Stav diaľničnej siete na konci roku 1969

Zahájenie výstavby:22 apríla 1969 úsek D2 Malacky-BA,Lamačská cesta 29,336 km

              Vo výstavbe:

         Rozostavanosť:29,336 km

    Dané do užívania:

Celkovo počet km diaľnic a rýchlostných ciest v prevádzke

Dané do užívania v roku 1969
                 Diaľnice:0 km
Rýchlostné cesty:0 km

Z predchádzajúcich rokov
                 Diaľnice:0 km
Rýchlostné cesty:0 km

                 Súčet
                 Diaľnice:0 km
Rýchlostné cesty:0 km

                                                                                                                                                                                                                                           1970