Stav diaľničnej siete na konci roku 1987

Zahájenie výstavby:apríl 1987 úsek D1 Liptovský Hrádok-Hybe,pravý pás 7,87 km-dostavba na plný profil

              Vo výstavbe:úsek D2 BA,Staré Grunty-BA,Viedenská cesta 3,5 km
                                      úsek D1 BA,Prístavný most-BA,Mierová ulica 2,042 km
                                      úsek D1 Piešťany-Horná Streda 8,325 km
                                      úsek D1 Ličartovce-Budimír 10,5 km
                                      úsek R1 Dolná Streda-Šoporňa,pravý pás 3,508km
-preložka cesty I/51 obchvat Serede-1.stavba                                                                                                     
         Rozostavanosť:35,745 km z toho 11,378 km iba polovičný profil
                                                           z toho 3,508 km preložka cesty I triedy

    Dané do užívania:

Celkovo počet km diaľnic a rýchlostných ciest v prevádzke

Dané do užívania v roku 1987
                 Diaľnice:0 km
Rýchlostné cesty:0 km

Z predchádzajúcich rokov
                 Diaľnice:173,067 km z toho 7,87 km iba polovičný profil
Rýchlostné cesty:47,365 km

                 Súčet
                 Diaľnice:173,067 km z toho 7,87 km iba polovičný profil
Rýchlostné cesty:47,365 km

1986                                                                                                                                                                                         1988