Vitajte na stránkach venovaných histórii výstavby diaľničnej siete na Slovensku
v zjednodušenej grafickej a štatistickej podobe.
História výstavby diaľnic sa začala písať v roku 1969
kedy sa začal stavať vôbec prvý úsek na území Slovenska a tak začínajú stránky od tohto roku.
Pod kolónkami HISTÓRIA  sú uložené konkrétne roky + animácia a grafy výstavby
Tato úvodná stránka mapuje súčasný stav diaľničnej siete k dátumu uvedenému nižšie.

aktuality

Stav diaľničnej siete k 18.7.2018

Plánované vyhlásenie súťaže:R2 Košice,Šaca-Košické Oľšany 2 úsek 14,261 km kedy? december 2018
                                                                 R2 Rožňava-Jablonov nad Turňou,ľavý pás 14,1 km kedy? do konca roka-tvrdí minister

Súťaž na zhotoviteľa na úseky:R3 Tvrdošín-Nižná nad Oravou,pravý pás 4,4 km
                                 
Priebeh súťaže:  3.8.2017:Vyhlásená užšia súťaž na zhotoviteľa stavby (červený fidic)
                                                                 
20.9.2017:Bol posledný deň na podavanie žiadosti o účasť v súťaži
                                                                  Do druhého kola súťaže postupilo 10 spoločností z prihlásených 13
                                                                    6.3.2018:Otvárali sa časti ponúk označené ako "ostatné" (referencie)
                                                                    Bol vylúčení uchádzač so sútaže ktorý podal námietku proti tomu na UVO /Urad pre verejné obstaravanie/
                                                                  16.4.2018:Začalo sa konanie o námietke
                                                                  12.6.2018:Bola konečné dodaná dokumentácia k súťaži z NDS do UVO
                                                                  11.7.2018:UVO rozhodol o námietke (NDS musí vrátiť späť vylučeného uchádzača do súťaže)
                                         Aktuálny stav:plynie 30-dňová lehota na opätovné vyhodnotenie ponúk "ostatné"

                                                                  
R4 Prešov,severný obchvat,1 etapa 4,3 km
                                 
Prieheh súťaže:21.12.2017:Vyhlásená verejná súťaž na zhotoviteľa stavby (červený fidic)
                                                                    16.4.2018:Otvárali sa časti ponúk označené ako "ostatné"
                                          Aktuálny stav:prebieha vyhodnocovanie ponúk "ostatné"

                                                                   R2 Mýtna-Lovinobaňa 13,5 km
                                 
Priebeh súťaže:16.2.2018:Vyhlásená verejná revezná súťaž (červený fidic)
                                                                  15.5.2018:Otvárali sa cenové ponúky resp. žiadosti o účasť
                                                                      Ponuky:1 Metrostav,Hochtief                 127 705 620,71 € bez DPH
                                                                                    2 Todini,Cesty SK,Cedis              129 887 352,91 € bez DPH
                                                                                    3 Cesty Nitra,Por                         138 501 598,42 € bez DPH
                                                                                    4 Eurovia                                      144 725 948,99 € bez DPH
                                                                                    5 SMS,M Silnice                           145 421 442,86 € bez DPH
                                                                                    6 Strabag,Doprastav,Váhostav 146 892 419,05 € bez DPH
                                          Aktuálny stav:prebieha vyhodnocovanie ponúk resp. kontrola splnenia podmienok súťaže

                                                                   R2 Kriváň-Mýtna 9,15 km
                                 
Priebeh súťaže:2.7.2018:Vyhlásená verejná reverzná sútaž (žltý fidic)
                                            Aktuály stav:Plynie lehota na predkladanie ponúk resp. žiadostí o účasť a to do 14.9.2018

Zahájenie výstavby:

         Vo výstavbe:úsek D1 Prešov,západ-Prešov,juh 7,87 km  fotografie z výstavby + fotky2 + fotky3 + informácie
                   progres
    začiatok-1.6.2017                1.1.18                           1.1.19                          1.1.20                           1.1.21             25.6.2021-ukončenie
                                      úsek D4 BA,Jarovce-Ivanka pri Dunaji,sever 2 fáza 6,3 km
( km  0,0-6,3 MUK Jarovce-MUK Ketelec) nebude ukončený načas
                      progres  fotografie z výstavby +  informácie 
  začiatok-20.6.2016              1.1.17                           1.1.18                           1.1.19                           1.1.20                      10.10.2020-ukončenie
                                      úsek D4 BA,Jarovce-Ivanka pri Dunaji,sever 1 fáza 16,29 km
(km 6,3-22,59 MUK Ketelec-MUK Ivanka pri Dunaji,sever)
                   progres fotografie z výstavby + informácie nebude ukončený načas 
  začiatok-20.6.2016              1.1.17                          1.1.18                           1.1.19                           1.1.20    11.4.2020-ukončenie
                                 úsek D4 Ivanka pri Dunaji,sever-BA,Rača 4,4 km  fotografie z výstavby +  informácie 
                      progres nebude ukončený načas
  začiatok-20.6.2016              1.1.17                           1.1.18                          1.1.19                           1.1.20    11.4.2020-ukončenie
                                      úsek R7 BA,Prievoz-BA,Ketelec 6,318 km 
fotografie z výstavby + informácie
                   progres nebude ukončený načas
  začiatok-20.6.2016             1.1.17                            1.1.18                          1.1.19                           1.1.20                    10.10.2020-ukončenie
                                 úsek R7 BA,Ketelec-Dunajská Lužna 8,425 km 
fotografie z výstavby + informácie
                   progres nebude ukončený načas
  začiatok-20.6.2016             1.1.17                            1.1.18                          1.1.19                           1.1.20    11.4.2020-ukončenie
                                 úsek R7 Dunajská Lužna-Holice 17,38 km
 
