Vitajte na stránkach venovaných histórii výstavby diaľničnej siete na Slovensku
v zjednodušenej grafickej a štatistickej podobe.
História výstavby diaľnic sa začala písať v roku 1969
kedy sa začal stavať vôbec prvý úsek na území Slovenska a tak začínajú stránky od tohto roku.
Pod kolónkami HISTÓRIA  sú uložené konkrétne roky + animácia a grafy výstavby
Tato úvodná stránka mapuje súčasný stav diaľničnej siete k dátumu uvedenému nižšie.

aktuality

Stav diaľničnej siete k 22.2.2020

Plánované vyhlásenie súťaže:R2 Košice,Šaca-Košické Oľšany 1 úsek 6,8 km kedy?leto 2019,rok 2020-povedal riaditeľ NDS
                                                                                     R4 Prešov,severný obchvat 2 etapa 10,2 km kedy?prelom jari-leta 2020,druhý polrok 2020-tvrdi NDS
                                                                                    
D1 Turany-Hubová 13,53 km kedy? v roku 2020 (treba brať s veľkou rezervou,sú to predvolebne sľuby)
                                                                                    
R7 Holice-Mliečany 11 km kedy? v roku 2020 (opäť treba brať s veľkou rezervou)
poznámka:prečiarknutý dátum znamená predošlé sľúbene termíny

Opakovane vyhlásená súťaž:D1 Lietavská Lúčka-Višňové-Dubna Skala 13,51 km kvôli predčasnému ukončeniu zmluvy
                               Priebeh súťaže:31.1.2020:Vyhlásený súťažný dialog na dokončenie hlavnej trasy spolu s tunelom Višnové
                                   Aktuálny stav:Pynie lehota na prihlásenie súťažiacich a to do 31.3.2020
Súťažny dialog=Vyberiem si so všetkych prihlasených firiem tie najlepšie (podľa mna=NDS) a max. štyri firmy-konzorcia a tie potom vyzvem na predloženie ponuky.Cena ma hodnotu 45%

Súťaž na zhotoviteľa na úseky:R3 Tvrdošín-Nižná nad Oravou,pravý pás 4,4 km
                                                   Priebeh súťaže:8.8.2017:Vyhlásená užšia súťaž na zhotoviteľa stavby (červený fidic)
                                                                 
