Stav diaľničnej siete na konci roku 1981

Zahájenie výstavby:

            Vo výstavbe:úsek D1 Hlohovec-Piešťany 15,13 km
                                  úsek D1 Trnava-Hlohovec 18,464 km
                                  úsek D1 Prešov,juh-Ličartovce 8,64 km
                                  úsek D1 BA,Prístavný most 2,295 km
                                  úsek D1 Liptovský Ján-Liptovský Hrádok 5,1 km

       Rozostavanosť:49,629 km

    Dané do užívania:30 decembra 1981 úsek R1 Trnava-Trnava D1 3,495 km-cesta I/51 privádzač k D1-obchvat Modranka

Celkovo počet km diaľnic a rýchlostných ciest v prevádzke

Dané do užívania v roku 1981
               Diaľnice:0 km
Rýchlostné cesty:3,495 km-preložka cesty I triedy

Z predchádzajúcich rokov
               Diaľnice:115,568 km
Rýchlostné cesty:28,57 km

               Súčet
               Diaľnice:115,568 km
Rýchlostné cesty:32,065 km

1980                                                                                                                                                                                1982