Animacia roky 1969-2020 online

Animácia v lepšej kvalite ako prezentácia v programe PowerPoint (Microsoft Office) na stiahnutie.Veľkost 25 MB
Animácia roky 1969-2020 verzia a

 

Graf znázorňujúci rozostavanosť v km diaľnic a rýchlostných ciest vždy k 31.12. kalendárneho roku

Graf znázorňujúci počet km odovzdaných diaľnic a rýchlostných ciest do užívania vždy k 31.12. kalendárneho roku

Graf znázorňujúci počet novo rozostavaných km diaľnic a rýchlostných ciest v danom roku