Stav diaľničnej siete na konci roku 1982

Zahájenie výstavby:?.?.1982 úsek R1 Šášovské Podhradie-Budča 15,3 km-prestavba cesty I/50 na štvorprúdovú so smerovým rozdelením

              Vo výstavbe:úsek D1 Hlohovec-Piešťany 15,13 km
                                      úsek D1 BA,Prístavný most 2,295 km
                                      úsek D1 Liptovský Ján-Liptovský Hrádok 5,1 km

         Rozostavanosť:37,825 km z toho 15,3 km prestavba cesty na štvrorprúdovú so smerovým rozdelením

    Dané do užívania:10 septembra 1982 úsek D1 Trnava-Hlohovec 18,464 km
                                      20  novembra  1982 úsek D1 Prešov,juh-Ličartovce 8,64 km

Celkovo počet km diaľnic a rýchlostných ciest v prevádzke

Dané do užívania v roku 1982
                 Diaľnice:27,104 km
Rýchlostné cesty:0 km

Z predchádzajúcich rokov
                 Diaľnice:115,568 km
Rýchlostné cesty:32,065 km

                 Súčet
                 Diaľnice:142,672 km
Rýchlostné cesty:32,065 km

1981                                                                                                                                                                                         1983