Stav diaľničnej siete na konci roku 1983

Zahájenie výstavby:apríl 1983 úsek D1 Liptovský Hrádok-Hybe,ľavý pás 7,87 km
                                      apríl 1983 úsek D1 Ličartovce-Budimír 10,5 km
                                         ?.?. 1983 úsek R1 Dolná Streda-Šoporňa,pravý pás 3,508 km
-preložka cesty I/51 obchvat Serede-1.stavba

              Vo výstavbe:úsek R1 Šášovské Podhradie-Budča 15,3 km-prestavba cesty I/50 na štvorprúdovú so smerovým rozdelením            
                                      úsek D1 Hlohovec-Piešťany 15,13 km
                                      úsek D1 BA,Prístavný most,ľavý pás 2,295 km

       Rozostavanosť:54,603 km z toho 15,3 km prestavba cesty na štvorprúdovú so smerovým rozdelením
                                                         z toho 13,673 km iba polovičný profil
                                                         z toho 3,508 km preložka cesty I triedy

    Dané do užívania:17 decembra 1983 úsek D1 BA,Prístavný most,pravý pás 2,295 km
                                      21 decembra 1983 úsek D1 Liptovský Ján-Liptovský Hrádok 5,1 km

Celkovo počet km diaľnic a rýchlostných ciest v prevádzke

Dané do užívania v roku 1983
                 Diaľnice:7,395 km z toho 2,295 iba polovičný profil
Rýchlostné cesty:0 km

Z predchádzajúcich rokov
                 Diaľnice:142,672 km
Rýchlostné cesty:32,065 km

                 Súčet
                 Diaľnice:150,067 km z toho 2,295 iba polovičný profil
Rýchlostné cesty:32,065 km

1982                                                                                                                                                                                         1984