Vitajte na stránkach venovaných histórii výstavby diaľničnej siete na Slovensku
v zjednodušenej grafickej a štatistickej podobe.
História výstavby diaľnic sa začala písať v roku 1969
kedy sa začal stavať vôbec prvý úsek na území Slovenska a tak začínajú stránky od tohto roku.
Pod kolónkami HISTÓRIA  sú uložené konkrétne roky + animácia a grafy výstavby
Tato úvodná stránka mapuje súčasný stav diaľničnej siete k dátumu uvedenému nižšie.

aktuality

Stav diaľničnej siete k 20.11.2019

Plánované vyhlásenie súťaže:R2 Rožňava-Jablonov nad Turňou,ľavý pás 14,1 km kedy?do konca roku 2018,január 2019-tvrdil minister
                                                                 22.3.2019-predbežné oznámenie na súťaž,predpoklad samotného vyhlásenia
29.4.2019-opäť nedodržané
                                                                 najnovšší termín-druhý polrok tohto roka-tvrdila hovorkyňa NDS

                                                                 R2 Košice,Šaca-Košické Oľšany 1 úsek 6,8 km kedy?leto 2019,rok 2020-povedal riaditeľ NDS
                                                                 R4 Prešov,severný obchvat 2 etapa 10,2 km kedy? prelom jari-leta roku 2020-tvrdilo ministerstvo dopravy

Opakované vyhlásenie súťaže:D1 Lietavská Lúčka-Višňové-Dubna Skala 13,51 km kedy? august 2019 tvrdila NDS
kvôli predčasnému ukončeniu zmluvy

Súťaž na zhotoviteľa na úseky:R3 Tvrdošín-Nižná nad Oravou,pravý pás 4,4 km
                                 
Priebeh súťaže:  8.8.2017:Vyhlásená užšia súťaž na zhotoviteľa stavby (červený fidic)
                                                                 
20.9.2017:Bol posledný deň na podavanie žiadosti o účasť v súťaži
                                                                  Do druhého kola súťaže postupilo 8 spoločností z prihlásených 13
                                                                    6.3.2018:Otvárali sa časti ponúk označené ako "ostatné" (referencie)
                                                                  26.3.2018:Bol vylúčení uchádzač so sútaže ktorý následne podal dňa 4.4.2018 námietku proti tomu na UVO
                                                                  16.4.2018:Začalo sa konanie o námietke
                                                                  12.6.2018:Bola konečné dodaná dokumentácia k súťaži z NDS do UVO
                                                                  11.7.2018:UVO rozhodol o námietke (NDS musí vrátiť späť vylučeného uchádzača do súťaže)
                                                                    4.9.2018:otvárali sa obálky "kritéria" (cenové ponuky)
                                                                      Ponuky:1 Todini,Cesty SK,Cedis                            59 398 252,4 €
                                                                                    2 Hochtief,Alpine,Hydroekol                   62 050 731,3 €
                                                                                    3 Swietelski,AVA-stav                                65 797 452,9 €
                                                                                    4 Metrostav                                                67 731 814,7 €
                                                                                    5 Vahostav,ICM                                          68 971 893,6 €
                                                                                    6 Strabag,Doprastav,Eurovia                   69 230 035,5 €
                                                                                    7 Hastra,Cesty Nitra,Inžinierske stavby 69 871 807,7 €
                                                                                    8 Skanska                                                    72 381 000,0 €
                                                                 26.2.2019:Bolí vylúčení sútažiaci o zakázku,ktorý podali námietky proti tomu na UVO
                                                                   8.4.2019:NDS prijala ponuku firiem tretích v poradí Swieteski,AVA-stav,ostatných okrem Metrostavu vylúčila
                                                                
23.4.2019:Začalo sa konanie o námietkach
                                                                 10.6.2019:NDS doručila kompletnú dokumentáciu k súťaži na UVO
                                                                 10.7.2019:UVO rozhodol o námietkach
                                                                   5.8.2019:Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť
V skratke:UVO nariadil vrátiť vylúčených súťažiacich naspäť,lebo podľa úradu NDS nedostatočne-nejasne-nekonkretne zdôvodnila prečo ich vylúčila zo súťaže.
                                                                   5.9.2019:NDS mala do tohto dátumu opätovné vyhodnotiť ponuky
                                                        Aktuálny stav:??? NDS ani neodpovedá na otázky.

