Stav diaľničnej siete na konci roku 1969

Zahájenie výstavby:22 apríla 1969 úsek D2 Malacky-BA,Lamačská cesta 29,336 km

            Vo výstavbe:

       Rozostavanosť:29,336 km

    Dané do užívania:

Celkovo počet km diaľnic a rýchlostných ciest v prevádzke

Dané do užívania v roku 1969
               Diaľnice:0 km
Rýchlostné cesty:0 km

Z predchádzajúcich rokov
               Diaľnice:0 km
Rýchlostné cesty:0 km

               Súčet
               Diaľnice:0 km
Rýchlostné cesty:0 km

                                                                                                                                                                                                                                 1970