Webnode

Vitajte na stránkach venovaných histórii výstavby diaľničnej siete na Slovensku v zjednodušenej grafickej a                 štatistickej podobe.                                                                                                                                                                                 História výstavby diaľnic sa začala písať v roku 1969 kedy sa začal stavať vôbec prvý úsek na území Slovenska a              tak začínajú stránky od tohto roku.
Pod kolónkami HISTÓRIA  sú uložené konkrétne roky + animácia.
Tato úvodná stránka mapuje súčasný stav diaľničnej siete k dátumu uvedenému nižšie.

Webnode

aktuality

Stav diaľničnej siete k 22.5.2016

Plánované vyhlásenie súťaže:

Súťaž na koncesionára (PPP Projekt) na úseky: D4 BA,Jarovce-Ivanka pri Dunaji,sever 22,59 km                                                                                                                                                                               D4 Ivanka pri Dunaji,sever-BA,Rača 4,4 km                                                                                                                                                                                          R7 BA,Prievoz-BA,Ketelec 6,54 km                                                                                                                                                                                                            R7 BA,Ketelec-Dunajská Lužná 8,23 km                                                                                                                                                                                           R7 Dunajská Lužná-Holice 17,38 km                                                                                                   priebeh súťaže:30.1.2015:vyhlasena súťaž na koncesiu pre projektovanie, výstavbu, financovanie, prevádzku a údržbu úsekov D4+R7                                                               1.2.2015-4.3.2015:plynula lehota na podavanie žiadosti o účasť v súťaži                                                                                                                                                                       5.3.2015:predlženie lehoty na podávanie žiadosti o účasť v súťaži z 13.3.2015 do 27.3.2015                                                                                                                      27.3.2015:uplynula lehota na podávanie žiadosti o účasť v súťaži                                                                                                                                                 28.3.2015-12.6.2015:prebiehala kontrola žiadosti 9 prihlásených konzorcii                                                                                                                                                                    18.6.2015 :MD. vyzvalo štyri konzorcia na tkz. súťažní dialog                                                                                                                                                                           konzorcia:1.Vinci Concessions, Vinci Highways a Meridiam Eastern Europe                                                                                                                                                                   2.Cintra Infraestructuras Internacional, Porr a Macquarie Capital Group                                                                                                                                                      3.Strabag, Strabag Motorway, Reding Infrastructure a John Laing Investments Limited                                                                                                                               4.Hochtief PPP Solutions, Iridium Concesiones de Infraestructuras a Dif Infra PPP 3 Luxembourg                                                                           19.6.2015-8.10.2015:prebiehal tkz. súťažní dialog                                                                                                                                                                                                             19.10.2015:MD. vyzvalo konzorcia na predloženie časti ponuk označených ako "ostatné" a to do 13.11.2015                                                                         10.10.2015-12.11.2015:plynula lehota na odovzdanie ponúk                                                                                                                                                                                              13.11.2015:otvárali sa časti ponuk označené ako "ostatné" (referencie+technické riešenie)                                                                                                       14.11.2015-3.12.2015:prebiehalo vyhodnocovanie ponuk "ostatné"                                                                                                                                                                                  4.12.2015:MD. zverejnilo výzvu na predloženie časti ponuk označených ako "kritériá" (cenová časť)                                                                                                          7.12.2015:otváranie cenových ponuk                                                                                                                                                                                                        Cenové ponuky:Konzorcium                                                                                                        Ročná splatka       Celková cena za 30 rokov koncesie cca.                                                   Cintra Infraestructuras Internacioal,Porr a Macquarie Capital Group         56,72 milionov €                    1701 miliona €                                                                            Vinci Concessions,Vinci Highways a Meridiam Eastern Europe                    69,01 milionov €                    2070 milionov €                                                                          Hochtief PPP Solutions,Iridium de Infraestructuras a Dif Infra                     76,78 milionov €                    2303 milionov €                                                                          Strabag Motorway,Reding Infraestructuras a John Laing                              91,04 milionov €                    2731 milionov €                                         5.12.2015-26.1.2016:prebiehalo vyhodnocovanie cenových ponúk                                                                                                                                                                                   27.1.2016:MD prijalo ponuku konzorcia s najnižšou cenov-Cintra Infraestruras Internacioal,Porr a Macquarie Capital Group                                                          27.1.2016-7.2:plynula 10-dňová  lehota na podanie námietky proti vyhodnoteniu ponúk                                                                                                                                    8.2.2016:nikto nepodal námietku                                                                                                                                                                                                                      17.2.2016:schválenie projektu vladou SR                                                                                                                                                                                                          20.5.2016:podpis koncesnej zmluvy                                                                                                                                                                                         Verejné obstarávanie je podpisom zmluvy de facto ukončené,nasledovať bude finančne uzatvorenie na čo ma konzorcium čas 12 týzdňov počas ktorých budu prebiehať prípravne prace

