:?.?.1988 úsek R1 Sered,západ-Dolná Streda,ľavý pás 4,13 km-preložka cesty I/51 obchvat Serede-2.stavba

            Vo výstavbe:úsek D1 Liptovský Hrádok-Hybe,pravý pás 7,87 km-dostavba na plný profil
                                  úsek D2 BA,Staré Grunty-BA,Viedenská cesta 3,5 km
                                  úsek D1 BA,Prístavný most-BA,Mierová ulica 2,042 km
                                  úsek R1 Dolná Streda-Šoporňa,pravý pás 3,508 km
-preložka cesty I/51 obchvat Serede-1.stavba

       Rozostavanosť:21,05 km z toho 15,508 km iba polovičný profil
                                                   z toho 7,638 km preložky ciest I triedy

    Dané do užívania:          apríl  1988 úsek D1 Ličartovce-Budimír 10,5 km
                                   19 augusta 1988 úsek D1 Piešťany-Horná Streda 8,325 km

Celkovo počet km diaľnic a rýchlostných ciest v prevádzke

Dané do užívania v roku 1988
               Diaľnice:18,825 km
Rýchlostné cesty:0 km

Z predchádzajúcich rokov
               Diaľnice:173,067 km z toho 7,87 km iba polovičný profil
Rýchlostné cesty:47,365 km

               Súčet
               Diaľnice:191,892 km z toho 7,87 km iba polovičný profil
Rýchlostné cesty:47,365 km

1987                                                                                                                                                                               1989