Vitajte na stránkach venovaných histórii výstavby diaľničnej siete na Slovensku
v zjednodušenej grafickej a štatistickej podobe.
História výstavby diaľnic sa začala písať v roku 1969
kedy sa začal stavať vôbec prvý úsek na území Slovenska a tak začínajú stránky od tohto roku.
Pod kolónkami HISTÓRIA  sú uložené konkrétne roky + animácia a grafy výstavby
Tato úvodná stránka mapuje súčasný stav diaľničnej siete k dátumu uvedenému nižšie.

aktuality

Stav diaľničnej siete k 16.1.2021

Plánované vyhlásenie súťaže:R2 Košice,Šaca-Košické Oľšany 1 úsek 6,8 km kedy?leto 2019,v roku 2020-povedal riaditeľ NDS
                                                        R4 Prešov,severný obchvat 2 etapa 10,2 km kedy?prelom jari-leta 2020,do konca roku 2020,v roku 2021-povedal minister
                                                        D1 Turany-Hubová 13,53 km kedy? v roku 2020,tretí štvrťrok 2021-povedal minister
poznámka:prečiarknutý dátum znamená predošlé sľúbene termíny

Opakované vyhlásená súťaž:D1 Lietavská Lúčka-Višňové-Dubna Skala 13,51 km kvôli predčasnému ukončeniu zmluvy
                               Priebeh súťaže:31.1.2020:Vyhlásený súťažný dialog na dokončenie hlavnej trasy spolu s tunelom Višnové
                                                               11.5.2020:Uplynula lehota na prihlásenie sútažiacich
                               Prihlásene združenia firiem:1 Metrostav 
                                                                                 2 Strabag,Doprastav,Váhostav Tucon
                                                                                 3 Skanska
                                                                                 4 Ferrovial Agromán Slovakia,
Budimex
                                                                  ?.8.2020:NDS vybrala do druheho kola teda na samotný súťažný dialog prvé tri konzorcia (Ferrovial,Budimex boli vylúčení)
                                                             27.11.2020:Ukončení súťažní dialog
                                                             21.12.2020:Otvárali sa cenové ponuky
                                                                   Ponuky:Skanska  253,8 mil.€
                                                                                 Strabag,Doprastav,Váhostav,Tucon 293,8 mil.€
                                                                                 Metrostav 319,8 mil.€

                                                      Aktuálny stav:Prebieha vyhodnotenie predložených ponúk
Súťažny dialog=Vyberiem si zo všetkých prihlásených firiem tie najlepšie (podľa mna=NDS) a max. štyri firmy-konzorcia a tie potom vyzvem na predloženie ponuky.Cena ma hodnotu 45%

Súťaž na zhotoviteľa na úseky:R3 Tvrdošín-Nižná nad Oravou,pravý pás 4,4 km
                                                   Priebeh súťaže:8.8.2017:Vyhlásená užšia súťaž na zhotoviteľa stavby (červený fidic)
                                                                 
