Webnode

Vitajte na stránkach venovaných histórii výstavby diaľničnej siete na Slovensku v zjednodušenej grafickej a
štatistickej podobe.
História výstavby diaľnic sa začala písať v roku 1969 kedy sa začal stavať vôbec prvý úsek na území Slovenska a
tak začínajú stránky od tohto roku.
Pod kolónkami HISTÓRIA  sú uložené konkrétne roky + animácia.
Tato úvodná stránka mapuje súčasný stav diaľničnej siete k dátumu uvedenému nižšie.

aktuality

Stav diaľničnej siete k 27.10.2016

Plánované vyhlásenie súťaže:R2 Košice,Šaca-Košické Oľšany 21,5 km kedy? do konca roka (treba brať s veľkou rezervou-sú to politické vyhlásenia)

Súťaž na zhotoviteľa na úseky:D3 Čadca,Bukov-Svrčinovec 5,67 km
                 
priebeh sútaže:13.5.2015:vyhlasena súťaž na projektovanie a uskutočnenie stavebných prác (žltý fidic)
                           14.5.2015-14.6.2015:plynula lehota na podavanie žiadosti o účasť v súťaži
                                            15.6.2015:skončila lehota na podanie žiadosti do súťaže
                         16.6.2015-12.11.2015:prebiehala kontrola žiadosti 10 prihlasených záujemcov
                                          13.11.2015:boli vylúčeni 3 uchádzači zo súťaže a zároveň jeden z nich podal dňa 23.11.2015  námietku proti tomuto úkonu na UVO
                                              4.1.2016:otvárali sa časti ponúk označené ako "ostatné" (technické riešenie)
                             5.1.2016-31.1.2016:prebiehalo vyhodnocovanie ponuk "ostatné"
                                            12.2.2016:začalo sa konanie o námietkach
                                            15.3.2016:bola dodaná dokumentácia k verejnému obstarávaniu z NDS do UVO (Urad pre Verejné Obstaravanie)
                             15.3.2016-5.4.2016:prebiehalo konanie o námietke
                                              6.4.2016:UVO vydal rozhodnutie o námietke
                                              (námietka sa zamietla-UVO rozhodol že uchádzač bol oprávnene vylúčení zo strany NDS kvôli nesplneniu referencii)
                                            11.5.2016:NDS zverejnila kedy bude otvárať časti ponúk označené ako "kritéria" (cenové ponuky) a to dňa 17.5.2016
                                            17.5.2016:otvárali sa cenové ponuky (predpokladana cena 199,12 milionov €)
                                                ponuky:1.Strabag,Porr Hochtief-239 112 849,53 € bez DPH
                                                            2.M-Silnice,Hastra,IMB PODBESKIDZE-242 152 553,36 € bez DPH
                                                            3.Metrostav,Doprastav,Eurovia-249 350 904,72 € bez DPH
                                          20.10.2016:NDS prijala "najlacnejšiu" ponuku firiem Strabag,Porr,Hochtief
                                       aktuálni stav:plynie 10-dňová lehota (odo dňa doručenie) na podanie námietky proti vyhodnoteniu od neuspešných uchádzačov

                                                             D1 Prešov,západ-Prešov,juh 7,87 km
                    priebeh súťaže:4.6.2015:vyhlasena súťaž na uskutočnenie stavebných prác (červený fidic)
                             5.6.2015-28.6.2015:plynula lehota na podavanie žiadosti o účasť v súťaži
                                            29.6.2016:bol posledný deň na prihlasenie súťažiacich
                         30.6.2015-??.11.2015:prebiehala kontrola žiadosti
                                          30.11.2015:bola podaná námietka proti vylúčeniu s verejného obstaravania na UVO
                                          21.12.2015:NDS zverejnila výzvu na predloženie časti ponúk označených ako "ostatné" (technické riešenie)
                                          22.12.2015:otvárali sa obalky  "ostatné"
                         23.12.2015-22.2.2016:prebiehalo vyhodnocovanie ponúk "ostatné"
                                              4.3.2016:začalo sa konanie o námietke
                                              6.4.2016:bola dodaná dokumentácia k verejnému obstarávaniu z NDS do UVO
                                              7.4.2016:hned´ na druhý deň vydal UVO rozhodnutie o námietke
                  (konanie o námietka bolo zastavené z dôvodu nedodania dokladu ktorý by preukazoval oprávnenie podpisovať námietky za namietajúceho)
                                            11.5.2016:NDS zverejnila kedy bude otvárať časti ponuk označených ako "kritéria" (cenova časť) a to 17.5.2016
                                            17.5.2016:otvarali sa cenové ponuky (predpokladana cena 369,51 milionov €)
                                                ponuky:1.Eurovia,Doprastav,Metrostav-356 345 280,48 € bez DPH
                                                             2.M-Silnice,Hastra,IMB PODBESKIDZIE,Willemenstav-364 739 757,09 € bez DPH
                                                             3.Porr,Strabag,Hochtief-367 231 113,71 € bez DPH
                                            18.7.2016:NDS prijala najlacnejšiu ponuku firiem  Eurovia,Doprastav,Metrostav
                                              3.8.2016:proti vyhodnoteniu cenových ponúk sa nik neodvolal
                                       aktuálni stav:čaká sa na podpis zmluvy
minister dopravy napokon nebude posudzovať projekt podľa metodiky "hodnota za peniaze",a tak podpisu zmluvy bráni neaktuálna správa EIA teda sa musí spraviť nové posúdenie stavby na životné prostredie

