Animacia roky 1969-2023 online

Animácia v lepšej kvalite ako prezentácia v programe PowerPoint (Microsoft Office) na stiahnutie.Veľkosť 26 MB
Animácia roky 1969-2023a

Graf znázorňujúci rozostavanosť v km diaľnic a rýchlostných ciest vždy k 31.12. kalendárneho roku

Graf znázorňujúci počet km odovzdaných diaľnic a rýchlostných ciest do užívania vždy k 31.12. kalendárneho roku

Graf znázorňujúci počet novo rozostavaných km diaľnic a rýchlostných ciest v danom roku