             20.9.2017:Bol posledný deň na podavanie žiadosti o účasť v súťaži
                                                                Do druhého kola súťaže postupilo 8 spoločností z prihlásených 13
                                                                  6.3.2018:Otvárali sa časti ponúk označené ako "ostatné" (referencie)
                                                                26.3.2018:Bol vylúčení uchádzač so sútaže ktorý následne podal dňa 4.4.2018 námietku proti tomu na UVO
                                                                16.4.2018:Začalo sa konanie o námietke
                                                                12.6.2018:Bola konečné dodaná dokumentácia k súťaži z NDS do UVO
                                                                11.7.2018:UVO rozhodol o námietke (NDS musí vrátiť späť vylučeného uchádzača do súťaže)
                                                                  4.9.2018:otvárali sa obálky "kritéria" (cenové ponuky)
                                                                    Ponuky:1 Todini,Cesty SK,Cedis                            59 398 252,4 €
                                                                                  2 Hochtief,Alpine,Hydroekol                   62 050 731,3 €
                                                                                  3 Swietelski,AVA-stav                                65 797 452,9 €
                                                                                  4 Metrostav                                                67 731 814,7 €
                                                                                  5 Vahostav,ICM                                          68 971 893,6 €
                                                                                  6 Strabag,Doprastav,Eurovia                   69 230 035,5 €
                                                                                  7 Hastra,Cesty Nitra,Inžinierske stavby 69 871 807,7 €
                                                                                  8 Skanska                                                    72 381 000,0 €
                                                                26.2.2019:Bolí vylúčení sútažiaci o zakázku,ktorý podali námietky proti tomu na UVO
                                                                  8.4.2019:NDS prijala ponuku firiem tretích v poradí Swieteski,AVA-stav,ostatných okrem Metrostavu vylúčila
                                                                23.4.2019:Začalo sa konanie o námietkach
                                                                10.6.2019:NDS doručila kompletnú dokumentáciu k súťaži na UVO
                                                                10.7.2019:UVO rozhodol o námietkach
                                                                  5.8.2019:Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť
V skratke:UVO nariadil vrátiť vylúčených súťažiacich naspäť,lebo podľa úradu NDS nedostatočne-nejasne-nekonkretne zdôvodnila prečo ich vylúčila zo súťaže.
                                                                  5.9.2019:NDS mala do tohto dátumu opätovné vyhodnotiť ponuky
                                                              12.12.2019:NDS znova vyhodnotila ponuky,ale tentokrát určila ako víťaza najlacnejšie združenie firiem Todini,Cesty SK,Cedis
                                                              20.12.2019:Spoločnosti Hochtief,Alpine,Hydroekol podali námietku proti vyhodnoteniu ponúk
                                                              30.12.2019:Začalo sa konanie o námietke
                                                                14.1.2020:Bola dodaná dokumentácia k súťaži z NDS do UVO
                                                                31.1.2020:UVO rozhodol o námietke

Neúspešné spoločnosti (vid. vyššie) namietali konkrétne cenu víťaza,vyhodnotenie splnenia podmienok účasti hlavne účasť klučových odborníkoch na stavbe,chýbajúce zápisnice spolu s informáciou o vyhodnotení.UVO uznal námietky v prípade týkajúcich tkz. klučových odborníkoch,lebo spoločnosti Todini,Cesty SK,Cedis nepreukázali že títo odborníci sú ich interní zamestnanci (vlastné kapacity) ale dali NDS iba papier (zmluva o budúcej pracovnej zmluve) a tým pádom nesplnili podmienky účasti za čo ich ale NDS aj tak nevylúčila-čo skritizoval samotný úrad.UVO teda nariadil všetko zrušiť a znova vyhodnotiť (cenu aj podmienky účasti).Todini,Cesty SK,Cedis sa voči tomu odvolali.
                                                                10.2.2020:Začalo sa odvolacie konanie
                                                                19.3.2020:Rada úradu UVO rozhodla o odvolaní.
                                                                Odvolanie bolo zamietnuté,v podstate rada úradu len potvrdila prvotné rozhodnutie v danej veci.
                                                                  8.7.2020:Tretie vyhodnotenie ponúk a nový víťaz združenie druhé v poradí Hochtief,Porr,Hydroekol
                                                                27.7.2020:Bola opäť podaná námietka proti vylúčeniu zo súťaže na UVO
                                                                  3.8.2020:Začalo sa konanie o námietke.
                                                                13.8.2020:Bola dodaná dokumentácia k súťaži z NDS do UVO
                                                                14.9.2020:UVO rozhodol o námietke-bola zamietnutá,vylúčené spol. podali voči tomu odvolanie na radu UVO
NDS vylúčila spol. Todini,Cesty SK,Cedis pre nesplnenie podmienky súťaže (nedodali vlastných odborníkov /ktorých nemali/ ale iba zmluvy o budúcich pracovných zmluvách) a následne pri žiadosti NDS o dodanie dokladov o týchto odborníkov neposkytli ani to a poslali pracovne zmluvy ďalších troch odborníkov ktorý už boli ich naozajstní zamestnanci ale datovanie pracovných zmlúv neodpovedalo min. v dvoch prípadoch skutočnosti čo konštatovala aj rada UVO,nehovoriac o tom že nemôžete meniť kľúčových odborníkov vo fáze preukazovania splnenia podmienok súťaže.
                                                                2.10.2020:Začalo sa odvolacie konanie
                                                              16.11.2020:Rada úradu UVO rozhodla o odvolaní
V podstate len potvrdila rozhodnutie UVO t.j. zmluva o budúcej pracovnej zmluve nie je doklad o tom že je to moj pracovník (interná kapacita,kmeňový zamestnanec) a teda sa tým nepreukazujem že je to môj odborník.
                                                       Aktuálny stav:Čaká sa na podpis zmluvy.
Je tomu už viac ako tri roky a päť mesiacov čo bola vyhlásena táto súťaž,a stále sa na niečo čaká,gratulujeme NDS k tomuto míľniku.