                                                             D1 Budimír-Bidovce 14,4 km+súčasť stavby R2 Hrašovík,križovatka-Košické Oľšany,križovatka 1,061 km
                    priebeh súťaže:4.6.2015:vyhlasena súťaž na uskutočnenie stavebných prac (červený fidic)
                             5.6.2015-28.6.2015:plynula lehota na podavanie žiadosti o účasť v súťaži
                                            29.6.2015:koniec lehoty na podanie žiadosti
                         30.6.2015-12.11.2015:prebiehala kontrola žiadosti o účasť v sútaži
                                          19.11.2015:bol vylúčení uchádzač so súťaže a zároveň bola dňa 30.11.2016 podaná námietka proti tomuto úkonu na UVO
                                              4.1.2016:otvárali sa časti ponúk označené ako "ostatné" (technicke riešenie)
                             5.1.2016-10.2.2016:prebiehalo vyhodnocovanie ponúk "ostatné"
                                            16.2.2016:bol vylúčení daľší uchadzač so súťaže a zároveň bola dňa 25.2.2016 podaná námietka proti tomuto úkonu na UVO
                                              7.3.2016:začalo sa konanie o námietkach
                                              4.4.2016:bola dodaná dokumentácia k verejnému obstarávaniu z NDS do UVO
                                            14.4.2016:UVO vydal rozhodnutie o námietkach
námietka č.1 z 30.11.2016 /konanie o námietke bolo zastavené z dôvodu nedodania dokladu ktorý by preukazoval oprávnenie konať za namietajúceho/
námietka č.2 z 25.2.2016 /námietka sa zamietla z dôvodu že ponuku "ostatné" podalo už nové združenie koré NDS nevyzvala na predloženie ponuky
    (po podaní žiadosti o účasť v súťaži došlo v združení k zmene členov-nahradenie jednej spoločnosti novou lebo pôvodna odstupila od ponuky)/
                                            11.5.2016:NDS zverejnila kedy bude otvarať ponuky označené ako "kritéria" (cenova časť) a to 17.5.2016
                                            17.5.2016:otvárali sa cenové ponuky (predpokladaná cena  209,4 milionov €)
                                                ponuky:1.Skanska-197 444 061,03 € bez DPH
                                                             2.Sallini Impregilo,Dúha,Construction Generali-223 804 293,15 € bez DPH
                                                             3.M-Silnice,Hastra,IMB PODBESKIDZIE,Willemenstav-224 130 902,17 € bez DPH
                                                             4.Strabag,Porr,Hochtief-249 921 278,56 € bez DPH
                                                             5.Doprastav,Eurovia,Metrostav-252 027 814 € bez DPH
                                            13.7.2016:NDS prijala najlacnejšiu ponuku firmy Skanska
                                            29.7.2016:proti vyhodnoteniu cenových ponúk sa nik neodvolal
                                            25.8.2016:podpis zmluvy o dielo
Súťaž na zhotoviteľa je podpisom zmluvy ukončená,nasledovať malo odovzdanie staveniska a samotná výstavba,ale nie je aktuálna správa EIA tak sa momentálne spracúva dodatok EIA,predpoklad zahájenia výstavby podľa firmy Skanska je 11/2016