             20.9.2017:Bol posledný deň na podavanie žiadosti o účasť v súťaži
                                                                Do druhého kola súťaže postupilo 8 spoločností z prihlásených 13
                                                                  6.3.2018:Otvárali sa časti ponúk označené ako "ostatné" (referencie)
                                                                26.3.2018:Bol vylúčení uchádzač so sútaže ktorý následne podal dňa 4.4.2018 námietku proti tomu na UVO
                                                                16.4.2018:Začalo sa konanie o námietke
                                                                12.6.2018:Bola konečné dodaná dokumentácia k súťaži z NDS do UVO
                                                                11.7.2018:UVO rozhodol o námietke (NDS musí vrátiť späť vylučeného uchádzača do súťaže)
                                                                  4.9.2018:otvárali sa obálky "kritéria" (cenové ponuky)
                                                                    Ponuky:1 Todini,Cesty SK,Cedis                            59 398 252,4 €
                                                                                  2 Hochtief,Alpine,Hydroekol                   62 050 731,3 €
                                                                                  3 Swietelski,AVA-stav                                65 797 452,9 €
                                                                                  4 Metrostav                                                67 731 814,7 €
                                                                                  5 Vahostav,ICM                                          68 971 893,6 €
                                                                                  6 Strabag,Doprastav,Eurovia                   69 230 035,5 €
                                                                                  7 Hastra,Cesty Nitra,Inžinierske stavby 69 871 807,7 €
                                                                                  8 Skanska                                                    72 381 000,0 €
                                                                26.2.2019:Bolí vylúčení sútažiaci o zakázku,ktorý podali námietky proti tomu na UVO
                                                                  8.4.2019:NDS prijala ponuku firiem tretích v poradí Swieteski,AVA-stav,ostatných okrem Metrostavu vylúčila
                                                                23.4.2019:Začalo sa konanie o námietkach
                                                                10.6.2019:NDS doručila kompletnú dokumentáciu k súťaži na UVO
                                                                10.7.2019:UVO rozhodol o námietkach
                                                                  5.8.2019:Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť
V skratke:UVO nariadil vrátiť vylúčených súťažiacich naspäť,lebo podľa úradu NDS nedostatočne-nejasne-nekonkretne zdôvodnila prečo ich vylúčila zo súťaže.
                                                                  5.9.2019:NDS mala do tohto dátumu opätovné vyhodnotiť ponuky
                                                              12.12.2019:NDS znova vyhodnotila ponuky,ale tentokrát určila ako víťaza najlacnejšie združenie firiem Todini,Cesty SK,Cedis
                                                                 ?.12.2019:Bola podaná námietka proti vyhodnoteniu ponúk
                                                              30.12.2019:Začalo sa konanie o námietke
                                                                14.1.2020:Bola dodaná dokumentácia k súťaži z NDS do UVO
                                                                31.1.2020:UVO rozhodol o námietke
Neuspešny uchadzač namietal vyhodnotenie ponúk.UVO nariadil zrušiť vyhodnotenie ponuk (cena),zrušil vyhodnotenia z hladiska splnenia podmienok účasti u všetkých sútažiacich a nariadil opätovne vyhodnotiť splnenie podmienok účasti v sútaži pre všetkých súťažiacich aj pre toho koho NDS vylúčila.
A sme po 2,5 roku súťaže opäť na začiatku.NDS sa voči tomu odvolala.
                                                                10.2.2020:Začalo sa odvolacie konanie
                                                       Aktuálny stav:plynie 45dňova lehota na rozhodnutie vo veci odvolania

                                                                   R2 Kriváň-Mýtna 9,15 km
                                       Priebeh súťaže:2.7.2018:Vyhlásená verejná reverzná sútaž (žltý fidic)
                                                                17.9.2018:Bola podaná námietka voči podmienkam uvedených v súťažných podkladoch
                                                                25.9.2018:Začalo sa konanie o námietke
                                                              15.10.2018:Bola dodaná dokumentácia k súťaži z NDS do UVO
                                                              23.10.2018:UVO rozhodol o námietke
                                                              konanie o námietke bolo zastavené pretože namietajúci vzal späť svoje rozhodnutie
                                                              14.12.2018:Otvárali sa cenové ponuky resp. žiadosti o účasť
                                                                    Ponuky:1 Váhostav-SK,ICM S.p.A.                  209 499 473,97 € bez DPH
                                                                                  2 Doprastav,Strabag,Eurovia            232 146 454,18 € bez DPH
                                                                                  3 INC S.p.A,Cesty SK,Cedis                253 289 533,92 € bez DPH
                                                                                  4 SMS,SMP CZ,M-Silnice,Dodin Campenom Bernard,Metrostav 271 258 668,71 € bez DPH
                                                                  4.6.2019:Bol zverejnený víťaz súťaže a to druhý v poradí ceny Doprastav,Strabag,Eurovia
                                                                14.6.2019:Bola podaná námietka proti vyhodnoteniu ponúk.
                                                                27.6.2019:Začalo sa konanie o námietke
                                                                12.7.2019:Bola dodaná dokumentácia k súťaži z NDS do UVO
                                                                  6.8.2019:UVO rozhodol o námietke
                                                                  3.9.2019:Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť
UVO nariadil znova vyhodnotiť ponuky lebo uznal námietky spoločnosti INC S.p.A,Cesty SK,Cedis ktorý sa stažovali že NDS nedostatočne vyhodnotila niektore kritéria ktoré maju vplyv na celkovy počet bodov a teda výsledok.(Kritéria počtu ložisk na mostoch a úprav v m2 brehu Krivanského potoka) UVO kritizoval proces vyhodnotenia ponúk komisiou NDS a označil ju ako nečitateľnú,nekontolovateľnú a riadne nepreskumateľnú pre jednotlive úkony.
                                                                ?.10.2019:NDS opätovné vyhodnotila ponuky s tým istým vysledkom ako prvý krát
                                                              24.10.2019:A znova (nachvál) podali námietku tie isté spoločnosti proti vyhodnoteniu ponúk
                                                              30.10.2019:Začalo sa konanie o námietke
                                                                8.11.2019:Bola dodaná dokumentácia z NDS do UVO
                                                              29.11.2019:UVO rozhodol o námietke-bola zamietnutá,spoločnosti sa ale voči tomu odvolali
                                                              16.12.2019:Začalo sa odvolacie konanie voči rozhodnutiu UVO
                                                                30.1.2020:Rada úradu UVO rozhodla o odvolaní
Konanie o odvolaní bolo zastavené lebo doručené odvolanie nepodala oprávnená osoba (chýbajuce splnomocnenie /aj keď ho UVO opakovane žiadal/ konať za všetky spoločnosti združenia v rámci reverzných postupov )
                                                               