                                                           R2 Košice,Šaca-Košické Oľšany 2 úsek 14,262 km
                                       Priebeh súťaže:20.12.2018:Vyhlásena verejná reverzná súťaž
                                                                     23.1.2019:bola podaná námietka voči podmienkam uvedených v súťažných podkladoch
                                                                     19.2.2019:bolo začaté konanie o námietke
                                                                       8.3.2019:bolá dodaná dokumentácia k VO z NDS do UVO
                                                                       2.4.2019:UVO rozhodol o námietke
                                                                     Konanie o námietke bolo zastavené,pretože NDS vyhovela požiadavke namietajúceho o zmene súťažnej podmienky
                                                                     23.8.2019:Otvárali sa cenové ponuky resp. žiadosti o účasť
                                                                        Ponuky:? NDS ich nechce zverejniť
                                                                     18.9.2019:Bola podaná námietka voči podmienkam uvedených v súťažnych podkladoch na UVO
                                                                     7.10.2019:Začalo sa konanie o námietke
                                                                   29.10.2019:Bola dodaná dokumentácia k súťaži z NDS do UVO
                                                                   28.11.2019:UVO rozhodol o námietke
Súťažiaci namietal že NDS mu neposlala odpoveď na žiadosť o vysvetlenie súťažných podmienok,ale žiadosť poslal päť dní pred otváraním cenových ponuk a NDS ma podľa zákona na odpoveď šesť dní t.j. až po otváraní ponúk,na čo podal námietku ale aj tu poslal neskoro (viac ako desať dní).UVO konanie o námietke zastavil
                                                                      ?.10.2020:Boli vylúčení uchádzači o zakázku,kvôli nesplneniu podmienok súťaže.
                                                                      ?.10.2020:Bola podaná námietka proti tomuto vylúčeniu zo súťaže.
                                                                      5.11.2020:Začalo sa konanie o preskúmaní úkonov kontrolovaného (NDS)
                                                                    17.12.2020:Bola konečne dodaná dokumentácia k súťaži z NDS do UVO
                                                             Aktuálny stav:Plynie lehota na rozhodnutie UVO vo veci vylúčenia súťažiacich a to do 18.1.2021

Začatie výstavby:

         Vo výstavbe:úsek R2 Kriváň-Mýtna 9,15 km fotografie z výstavby + fotky2 + informácie
                  progres
začiatok-16.3.2020                        1.1.21                           1.1.22                           1.1.23                          1.1.24  14.3.2024-ukončenie
                                 úsek R4 Prešov,severný obchvat 1 etapa 4,3 km
fotografie z výstavby + fotky2 + informácie
                  progres

 začiatok-29.7.2019          1.1.20                           1.1.21                          1.1.22                           1.1.23   30.3.2023-ukončenie
                                     