Zahájenie výstavby:20 júna 2016 úsek D4 BA,Jarovce-Ivanka pri Dunaji,sever 2 fáza 6,3 km (km 0,0-6,3 MUK Jarovce-MUK Ketelec)
                        progres
      začiatok-20.6.2016            1.1.17                        1.1.18                        1.1.19                         1.1.20                     10.10.2020-ukončenie
                                        20 júna 2016 úsek D4 BA,Jarovce-Ivanka pri Dunaji,sever 1 fáza 16,29 km (km 6,3-22,59 MUK Ketelec-Ivanka pri Dunaji,sever)
                        progres
      začiatok-20.6.2016            1.1.17                        1.1.18                        1.1.19                         1.1.20    11.4.2020-ukončenie
                                        20 juna 2016 úsek D4 Ivanka pri Dunaji,sever-BA,Rača 4,4 km
                        progres
      začiatok-20.6.2016            1.1.17                        1.1.18                        1.1.19                         1.1.20    11.4.2020-ukončenie
                                        20 júna 2016 úsek R7 BA,Prievoz-BA,Ketelec 6,54 km
                        progres
      začiatok-20.6.2016            1.1.17                        1.1.18                        1.1.19                         1.1.20                     10.10.2020-ukončenie
                                        20 júna 2016 úsek R7 BA,Ketelec-Dunajská Lužná 8,23 km
                        progres
      začiatok-20.6.2016            1.1.17                        1.1.18                        1.1.19                         1.1.20    11.4.2020-ukončenie
                                        20 júna 2016 úsek R7 Dunajská Lužna-Holice 17,38 km
                        progres
      začiatok-20.6.2016            1.1.17                        1.1.18                        1.1.19                         1.1.20    11.4.2020-ukončenie

             Vo výstavbe:úsek D1 Hričovské Podhradie-Lietavská Lúčka 11,32 km  fotografie z výstavby + daľšie fotky + informácie
                        progres
      začiatok-22.1.2014                           1.1.15                        1.1.16                        1.1.17                     1.1.18 21.1.2018-ukončenie
                                      úsek D1 Lietavská Lúčka-Višňové-Dubna Skala 13,51 km  fotografie z výstavby + daľšie fotky + informácie
                        progres
      začiatok-27.6.2014            1.1.15                        1.1.16                        1.1.17                        1.1.18                        1.1.19                             28.12.2019-ukončenie
                                      úsek D3 Žilina,Strážov-Žilina,Brodno 4,25 km  fotografie z výstavby + daľšie fotky + informácie
                        progres
      začiatok-30.6.2014            1.1.15                        1.1.16                        1.1.17            28.6.2017-pôvodne ukončenie predlžené o 77 dní do 13.9.2017
                                      úsek R2 Zvolen,východ-Pstruša 7,85 km  fotografie z výstavby + informácie
                        progresmeškanie už viac ako 2 mesiace oproti plánu ukončenia
        začiatok-1.8.2014         1.1.15                        1.1.16               30.7.2016-pôvodne ukončenie predlžené o 97 dní do 4.11.2016
                                      úsek D3 Svrčinovec-Skalité,pravý pás 12,28 km  fotografie z výstavby + daľšie fotky + informácie
                        progres                   
    začiatok-25.10.2013 1.1.14                        1.1.15                        1.1.16                      24.10.2016-ukončenie predlžené o 342 dní do 30.9.2017/31.5. sprejazdnenie
                                      úsek D1 Hubová-Ivachnová 15,28 km  fotografie z výstavby + daľšie fotky + informácie
                        progres
    začiatok-20.12.2013 1.1.14                   1.1.15                        1.1.16                        1.1.17           18.6.2017-ukončenie

               poznámka:jeden =jeden mesiac

       Rozostavanosť:123,63 km z toho 12,28 km iba polovičný profil

  Dané do užívania:6 októbra 2016 úsek R2 Ruskovce-Pravotice,ľavý pás 9,56 km

Dokončený ale neprevádzkovaný úsek:D3 Skalité-št.hr. SR/PR,pravý pás 3,18 km
 

Celkovo počet km diaľnic a rýchlostných ciest v prevádzke

    Dané do užívania v roku 2016
                    Diaľnice:0 km
   Rýchlostné cesty:9,56 km všetko iba polovičný profil

    Z predchádzajúcich rokov
                    Diaľnice:463,974 km z toho 15,098 km iba polovičný profil
   Rýchlostné cesty:244,951 km z toho 47,302 km iba polovičný profil

                    Súčet
                    Diaľnice:463,974 km z toho 15,098 km iba polovičný profil
   Rýchlostné cesty:254,511 km z toho 56,862 km iba polovičný profil

 

TOPlist