Webnode

Vitajte na stránkach venovaných histórii výstavby diaľničnej siete na Slovensku v zjednodušenej grafickej a
štatistickej podobe.
História výstavby diaľnic sa začala písať v roku 1969 kedy sa začal stavať vôbec prvý úsek na území Slovenska a
tak začínajú stránky od tohto roku.
Pod kolónkami HISTÓRIA  sú uložené konkrétne roky + animácia.
Tato úvodná stránka mapuje súčasný stav diaľničnej siete k dátumu uvedenému nižšie.

aktuality

Stav diaľničnej siete k 27.8.2016

Plánované vyhlásenie súťaže:R2 Košice,Šaca-Košické Oľšany 21,5 km kedy? do konca roka (treba brať s veľkou rezervou-sú to politické vyhlásenia)

Súťaž na zhotoviteľa na úseky:D3 Čadca,Bukov-Svrčinovec 5,67 km
                 
priebeh sútaže:13.5.2015:vyhlasena súťaž na projektovanie a uskutočnenie stavebných prác (žltý fidic)
                           14.5.2015-14.6.2015:plynula lehota na podavanie žiadosti o účasť v súťaži
                                            15.6.2015:skončila lehota na podanie žiadosti do súťaže
                         16.6.2015-12.11.2015:prebiehala kontrola žiadosti 10 prihlasených záujemcov
                                          13.11.2015:boli vylúčeni 3 uchádzači zo súťaže a zároveň jeden z nich podal dňa 23.11.2015  námietku proti tomuto úkonu na UVO
                                              4.1.2016:otvárali sa časti ponúk označené ako "ostatné" (technické riešenie)
                             5.1.2016-31.1.2016:prebiehalo vyhodnocovanie ponuk "ostatné"
                                            12.2.2016:začalo sa konanie o námietkach
                                            15.3.2016:bola dodaná dokumentácia k verejnému obstarávaniu z NDS do UVO (Urad pre Verejné Obstaravanie)
                             15.3.2016-5.4.2016:prebiehalo konanie o námietke
                                              6.4.2016:UVO vydal rozhodnutie o námietke
                                              (námietka sa zamietla-UVO rozhodol že uchádzač bol oprávnene vylúčení zo strany NDS kvôli nesplneniu referencii)
                                            11.5.2016:NDS zverejnila kedy bude otvárať časti ponúk označené ako "kritéria" (cenové ponuky) a to dňa 17.5.2016
                                            17.5.2016:otvárali sa cenové ponuky (predpokladana cena 199,12 milionov €)
                                                ponuky:1.Strabag,Porr Hochtief-239 112 849,53 € bez DPH
                                                            2.M-Silnice,Hastra,IMB PODBESKIDZE-242 152 553,36 € bez DPH
                                                            3.Metrostav,Doprastav,Eurovia-249 350 904,72 € bez DPH
                                       aktuálni stav:prebieha vyhodnocovanie cenových ponuk

                                                             D1 Prešov,západ-Prešov,juh 7,87 km
                    priebeh súťaže:4.6.2015:vyhlasena súťaž na uskutočnenie stavebných prác (červený fidic)
                             5.6.2015-28.6.2015:plynula lehota na podavanie žiadosti o účasť v súťaži
                                            29.6.2016:bol posledný deň na prihlasenie súťažiacich
                         30.6.2015-??.11.2015:prebiehala kontrola žiadosti
                                          30.11.2015:bola podaná námietka proti vylúčeniu s verejného obstaravania na UVO
                                          21.12.2015:NDS zverejnila výzvu na predloženie časti ponúk označených ako "ostatné" (technické riešenie)
                                          22.12.2015:otvárali sa obalky  "ostatné"
                         23.12.2015-22.2.2016:prebiehalo vyhodnocovanie ponúk "ostatné"
                                              4.3.2016:začalo sa konanie o námietke
                                              6.4.2016:bola dodaná dokumentácia k verejnému obstarávaniu z NDS do UVO
                                              7.4.2016:hned´ na druhý deň vydal UVO rozhodnutie o námietke
                  (konanie o námietka bolo zastavené z dôvodu nedodania dokladu ktorý by preukazoval oprávnenie podpisovať námietky za namietajúceho)
                                            11.5.2016:NDS zverejnila kedy bude otvárať časti ponuk označených ako "kritéria" (cenova časť) a to 17.5.2016
                                            17.5.2016:otvarali sa cenové ponuky (predpokladana cena 369,51 milionov €)
                                                ponuky:1.Eurovia,Doprastav,Metrostav-356 345 280,48 € bez DPH
                                                             2.M-Silnice,Hastra,IMB PODBESKIDZIE,Willemenstav-364 739 757,09 € bez DPH
                                                             3.Porr,Strabag,Hochtief-367 231 113,71 € bez DPH
                                            18.7.2016:NDS prijala najlacnejšiu ponuku firiem  Eurovia,Doprastav,Metrostav
                                              3.8.2016:proti vyhodnoteniu cenových ponúk sa nik neodvolal
                                       aktuálni stav:čaká sa na podpis zmluvy