                                                                   R2 Kriváň-Mýtna 9,15 km
                                 
Priebeh súťaže:2.7.2018:Vyhlásená verejná reverzná sútaž (žltý fidic)
                                                                17.9.2018:Bola podaná námietka voči podmienkam uvedených v súťažných podkladoch
                                                                25.9.2018:Začalo sa konanie o námietke
                                                              15.10.2018:Bola dodaná dokumentácia k súťaži z NDS do UVO
                                                              23.10.2018:UVO rozhodol o námietke
                                                              konanie o námietke bolo zastavené pretože namietajúci vzal späť svoje rozhodnutie
                                                              14.12.2018:Otvárali sa cenové ponuky resp. žiadosti o účasť
                                                                    Ponuky:1 Váhostav-SK,ICM S.p.A.                  209 499 473,97 € bez DPH
                                                                                  2 Doprastav,Strabag,Eurovia            232 146 454,18 € bez DPH
                                                                                  3 INC S.p.A,Cesty SK,Cedis                253 289 533,92 € bez DPH
                                                                                  4 SMS,SMP CZ,M-Silnice,Dodin Campenom Bernard,Metrostav 271 258 668,71 € bez DPH
                                                                  4.6.2019:Bol zverejnený víťaz súťaže a to druhý v poradí ceny Doprastav,Strabag,Eurovia
                                                                14.6.2019:Bola podaná námietka proti vyhodnoteniu ponúk.
                                                                27.6.2019:Začalo sa konanie o námietke
                                                                12.7.2019:Bola dodaná dokumentácia k súťaži z NDS do UVO
                                                                  6.8.2019:UVO rozhodol o námietke
                                                                  3.9.2019:Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť
UVO nariadil znova vyhodnotiť ponuky lebo uznal námietky spoločnosti INC S.p.A,Cesty SK,Cedis ktorý sa stažovali že NDS nedostatočne vyhodnotila niektore kritéria ktoré maju vplyv na celkovy počet bodov a teda výsledok.(Kritéria počtu ložisk na mostoch a úprav v m2 brehu Krivanského potoka) UVO kritizoval proces vyhodnotenia ponúk komisiou NDS a označil ju ako nečitateľnú,nekontolovateľnú a riadne nepreskumateľnú pre jednotlive úkony.
                                                                ?.10.2019:NDS opätovné vyhodnotila ponuky s tým istým vysledkom ako prvý krát
                                                             24.10.2019:A znova (nachvál) podali námietku tie isté spoločnosti proti vyhodnoteniu ponúk
                                                             30.10.2019:Začalo sa konanie o námietke
                                                               6.11.2019:Bola dodaná dokumentácia z NDS do UVO
                                                      Aktuálny stav:plynie 30dňová lehota na rozhodnutie o námietke
                                                       /Vyhodnotenie najlepšiej ponuky bolo multikriteriálne,cena ma hodnotu iba 40%/

                                                    R2 Košice,Šaca-Košické Oľšany 2 úsek 14,262 km
                                  Priebeh súťaže:20.12.2018:Vyhlásena verejná reverzná súťaž
                                                                     23.1.2019:bola podaná námietka voči podmienkam uvedených v súťažných podkladoch
                                                                     19.2.2019:bolo začaté konanie o námietke
                                                                       8.3.2019:bolá dodaná dokumentácia k VO z NDS do UVO
                                                                       2.4.2019:UVO rozhodol o námietke
                                                                      Konanie o námietke bolo zastavené,pretože NDS vyhovela požiadavke namietajúceho o zmene súťažnej podmienky
                                                                     23.8.2019:Otvárali sa cenové ponuky resp. žiadosti o účasť
                                                                         Ponuky:? NDS ich nechce zverejniť
                                                                        ?.9.2019:Bola podaná námietka voči podmienkam uvedených v súťažnych podkladoch na UVO
                                                                     7.10.2019:Začalo sa konanie o námietke
                                                            Aktuálny stav:Čaká sa na dodanie dokumentácie k súťaži z NDS do UVO

Zahájenie výstavby:       30 júla 2019 úsek R4 Prešov,severný obchvat 1 etapa 4,3 km
                   progres
fotografie z výstavby + fotky2 + informácie
  začiatok-29.7.2019          1.1.20                           1.1.21                          1.1.22                           1.1.23    30.3.2023-ukončenie
                                         