13.2.2020:podpis zmluvy o dielo
Po roku a siedmych mesiacoch je súťaž ukončená,následovať bude klopanie základného kameňa,vypracovanie projektovej dokumenntácie cca pol roka a následne samotná výstavba

                                                           R2 Košice,Šaca-Košické Oľšany 2 úsek 14,262 km
                                       Priebeh súťaže:20.12.2018:Vyhlásena verejná reverzná súťaž
                                                                     23.1.2019:bola podaná námietka voči podmienkam uvedených v súťažných podkladoch
                                                                     19.2.2019:bolo začaté konanie o námietke
                                                                       8.3.2019:bolá dodaná dokumentácia k VO z NDS do UVO
                                                                       2.4.2019:UVO rozhodol o námietke
                                                                     Konanie o námietke bolo zastavené,pretože NDS vyhovela požiadavke namietajúceho o zmene súťažnej podmienky
                                                                     23.8.2019:Otvárali sa cenové ponuky resp. žiadosti o účasť
                                                                        Ponuky:? NDS ich nechce zverejniť
                                                                     18.9.2019:Bola podaná námietka voči podmienkam uvedených v súťažnych podkladoch na UVO
                                                                     7.10.2019:Začalo sa konanie o námietke
                                                                   29.10.2019:Bola dodaná dokumentácia k súťaži z NDS do UVO
                                                                   28.11.2019:UVO rozhodol o námietke
Súťažiaci namietal že NDS mu neposlala odpoveď na žiadosť o vysvetlenie súťažných podmienok,ale žiadosť poslal päť dní pred otváraním cenových ponuk a NDS ma podľa zákona na odpoveď šesť dní t.j. až po otváraní ponúk,na čo podal námietku ale aj tu poslal neskoro (viac ako desať dní).UVO konanie o námietke zastavil
                                                            Aktuálny stav:Prebieha vyhodnotenie cenových ponúk

                                                           R2 Rožňava-Jablonov nad Turňou,ľavý pás 14,1 km
                                       Priebeh súťaže:27.12.2019:Vyhlásena verejná reverzná súťaž
                                                           Aktuálny stav
:Plynie lehota na predkladanie ponúk a to do 28.2.2020,31.3.2020

 

Zahájenie výstavby:

         Vo výstavbe:úsek R4 Prešov,severný obchvat 1 etapa 4,3 km fotografie z výstavby + fotky2 + informácie
                   progres

  začiatok-29.7.2019          1.1.20                           1.1.21                          1.1.22                           1.1.23   30.3.2023-ukončenie
                                    
úsek R2 Mýtna-Lovinobaňa,Tomášovce 13,5 km
fotografie z výstavby + informácie
                   progres
  začiatok-22.8.2019       1.1.20                           1.1.21                   20.8.2021-ukončenie
                                     