                                                             D1 Budimír-Bidovce 14,4 km+súčasť stavby R2 Hrašovík,križovatka-Košické Oľšany,križovatka 1,061 km
                    priebeh súťaže:4.6.2015:vyhlasena súťaž na uskutočnenie stavebných prac (červený fidic)
                             5.6.2015-28.6.2015:plynula lehota na podavanie žiadosti o účasť v súťaži
                                            29.6.2015:koniec lehoty na podanie žiadosti
                         30.6.2015-18.11.2015:prebiehala kontrola žiadosti o účasť v sútaži
                                          19.11.2015:bol vylúčení uchádzač so súťaže a zároveň bola dňa 30.11.2016 podaná námietka proti tomuto úkonu na UVO
                                              4.1.2016:otvárali sa časti ponúk označené ako "ostatné" (technicke riešenie)
                             5.1.2016-15.2.2016:prebiehalo vyhodnocovanie ponúk "ostatné"
                                            16.2.2016:bol vylúčení daľší uchadzač so súťaže a zároveň bola dňa 25.2.2016 podaná námietka proti tomuto úkonu na UVO
                                              7.3.2016:začalo sa konanie o námietkach
                                              4.4.2016:bola dodaná dokumentácia k verejnému obstarávaniu z NDS do UVO
                                            14.4.2016:UVO vydal rozhodnutie o námietkach
námietka č.1 z 30.11.2016 /konanie o námietke bolo zastavené z dôvodu nedodania dokladu ktorý by preukazoval oprávnenie konať za namietajúceho/
námietka č.2 z 25.2.2016 /námietka sa zamietla z dôvodu že ponuku "ostatné" podalo už nové združenie koré NDS nevyzvala na predloženie ponuky
    (po podaní žiadosti o účasť v súťaži došlo v združení k zmene členov-nahradenie jednej spoločnosti novou lebo pôvodna odstupila od ponuky)/
                                            11.5.2016:NDS zverejnila kedy bude otvarať ponuky označené ako "kritéria" (cenova časť) a to 17.5.2016
                                            17.5.2016:otvárali sa cenové ponuky (predpokladaná cena  209,4 milionov €)
                                                ponuky:1.Skanska-197 444 061,03 € bez DPH
                                                             2.Sallini Impregilo,Dúha,Construction Generali-223 804 293,15 € bez DPH
                                                             3.M-Silnice,Hastra,IMB PODBESKIDZIE,Willemenstav-224 130 902,17 € bez DPH
                                                             4.Strabag,Porr,Hochtief-249 921 278,56 € bez DPH
                                                             5.Doprastav,Eurovia,Metrostav-252 027 814 € bez DPH
                                            13.7.2016:NDS prijala najlacnejšiu ponuku firmy Skanska
                                            29.7.2016:proti vyhodnoteniu cenových ponúk sa nik neodvolal
                                            25.8.2016:podpis zmluvy o dielo
Súťaž na zhotoviteľa je podpisom zmluvy ukončená,nasledovať bude odovzdanie staveniska a samotná výstavba