úsek R2 Mýtna-Lovinobaňa,Tomášovce 13,5 km
fotografie z výstavby + fotky2 + informácie
                  progres nebude ukončený načas
 začiatok-22.8.2019       1.1.20                           1.1.21                  20.8.2021-ukončenie
                                     
úsek D1 Prešov,západ-Prešov,juh 7,87 km  fotografie z výstavby + fotky2 + fotky3 + informácie
                  progres nebude ukončený načas
   začiatok-1.6.2017                1.1.18                           1.1.19                          1.1.20                           1.1.21             25.6.2021-ukončenie
                                      úsek D4 Bratislava,Jarovce-Bratislava,juh 6,3 km
 fotografie z výstavby + informácie
                     progresmešká 3 mes. oproti plánu ukončeniu
 začiatok-20.6.2016              1.1.17                           1.1.18                           1.1.19                           1.1.20                      10.10.2020-ukončenie
                                      úsek D4 Bratislava,juh-Bratislava,východ 8,29 km
fotografie z výstavby + informácie
                 progresmešká 9 mes. oproti plánu ukončenia 
  začiatok-20.6.2016              1.1.17                          1.1.18                           1.1.19                           1.1.20    11.4.2020-ukončenie
                                 úsek D4 Bratislava,východ-Rača 4,4 km  fotografie z výstavby +  informácie 
                      progresmešká 9 mes. oproti plánu ukončenia
  začiatok-20.6.2016              1.1.17                           1.1.18                          1.1.19                           1.1.20    11.4.2020-ukončenie
                                      úsek R7 Bratislava,Nivy-Bratislava,juh 6,318 km 
fotografie z výstavby + informácie
                   progresmešká 3 mes. oproti plánu ukončenia
  začiatok-20.6.2016             1.1.17                            1.1.18                          1.1.19                           1.1.20                    10.10.2020-ukončenie
                                 úsek D1 Hričovské Podhradie-Lietavská Lúčka 11,32 km  fotky + fotky2 + informácie        1.1.19                           1.1.20
                     progres
  začiatok-22.1.2014                            1.1.15                           1.1.16                           1.1.17                        1.1.18 21.1.2018-ukončenie predlžené o 390 dní do 15.2.2019
                                                                                           
mešká už 35 mesiacov oproti plánu ukončenia                                                     a opäť predlžené o   96 dní do 22.5.2019
                                                                                                                                                                                                                      
a opäť predlžené o 182 dní do 20.11.2019
                                                                                                                                                                                                                      
a opäť predlžené o 393 dní do 17.12.2020

Úsek je viacejmenej stavebné ukončený,chýbajú SO ktoré sa robia pred spustením dopravy,ale keďže nie je ešte hotový privádzač Žilina (ktorý "zabudli" vysúťažiť) a ktorý mal byť pôvodne hotový v máji 2019,následne posunutý termín sprevadzkovania až na 30.6.2020 (aj ten sa nestihne,bude až v decembri 2020) a ďalej nie su hotové križovatkové vetvy nasledujúceho úseku kde bola dokonca 6.3.2019 ukončená zmluva,diaľnica sa nedá samostatne dať do užívania.Dodatkom č. 11 zo dňa 4.3.2020 sa dohodlo vybudovanie prepojovaciej vetvy medzi diaľnicou a privádzačom.Termín ukončenia 17.12.2020

                                             úsek D1 Hubová-Ivachnová 14,92 km  fotky z výstavby +  fotky 2  +informácie mešká viac ako 42 mesiac. oproti plánu ukončenia
progres                1.1.15                       1.1.16                        1.1.17                        1.1.18                       1.1.19                        1.1.20                        1.1.21                        1.1.22