22 augusta 2019 úsek R2 Mýtna-Lovinobaňa,Tomášovce 13,5 km
                   progres
fotografie z výstavby + informácie
  začiatok-22.8.2019        1.1.20                          1.1.21                   20.8.2021-ukončenie

         Vo výstavbe:úsek D1 Prešov,západ-Prešov,juh 7,87 km  fotografie z výstavby + fotky2 + fotky3 + informácie
                   progres
    začiatok-1.6.2017                1.1.18                           1.1.19                          1.1.20                           1.1.21             25.6.2021-ukončenie
                                      úsek D4 BA,Jarovce-Ivanka pri Dunaji,sever 2 fáza 6,3 km
( km  0,0-6,3 MUK Jarovce-MUK Ketelec) nebude ukončený načas
                      progres  fotografie z výstavby +  informácie 
  začiatok-20.6.2016              1.1.17                           1.1.18                           1.1.19                           1.1.20                      10.10.2020-ukončenie
                                      úsek D4 BA,Jarovce-Ivanka pri Dunaji,sever 1 fáza 16,29 km
(km 6,3-22,59 MUK Ketelec-MUK Ivanka pri Dunaji,sever)
                   progres fotografie z výstavby + informácie nebude ukončený načas 
  začiatok-20.6.2016              1.1.17                          1.1.18                           1.1.19                           1.1.20    11.4.2020-ukončenie
                                 úsek D4 Ivanka pri Dunaji,sever-BA,Rača 4,4 km  fotografie z výstavby +  informácie 
                      progres nebude ukončený načas
  začiatok-20.6.2016              1.1.17                           1.1.18                          1.1.19                           1.1.20    11.4.2020-ukončenie
                                      úsek R7 BA,Prievoz-BA,Ketelec 6,318 km 
fotografie z výstavby + informácie
                   progres nebude ukončený načas
  začiatok-20.6.2016             1.1.17                            1.1.18                          1.1.19                           1.1.20                    10.10.2020-ukončenie
                                 úsek R7 BA,Ketelec-Dunajská Lužna 8,425 km 
fotografie z výstavby + informácie
                   progres
  začiatok-20.6.2016             1.1.17                            1.1.18                          1.1.19                           1.1.20    11.4.2020-ukončenie
                                 úsek R7 Dunajská Lužna-Holice 17,38 km
 
fotografie z výstavby +  informácie 
                      progres

  začiatok-20.6.2016             1.1.17                            1.1.18                          1.1.19                           1.1.20    11.4.2020-ukončenie
                                      úsek D1 Budimír-Bidovce 14,44 km
+súčasť stavby R2 Hrašovík-Košické Oľšany 1,061 km  fotky + fotky2 + fotky3 + informácie
                      progres
  začiatok-1.11.2016 1.1.17                          1.1.18                           1.1.19                            1.12.2019-ukončenie
                                      úsek D3 Čadca,Bukov-Svrčinovec 5,673 km 
fotografie z výstavby + fotky2 + fotky3 + informácie
                      progres
začiatok-15.12.2016 1.1.17                     1.1.18                           1.1.19                           1.1.20                             14.12.2020-ukončenie
                                 úsek D1 Hričovské Podhradie-Lietavská Lúčka 11,32 km 
fotky + fotky2 + informácie        1.1.19  mešká už 22 mesiacov oproti plánu
                      progres
  začiatok-23.1.2014                             1.1.15                           1.1.16                           1.1.17                        1.1.18 21.1.2018-ukončenie predlžené o 390 dní do 15.2.2019
                                                                                                                                                                                                                       
a opäť predlžené o   96 dní do 22.5.2019
                                                                                                                                                                                                                       
a opäť predlžené o 182 dni do 20.11.2019

Úsek je viacejmenej stavebné ukončený,chýbajú SO ktoré sa robia pred spustením dopravy,ale keďže nie je ešte hotový privádzač Žilina ktorý ma byť sprevadzkovaný až 30.6.2020 a ďalej nie su hotové križovatkové vetvy nasledujúceho úseku kde bola dokonca 6.3.2019 ukončená zmluva,diaľnica sa nedá samostatne dať do užívania

