Stav diaľničnej siete na konci roku 1975

Zahájenie výstavby:január 1975 úsek D1 Senec-Trnava 19,306 km
                                          apríl 1975 úsek D1 Liptovský Ján-Liptovský Hrádok 5,1 km
                                             ?.?. 1975 úsek R1 Banská Bystrica,juh-Banská Bystrica,západ 3 km

              Vo výstavbe:úsek D1 Ivachnová-Liptovský Mikuláš 14,332 km
                                      úsek D2 Kúty-Malacky 24,175 km
                                      úsek D1 Liptovský Mikuláš-Liptovský Ján 7,13 km

         Rozostavanosť:73,043 km
      
    Dané do užívania:12 decembra 1975 úsek D1 BA,Senecká cesta-Senec 16,8 km
                                                         ?. ?.1975 úsek R1 Banská Bystrica,juh-Kremnička 4,5 km
-prestavba cesty I/66 na štvorprúdovú so smerovým                                                                 rozdelením
                                                         ?. ?.1975 úsek R1 Kremnička-Sliač 9,28 km-prestavba cesty I/66 na štvorprúdovú so smerovým rozdelením

Celkovo počet km diaľnic a rýchlostných ciest v prevádzke

Dané do užívania v roku 1975
                 Diaľnice:16,8 km
Rýchlostné cesty:13,78 km

Z predchádzajúcich rokov
                 Diaľnice:29,336 km
Rýchlostné cesty:0 km

                 Súčet
                 Diaľnice:46,136 km
Rýchlostné cesty:13,78 km

1974                                                                                                                                                                                         1976