Stav diaľničnej siete na konci roku 1971

Zahájenie výstavby:

              Vo výstavbe:úsek D2 Malacky-BA,Lamačská cesta 29,336 km

         Rozostavanosť:29,336 km

    Dané do užívania:

Celkovo počet km diaľnic a rýchlostných ciest v prevádzke

Dané do užívania v roku 1971
                 Diaľnice:0 km
Rýchlostné cesty:0 km

Z predchádzajúcich rokov
                 Diaľnice:0 km
Rýchlostné cesty:0 km

                 Súčet
                 Diaľnice:0 km
Rýchlostné cesty:0 km

1970                                                                                                                                                                                          1972