začiatok-20.12.2013                                                                                   18.6.2017-pôvodne ukončenie predlžené o 1838 dní do 30.6.2022-aj to je nereálne,asi v roku 2023
v roku 2014 zistil zhotoviteľ stavby z prieskumných vrtov výrazne zle geologické prostredie v km 2,0 až 4,1 a na konci roku navrhol zmenu trasy v km 1,0 až 6,0 (odklon trasy-predlženie tunela Čebrať) Dňa 18.2.2015 bolo zastavené razenie tunela a dňa 28.5.2015 bolo zo strany objednávateľa NDS /Národna diaľničná spoločnosť/ potvrdená zmena trasy,následne pokračovala zmena dokumentácie až do 6.6.2016 kedy NDS vzala späť svoje rozhodnutie o zmene trasy ktorú ale opäť potvrdila dňa 21.9.2016 zaslaním pokynu stavebnému dozoru na to aby dal pokyn zhotoviteľovi na pokračovanie prác na zmene dokumentácie a zároveň poslala návrh na posúdenie zmeny trasy na životné prostredie-správa EIA.V aprili 2017 bol ukončený hydrogeologický prieskum pre upravenú trasu a dňa 31.7.2017 bola odvzdaná správa EIA objednavateľovi NDS.Po jej pripomienkovaní zo strany NDS a EU bola dňa 30.10.2017 odovzdaná na Ministerstvo životného prostredia.Dňa 30.11.2017 bol podpísaný dodatok k zmluve upravujúci lehotu výstavby a pokyni k pokračovaniu stavebných prác.Dňa 27.2.2018 vydalo MŽP záverečné stanovisko k správe EIA proti ktorej boli podané námietky ktoré ale v júni 2018 MŽP zamietlo.19.7.2018 nadobudla platnosť správa EIA a dňa 25.7.2018 bolo opäť slávnostne začaté razenie tunela Čebrať.12.11.2019 sa začal proces zmeny územného rozhodnutia na pozmenenú trasu diaľnice.Dňa 5.3.2020 bolo vydané územne rozhodnutie a po zamietnutí odvolania nadobudlo právoplatnosť dňa 30.4.2020.
Aktuálne prebieha stavebné konanie na pozmenenú trasu.

               poznámka:jeden =jeden mesiac

    Rozostavanosť:86,368 km

  Pozastavená stavba:úsek D1 Lietavská Lúčka-Višňové-Dubna Skala 13,51 km   fotky1 + fotky2 +  informácie
                                                            1.1.15                           1.1.16                          1.1.17                           1.1.18                           1.1.19                          1.1.20                           1.1.21
 
                            progres
pôvodný začiatok-27.6.2014 meška viac ako 12 mes. oproti pôvodnému plánu ukončenia   27.12.2019-pôvodné ukončenie 6.3.2019-ukončenie zmluvy
Kvôli neschopnosti združenia stavebných firiem postaviť diaľnicu v stanovenom čase a kvalite ku ktorej sa zaviazali v zmluve o dielo (na čom ma svoj podiel viny aj NDS) ,sa napokon rozhodla NDS po mnohých upozorneniach uzavrieť dňa 6.3.2019 dohodu (nie výpoveď) o ukončení zmluvy,ktorá nadobudla účinnosť dňa 28.3.2019.Firmy postavili diaľnicu asi na 41% pričom im už uplynulo 84% času v lehote výstavby.Po ukončení zmluvy začala prebiehať inventarizácia staveniska,ktorá bola ukončená na začiatku júna a dňa 12 júla zhotoviteľ vypratal stavenisko.Dňa 31.1.2020 NDS konečne oznámila vyhlásenie novej súťaže na hlavnu trasu.

Dané do užívania:

Celkovo počet km diaľnic a rýchlostných ciest v prevádzke

    Dané do užívania v roku 2021
                    Diaľnice:0 km
   Rýchlostné cesty:0 km

    Z predchádzajúcich rokov
                    Diaľnice:511,797 km z toho 30,558 km iba polovičný profil
   Rýchlostné cesty:289,227 km z toho 56,862 km iba polovičný profil

                    Súčet
                    Diaľnice:511,797 km z toho 30,558 km iba polovičný profil
   Rýchlostné cesty:289,227 km z toho 56,862 km iba polovičný profil