úsek D1 Prešov,západ-Prešov,juh 7,87 km  fotografie z výstavby + fotky2 + fotky3 + informácie
                   progres
    začiatok-1.6.2017                1.1.18                           1.1.19                          1.1.20                           1.1.21             25.6.2021-ukončenie
                                      úsek D4 BA,Jarovce-Ivanka pri Dunaji,sever 2 fáza 6,3 km
( km  0,0-6,3 MUK Jarovce-MUK Ketelec) nebude ukončený načas
                      progres   fotografie z výstavby +  informácie 
  začiatok-20.6.2016              1.1.17                           1.1.18                           1.1.19                           1.1.20                      10.10.2020-ukončenie
                                      úsek D4 BA,Jarovce-Ivanka pri Dunaji,sever 1 fáza 16,29 km
(km 6,3-22,59 MUK Ketelec-MUK Ivanka pri Dunaji,sever)
                   progres fotografie z výstavby + informácie nebude ukončený načas 
  začiatok-20.6.2016              1.1.17                          1.1.18                           1.1.19                           1.1.20    11.4.2020-ukončenie
                                 úsek D4 Ivanka pri Dunaji,sever-BA,Rača 4,4 km  fotografie z výstavby +  informácie 
                      progres nebude ukončený načas
  začiatok-20.6.2016              1.1.17                           1.1.18                          1.1.19                           1.1.20    11.4.2020-ukončenie
                                      úsek R7 BA,Prievoz-BA,Ketelec 6,318 km 
fotografie z výstavby + informácie
                   progres nebude ukončený načas
  začiatok-20.6.2016             1.1.17                            1.1.18                          1.1.19                           1.1.20                    10.10.2020-ukončenie
                                 úsek R7 BA,Ketelec-Dunajská Lužna 8,425 km 
fotografie z výstavby + informácie
                   progres
  začiatok-20.6.2016             1.1.17                            1.1.18                          1.1.19                           1.1.20    11.4.2020-ukončenie
                                 úsek R7 Dunajská Lužna-Holice 17,38 km
 
fotografie z výstavby +  informácie 
                      progres

  začiatok-20.6.2016             1.1.17                            1.1.18                          1.1.19                           1.1.20    11.4.2020-ukončenie
                                      úsek D3 Čadca,Bukov-Svrčinovec 5,673 km  fotografie z výstavby + fotky2 + fotky3 + informácie
                      progres
začiatok-15.12.2016 1.1.17                     1.1.18                           1.1.19                           1.1.20                             14.12.2020-ukončenie
                                 úsek D1 Hričovské Podhradie-Lietavská Lúčka 11,32 km 
fotky + fotky2 + informácie        1.1.19                           1.1.20
                      progres
  začiatok-23.1.2014                             1.1.15                           1.1.16                           1.1.17                        1.1.18 21.1.2018-ukončenie predlžené o 390 dní do 15.2.2019
                                                                                            
mešká už 25 mesiacov oproti plánu ukončenia                                        a opäť predlžené o   96 dní do 22.5.2019
                                                                                                                                                                                                                       
a opäť predlžené o 182 dni do 20.11.2019

Úsek je viacejmenej stavebné ukončený,chýbajú SO ktoré sa robia pred spustením dopravy,ale keďže nie je ešte hotový privádzač Žilina (ktorý "zabudli" vysúťažiť) a ktorý mal byť pôvodne hotový v máji 2019,následne posunutý termín sprevadzkovania až na 30.6.2020 (aj ten sa nestihne) a ďalej nie su hotové križovatkové vetvy nasledujúceho úseku kde bola dokonca 6.3.2019 ukončená zmluva,diaľnica sa nedá samostatne dať do užívania