Zahájenie výstavby:20 júna 2016 úsek D4 BA,Jarovce-Ivanka pri Dunaji,sever 2 fáza 6,3 km (km 0,0-6,3 MUK Jarovce-MUK Ketelec)
                        progres
      začiatok-20.6.2016            1.1.17                        1.1.18                        1.1.19                         1.1.20                     10.10.2020-ukončenie
                                        20 júna 2016 úsek D4 BA,Jarovce-Ivanka pri Dunaji,sever 1 fáza 16,29 km (km 6,3-22,59 MUK Ketelec-Ivanka pri Dunaji,sever)
                        progres
      začiatok-20.6.2016            1.1.17                        1.1.18                        1.1.19                         1.1.20    11.4.2020-ukončenie
                                        20 juna 2016 úsek D4 Ivanka pri Dunaji,sever-BA,Rača 4,4 km
                        progres
      začiatok-20.6.2016            1.1.17                        1.1.18                        1.1.19                         1.1.20    11.4.2020-ukončenie
                                        20 júna 2016 úsek R7 BA,Prievoz-BA,Ketelec 6,54 km
                        progres
      začiatok-20.6.2016            1.1.17                        1.1.18                        1.1.19                         1.1.20                     10.10.2020-ukončenie
                                        20 júna 2016 úsek R7 BA,Ketelec-Dunajská Lužná 8,23 km
                        progres
      začiatok-20.6.2016            1.1.17                        1.1.18                        1.1.19                         1.1.20    11.4.2020-ukončenie
                                        20 júna 2016 úsek R7 Dunajská Lužna-Holice 17,38 km
                        progres
      začiatok-20.6.2016            1.1.17                        1.1.18                        1.1.19                         1.1.20    11.4.2020-ukončenie

             Vo výstavbe:úsek D1 Hričovské Podhradie-Lietavská Lúčka 11,32 km  fotografie z výstavby + daľšie fotky + informácie
                        progres
      začiatok-22.1.2014                           1.1.15                        1.1.16                        1.1.17                     1.1.18 21.1.2018-ukončenie
                                      úsek R2 Ruskovce-Pravotice,ľavý pás 9,56 km  fotografie z výstavby + daľšie fotky + informácie
                        progresmeškanie už viac ako 2 mesiace oproti plánu odovzdania
      začiatok-28.1.2014                          1.1.15                        1.1.16         29.5.2016-pôvodne ukončenie predlžené o 94 dní do 31.8.2016
                                      úsek D1 Lietavská Lúčka-Višňové-Dubna Skala 13,51 km  fotografie z výstavby + daľšie fotky + informácie
                        progres
      začiatok-27.6.2014            1.1.15                        1.1.16                        1.1.17                        1.1.18                        1.1.19                             28.12.2019-ukončenie
                                      úsek D3 Žilina,Strážov-Žilina,Brodno 4,25 km  fotografie z výstavby + daľšie fotky + informácie
                        progres
      začiatok-30.6.2014            1.1.15                        1.1.16                        1.1.17            28.6.2017-pôvodne ukončenie predlžené o 77 dní do 13.9.2017
                                      úsek R2 Zvolen,východ-Pstruša 7,85 km  fotografie z výstavby + informácie
                        progres
        začiatok-1.8.2014         1.1.15                        1.1.16               30.7.2016-pôvodne ukončenie predlžené o 97 dní do 4.11.2016
                                      úsek D3 Svrčinovec-Skalité,pravý pás 12,28 km  fotografie z výstavby + daľšie fotky + informácie
                        progres
    začiatok-25.10.2013 1.1.14                        1.1.15                        1.1.16                       24.10.2016-ukončenie
                                      úsek D1 Hubová-Ivachnová 15,28 km  fotografie z výstavby + daľšie fotky + informácie
                        progres
    začiatok-20.12.2013 1.1.14                   1.1.15                        1.1.16                        1.1.17           18.6.2017-ukončenie

               poznámka:jeden =jeden mesiac

       Rozostavanosť:133,19 km z toho 21,84 km iba polovičný profil

  Dané do užívania:

Dokončený ale neprevádzkovaný úsek:D3 Skalité-št.hr. SR/PR,pravý pás 3,18 km
 

Celkovo počet km diaľnic a rýchlostných ciest v prevádzke

    Dané do užívania v roku 2016
                    Diaľnice:0 km
   Rýchlostné cesty:0 km

    Z predchádzajúcich rokov
                    Diaľnice:463,974 km z toho 15,098 km iba polovičný profil
   Rýchlostné cesty:244,951 km z toho 47,302 km iba polovičný profil

                    Súčet
                    Diaľnice:463,974 km z toho 15,098 km iba polovičný profil
   Rýchlostné cesty:244,951 km z toho 47,302 km iba polovičný profil

 

TOPlist