                                 úsek D1 Hubová-Ivachnová 14,92 km  fotografie z výstavby + ďalšie fotky +informácie mešká viac ako 29 mesiac. oproti plánu ukončenia
progres                1.1.15                       1.1.16                        1.1.17                        1.1.18                       1.1.19                        1.1.20                        1.1.21                        1.1.22
začiatok-20.12.2013                                                                                   18.6.2017-pôvodne ukončenie predlžené o 1838 dní do 30.6.2022
v roku 2014 zistil zhotoviteľ stavby z prieskumných vrtov výrazne zle geologické prostredie v km 2,0 až 4,1 a na konci roku navrhol zmenu trasy v km 1,0 až 6,0 (odklon trasy-predlženie tunela Čebrať) Dňa 18.2.2015 bolo zastavené razenie tunela a dňa 28.5.2015 bolo zo strany objednávateľa NDS /Národna diaľničná spoločnosť/ potvrdená zmena trasy,následne pokračovala zmena dokumentácie až do 6.6.2016 kedy NDS vzala späť svoje rozhodnutie o zmene trasy ktorú ale opäť potvrdila dňa 21.9.2016 zaslaním pokynu stavebnému dozoru na to aby dal pokyn zhotoviteľovi na pokračovanie prác na zmene dokumentácie a zároveň poslala návrh na posúdenie zmeny trasy na životné prostredie-správa EIA.V aprili 2017 bol ukončený hydrogeologický prieskum pre upravenú trasu a dňa 31.7.2017 bola odvzdaná správa EIA objednavateľovi NDS.Po jej pripomienkovaní zo strany NDS a EU bola dňa 30.10.2017 odovzdaná na Ministerstvo životného prostredia.Dňa 30.11.2017 bol podpísaný dodatok k zmluve upravujúci lehotu výstavby a pokyni k pokračovaniu stavebných prác.Dňa 27.2.2018 vydalo MŽP záverečné stanovisko k správe EIA proti ktorej boli podané námietky ktoré ale v júni 2018 MŽP zamietlo.19.7.2018 nadobudla platnosť správa EIA a dňa 25.7.2018 bolo opäť slávnostne začaté razenie tunela Čebrať
Aktuálne sa dňa 12.11.2019 konečne začal proces zmeny územného rozhodnutia na pozmenenú trasu diaľnice.
Zmena trasy si vyžiada odklad odovzdania diaľnice do užívania do 30.6.2022

               poznámka:jeden =jeden mesiac

       Rozostavanosť:132,197 km

  Pozastavená stavba:úsek D1 Lietavská Lúčka-Višňové-Dubna Skala 13,51 km   fotografie z výstavby + ďaľšie fotky +  informácie
 
                   progres
  začiatok-27.6.2014             1.1.15                           1.1.16                           1.1.17                          1.1.18                           1.1.19  6.3.2019-ukončenie zmluvy

Kvôli neschopnosti združenia stavebných firiem postaviť diaľnicu v stanovenom čase a kvalite ku ktorej sa zaviazali v zmluve o dielo sa napokon rozhodla NDS po mnohých upozorneniach uzavrieť dňa 6.3.2019 dohodu (nie výpoveď) o ukončení zmluvy,ktorá nadobudla účinnosť dňa 28.3.2019.Firmy postavili diaľnicu asi na 41% pričom im už uplynulo 84% času v lehote výstavby.Po ukončení zmluvy začala prebiehať inventarizácia staveniska,ktorá bola ukončená na začiatku júna a dňa 12 júla zhotoviteľ vypratal stavenisko.
Aktuálne prebieha sumarizácia podkladov pre vypísanie novej súťaže.

  Dané do užívania:

Celkovo počet km diaľnic a rýchlostných ciest v prevádzke

    Dané do užívania v roku 2019
                    Diaľnice:0 km
   Rýchlostné cesty:0 km

    Z predchádzajúcich rokov
                    Diaľnice:483,684 km z toho 30,558 km iba polovičný profil
   Rýchlostné cesty:262,361 km z toho 56,862 km iba polovičný profil

                    Súčet
                    Diaľnice:483,684 km z toho 30,558 km iba polovičný profil
   Rýchlostné cesty:262,361 km z toho 56,862 km iba polovičný profil