Stav dialničnej siete na konci roku 1985

Zahájenie výstavby:apríl 1985 úsek D2 BA,Staré Grunty-BA,Viedenská cesta 3,5 km

              Vo výstavbe:úsek D1 BA,Prístavný most-BA,Mierová ulica 2,042 km
                                      úsek D1 Piešťany-Horná Streda 8,325 km
                                      úsek D1 Liptovský Hrádok-Hybe,ľavý pás 7,87 km
                                      úsek D1 Ličartovce-Budimír 10,5 km
                                      úsek R1 Dolná Streda-Šoporňa,pravý pás 3,508 km
-preložka cesty I/51 obchvat Serede-1.stavba
                                      úsek R1 Šášovské Podhradie-Budča 15,3 km-prestavba cesty I/50 na štvorprúdovú so smerovým rozdelením

         Rozostavanosť:51,045 km z toho 15,3 km prestavba cesty na štvorprúdovú so smerovým rozdelením                                                                                                                       z toho 11,378 km iba polovičný profil
                                                           z toho 3,508 km preložka cesty I triedy  

    Dané do užívania:         26 júla 1985 úsek D1 Hlohovec-Piešťany 15,13 km
                                     7 novembra 1985 úsek D1 BA,Prístavný most,ľavý pás 2,295 km

 

Celkovo počet km diaľnic a rýchlostných ciest v prevádzke

Dané do užívania v roku 1985
                 Diaľnice:17,425 km z toho 2,295 dostavba na plný profil
Rýchlostné cesty:0 km

Z predchádzajúcich rokov
                 Diaľnice:150,067 km z toho 2,295 iba polovičný profil
Rýchlostné cesty:32,065 km

                 Súčet
                 Diaľnice:165,197 km
Rýchlostné cesty:32,065 km

1984                                                                                                                                                                                           1986