Stav diaľničnej siete na konci roku 1986

Zahájenie výstavby:

              Vo výstavbe:úsek D2 BA,Staré Grunty-BA,Viedenská cesta 3,5 km
                                      úsek D1 BA,Prístavný most-BA,Mierová ulica 2,042 km
                                      úsek D1 Piešťany-Horná Streda 8,325 km
                                      úsek D1 Ličartovce-Budimír 10,5 km
                                      úsek R1 Dolná Streda-Šoporňa,pravý pás 3,508 km
-preložka cesty I/51 obchvat Serede-1.stavba                                                                   
         Rozostavanosť:27,875 km z toho 3,508 km iba polovičný profil
                                                           z toho 3,508 km preložka cesty I triedy  

    Dané do užívania:27 júna 1986 úsek D1 Liptovský Hrádok-Hybe,ľavý pás 7,87 km
                                               ?.?.1986 úsek R1 Šášovské Podhradie-Budča 15,3 km
-prestavba cesty I/50 na štvorprúdovú so smerovým                                                                    rozdelením

Celkovo počet km diaľnic a rýchlostných ciest v prevádzke

Dané do užívania v roku 1986
                 Diaľnice:7,87 km iba polovičný profil
Rýchlostné cesty:15,3 km

Z predchádzajúcich rokov
                 Diaľnice:165,197 km
Rýchlostné cesty:32,065 km

                 Súčet
                 Diaľnice:173,067 km z toho 7,87 km iba polovičný profil
Rýchlostné cesty:47,365 km

1985                                                                                                                                                                                         1987