                                 úsek D1 Hubová-Ivachnová 14,92 km  fotografie z výstavby + ďalšie fotky +informácie mešká viac ako 32 mesiac. oproti plánu ukončenia
progres                1.1.15                       1.1.16                        1.1.17                        1.1.18                       1.1.19                        1.1.20                        1.1.21                        1.1.22
začiatok-20.12.2013                                                                                   18.6.2017-pôvodne ukončenie predlžené o 1838 dní do 30.6.2022
v roku 2014 zistil zhotoviteľ stavby z prieskumných vrtov výrazne zle geologické prostredie v km 2,0 až 4,1 a na konci roku navrhol zmenu trasy v km 1,0 až 6,0 (odklon trasy-predlženie tunela Čebrať) Dňa 18.2.2015 bolo zastavené razenie tunela a dňa 28.5.2015 bolo zo strany objednávateľa NDS /Národna diaľničná spoločnosť/ potvrdená zmena trasy,následne pokračovala zmena dokumentácie až do 6.6.2016 kedy NDS vzala späť svoje rozhodnutie o zmene trasy ktorú ale opäť potvrdila dňa 21.9.2016 zaslaním pokynu stavebnému dozoru na to aby dal pokyn zhotoviteľovi na pokračovanie prác na zmene dokumentácie a zároveň poslala návrh na posúdenie zmeny trasy na životné prostredie-správa EIA.V aprili 2017 bol ukončený hydrogeologický prieskum pre upravenú trasu a dňa 31.7.2017 bola odvzdaná správa EIA objednavateľovi NDS.Po jej pripomienkovaní zo strany NDS a EU bola dňa 30.10.2017 odovzdaná na Ministerstvo životného prostredia.Dňa 30.11.2017 bol podpísaný dodatok k zmluve upravujúci lehotu výstavby a pokyni k pokračovaniu stavebných prác.Dňa 27.2.2018 vydalo MŽP záverečné stanovisko k správe EIA proti ktorej boli podané námietky ktoré ale v júni 2018 MŽP zamietlo.19.7.2018 nadobudla platnosť správa EIA a dňa 25.7.2018 bolo opäť slávnostne začaté razenie tunela Čebrať
Aktuálne sa dňa 12.11.2019 konečne začal proces zmeny územného rozhodnutia na pozmenenú trasu diaľnice.

               poznámka:jeden =jeden mesiac

       Rozostavanosť:116,696 km

  Pozastavená stavba:úsek D1 Lietavská Lúčka-Višňové-Dubna Skala 13,51 km   fotky1 + fotky2 +  informácie
                                                            1.1.15                           1.1.16                          1.1.17                           1.1.18                           1.1.19                          1.1.20
 
                            progres
pôvodný začiatok-27.6.2014 meška viac ako 1 mes. oproti pôvodnému plánu ukončenia    27.12.2019-pôvodné ukončenie 6.3.2019-ukončenie zmluvy
Kvôli neschopnosti združenia stavebných firiem postaviť diaľnicu v stanovenom čase a kvalite ku ktorej sa zaviazali v zmluve o dielo sa napokon rozhodla NDS po mnohých upozorneniach uzavrieť dňa 6.3.2019 dohodu (nie výpoveď) o ukončení zmluvy,ktorá nadobudla účinnosť dňa 28.3.2019.Firmy postavili diaľnicu asi na 41% pričom im už uplynulo 84% času v lehote výstavby.Po ukončení zmluvy začala prebiehať inventarizácia staveniska,ktorá bola ukončená na začiatku júna a dňa 12 júla zhotoviteľ vypratal stavenisko.Dňa 31.1.2020 NDS konečne oznámila vyhlásenie novej súťaže na hlavnu trasu.

  Dané do užívania:

Celkovo počet km diaľnic a rýchlostných ciest v prevádzke

    Dané do užívania v roku 2020
                    Diaľnice:0 km
   Rýchlostné cesty:0 km

    Z predchádzajúcich rokov
                    Diaľnice:498,124 km z toho 30,558 km iba polovičný profil
   Rýchlostné cesty:263,422 km z toho 56,862 km iba polovičný profil

                    Súčet
                    Diaľnice:498,124 km z toho 30,558 km iba polovičný profil
   Rýchlostné cesty:263,422 km z toho 56,862 km iba polovičný profil