Stav diaľničnej siete na konci roku 1974

Zahájenie výstavby:

            Vo výstavbe:úsek D1 Ivachnová-Liptovský Mikuláš 14,332 km
                                  úsek D2 Kúty-Malacky 24,175 km
                                  úsek D1 BA,Senecká cesta-Senec 16,8 km
                                  úsek D1 Liptovský Mikuláš-Liptovský Ján 7,13 km
                                  úsek R1 Banská Bystrica,juh-Kremnička 4,5 km
-prestavba cesty I/66 na štvorprúdovú so smerovým rozdelením
                                  úsek R1 Kremnička-Sliač 9,28 km-prestavba cesty I/66 na štvorprúdovú so smerovým rozdelením

       Rozostavanosť:76,217 km z toho 13,78 km prestavba cesty na štvorprudovú so smerovým rozdelením

    Dané do užívania:

Celkovo počet km diaľnic a rýchlostných ciest v prevádzke

Dané do užívania v roku 1974
               Diaľnice:0 km
Rýchlostné cesty:0 km

Z predchádzajúcich rokov
               Diaľnice:29,336 km
Rýchlostné cesty:0 km

               Súčet
               Diaľnice:29,336 km
Rýchlostné cesty:0 km

1973                                                                                                                                                                                1975