Stav diaľničnej siete na konci roku 1977

Zahájenie výstavby:september 1977 úsek D1 BA,Prístavný most 2,295 km

              Vo výstavbe:úsek D2 št.hr. CZ/SK-Kúty 4,489 km
                                      úsek R1 Báb-Nitra,západ 10,37 km
-prestavba cesty I/51 na štvorprúdovú so smerovým rozdelením
                                      úsek D1 Senec-Trnava 19,306 km
                                      úsek D1 Liptovský Ján-Liptovský Hrádok 5,1 km
                                      úsek R1 Banská Bystrica,juh-Banská Bystrica,západ 3 km
                                      úsek D2 Kúty-Malacky 24,175 km

         Rozostavanosť:68,735 km z toho 10,37 km prestavba cesty na štvorprúdovú so smerovým rozdelením

    Dané do užívania:december 1977 úsek D1 Ivachnová-Liptovský Mikuláš 14,332 km

Celkovo počet km diaľnic a rýchlostných ciest v prevádzke

Dané do užívania v roku 1977
                 Diaľnice:14,332 km
Rýchlostné cesty:0 km

Z predchádzajúcich rokov
                 Diaľnice:53,266 km
Rýchlostné cesty:13,78 km

                 Súčet
                 Diaľnice:67,598 km
Rýchlostné cesty:13,78 km

1976                                                                                                                                                                                        1978