Stav diaľničnej siete na konci roku 1972

Zahájenie výstavby:január 1972 úsek D1 BA,Senecká cesta-Senec 16,8 km
                                     apríl  1972 úsek D1 Liptovský Mikuláš-Liptovský Ján 7,13 km
                                      ?.?.  1972 úsek R1 Banská Bystrica,juh-Kremnička 4,5 km-
prestavba cesty I/66  na štvorprúdovú so smerovým                                                              rozdelením
                                      ?.?.  1972 úsek R1 Kremnička-Sliač 9,28 km-prestavba cesty I/66 na štvorprúdovú so smerovým rozdelením

            Vo výstavbe:úsek D2 Malacky-BA,Lamačská cesta 29,336 km

       Rozostavanosť:67,046 km z toho 13,78 km prestavba cesty na štvorprúdovú so smerovým rozdelením

    Dané do užívania:

Celkovo počet km diaľnic a rýchlostných ciest v prevádzke

Dané do užívania v roku 1972
               Diaľnice:0 km
Rýchlostné cesty:0 km

Z predchádzajúcich rokov
               Diaľnice:0 km
Rýchlostné cesty:0 km

               Súčet
               Diaľnice:0 km
Rýchlostné cesty:0 km

1971                                                                                                                                                                                1973