fotografie z výstavby +  informácie 
                      progres
nebude ukončený načas
  začiatok-20.6.2016             1.1.17                            1.1.18                          1.1.19                           1.1.20    11.4.2020-ukončenie
                                      úsek D1 Budimír-Bidovce 14,44 km
+súčasť stavby R2 Hrašovík-Košické Oľšany 1,061 km  fotky + fotky2 + fotky3 + informácie
                      progres
  začiatok-1.11.2016 1.1.17                          1.1.18                           1.1.19                            1.12.2019-ukončenie
                                      úsek D3 Čadca,Bukov-Svrčinovec 5,673 km 
fotografie z výstavby + fotky2 + fotky3 + informácie
                      progres
začiatok-15.12.2016 1.1.17                     1.1.18                           1.1.19                           1.1.20                             14.12.2020-ukončenie
                                 úsek D1 Hričovské Podhradie-Lietavská Lúčka 11,32 km 
fotografie z výstavby + ďalšie fotky + informácie
                      progresmešká viac ako 5 mesiac. oproti plánu
  začiatok-22.1.2014                             1.1.15                           1.1.16                           1.1.17                        1.1.18 21.1.2018-ukončenie predlžene o 390 dní do 15.2.2019
                                 úsek D1 Lietavská Lúčka-Višňové-Dubna Skala 13,51 km  fotografie z výstavby +  ďalšie fotky + informácie
                      progresnebude ukončený načas
  začiatok-27.6.2014             1.1.15                           1.1.16                           1.1.17                          1.1.18                           1.1.19                               28.12.2019-ukončenie
                                 úsek D1 Hubová-Ivachnová 15,272 km  fotografie z výstavby + ďalšie fotky +informácie mešká viac ako 13 mesiac. oproti plánu ukončenia
progres                1.1.14                       1.1.15                        1.1.16                        1.1.17                       1.1.18                        1.1.19                        1.1.20                        1.1.21
začiatok-20.12.2013                                                                                   18.6.2017-pôvodne ukončenie predlžené o 1838 dní do 30.6.2022
v roku 2014 zistil zhotoviteľ stavby z prieskumných vrtov výrazne zle geologické prostredie v km 2,0 až 4,1 a na konci roku navrhol zmenu trasy v km 1,0 až 6,0 (odklon trasy-predlženie tunela Čebrať) Dňa 18.2.2015 bolo zastavené razenie tunela a dňa 28.5.2015 bolo zo strany objednávateľa NDS /Národna diaľničná spoločnosť/ potvrdená zmena trasy,následne pokračovala zmena dokumentácie až do 6.6.2016 kedy NDS vzala späť svoje rozhodnutie o zmene trasy ktorú ale opäť potvrdila dňa 21.9.2016 zaslaním pokynu stavebnému dozoru na to aby dal pokyn zhotoviteľovi na pokračovanie prác na zmene dokumentácie a zároveň poslala návrh na posúdenie zmeny trasy na životné prostredie-správa EIA.V aprili 2017 bol ukončený hydrogeologický prieskum pre upravenú trasu a dňa 31.7.2017 bola odvzdaná správa EIA objednavateľovi NDS.Po jej pripomienkovaní zo strany NDS a EU bola dňa 30.10.2017 odovzdaná na Ministerstvo životného prostredia.Dňa 30.11.2017 bol podpísaný dodatok k zmluve upravujúci lehotu výstavby a pokyni k pokračovaniu stavebných prác.Dňa 27.2.2018 vydalo MŽP záverečné stanovisko k správe EIA proti ktorej boli podané námietky ktoré ale v júni 2018 MŽP zamietlo.
Aktuálne sa opäť čaká na spravoplatnenie správý EIA až sa môže rozbehnuť razenie tunela Čebrať
Zmena trasy si vyžiada odklad odovzdania diaľnice do užívania do 30.6.2022

               poznámka:jeden =jeden mesiac

       Rozostavanosť:128,259 km

  Dané do užívania:

Celkovo počet km diaľnic a rýchlostných ciest v prevádzke

    Dané do užívania v roku 2018
                    Diaľnice:0 km
   Rýchlostné cesty:0 km

    Z predchádzajúcich rokov
                    Diaľnice:483,684 km z toho 30,558 km iba polovičný profil
   Rýchlostné cesty:262,361 km z toho 56,862 km iba polovičný profil

                    Súčet
                    Diaľnice:483,684 km z toho 30,558 km iba polovičný profil
   Rýchlostné cesty:262,361 km z toho 56,862 km iba polovičný profil