Súťaž na zhotoviteľa na úseky: D3 Čadca,Bukov-Svrčinovec 5,67 km                                                                                                                                                                           priebeh súťaže:13.5.2015:vyhlasena súťaž na projektovanie a uskutočnenie stavebných prác (žltý fidic)                                                                                                             14.5.2015-14.6.2015:plynula lehota na podavanie žiadosti o účasť v súťaži                                                                                                                                                                    29.5.2015:predlženie lehoty na podavanie žiadosti o účasť v súťaži z 8.6.2015 do 15.6.2015                                                                                                                       15.6.2015:uplynula lehota na podávanie žiadosti o účasť v súťaži                                                                                                                                               16.6.2015-12.11.2015:prebiehala kontrola žiadosti o účasť v súťaži+referencii                                                                                                                                                               13.11.2015:bol vylúčení uchádzač so súťaže a zároveň bola dňa 23.11.2015 podaná námietka proti tomuto úkonu na UVO                                                                         4.1.2016:otvárali sa časti ponúk označené ako "ostatné" (technická časť)                                                                                                                                      5.1.2016-31.1.2016:prebiehalo vyhodnocovanie ponúk "ostatné"                                                                                                                                                                                   12.2.2016:začalo sa konanie o námietkach                                                                                                                                                                                                        15.3.2016:bola dodaná dokumentácia k verejnému obstarávaniu z NDS do UVO (Urad pre Verejné Obstaravanie)                                                                    15.3.2016-5.4.2016:prebiehalo konanie o námietke                                                                                                                                                                                                           6.4.2016:UVO vydal rozhodnutie o námietke                                                                                                                                                                                                     (námietka sa zamietla-UVO rozhodol že uchádzač bol oprávnene vylúčení zo strany NDS kvôli nesplneniu referencii)                                                                          11.5.2016:NDS zverejnila kedy bude otvarať časti ponúk označené ako "kritéria" (cenová časť)  a to dňa 17.5.2016                                                                                 17.5.2016:otvárali sa cenové ponuky  (predpoklada cena 199,12 mil.€)                                                                                                                                                             ponuky:1.spol. Strabag,PORR,Hochtief-239 152 553,36 € bez DPH                                                                                                                                                                                 2.spol. M-Silnice,Hastra,IMB PODBESKIDZIE-242 152 553,36 € bez DPH                                                                                                                                                          3.spol. Metrostav,Doprastav,Eurovia-249 350 904,72 € bez DPH                                                                                                                                                 aktuálni stav:prebieha vyhodnocovanie cenových ponuk

                                                               D1 Prešov,západ-Prešov,juh 7,87 km                                                                                                                                                                           priebeh súťaže:4.6.2015:vyhlasena súťaž na uskutočnenie stavebných prác (červený fidic)                                                                                                                                 5.6.2015-28.6.2015:plynula lehota na podavanie žiadosti o účasť v súťaži                                                                                                                                                                     29.6.2015:skončila lehota na podavanie žiadosti                                                                                                                                                                            30.6.2015-??.11.2015:prebiehala kontrola žiadosti o účasť v súťaži+referencii                                                                                                                                                              30.11.2015:bola podaná námietka proti vylúčeniu s verejného obstarávania na UVO                                                                                                                                  21.12.2015:NDS zverejnila výzvu na predloženie ponúk označených ako "ostatné" (technické riešenie) a to do 22.12.2015                                                                      22.12.2015:otvárali sa časti ponúk označené ako "ostatné"                                                                                                                                                             23.12.2015-22.2.2016:prebiehalo vyhodnocovanie ponúk "ostatné"                                                                                                                                                                                    4.3.2016:začalo sa konanie o námietkach                                                                                                                                                                                                           6.4.2016:bola dodaná dokumentácia k verejnému obstarávaniu z NDS do UVO                                                                                                                                             7.4.2016:hned´ na druhý deň  vydal UVO rozhodnutie o námietke                                                                                                                   (konanie o námietke bolo zastavené z dôvodu nedodania dokladu ktorý by preukazoval oprávnenie podpisovať námietky za namietajúceho)                                                                                 11.5.2016:NDS zverejnila kedy bude otvárať časti ponúk označených ako "kritéria" (cenova časť) a to 17.5.2016                                                                                       17.5.2016:otvárali sa cenové ponuky  (predpokladaná cena 369,51 mil.€)                                                                                                                                                          ponuky:1.spol. Eurovia,Doprastav,Metrostav-356 345 280,48 € bez DPH                                                                                                                                                                       2.spol. M-Silnice,Hastra,IMB PODBESKIDZIE,Willemenstav-364 739 757,09 € bez DPH                                                                                                                                    3.spol. PORR,Strabag,Hochtief-367 231 113,71 € bez DPH                                                                                                                                                           aktuálni stav:prebieha vyhodnocovanie cenových ponúk

                                                              D1 Budimír-Bidovce 14,4 km + súčasť stavby R2 Hrašovík,križovatka-Košické Oľšany,križovatka 1,061 km                                      priebeh súťaže:4.6.2015:vyhlasena súťaž na uskutočnenie stavebných prác (červený fidic)                                                                                                                                  5.6.2015-28.6.2015:plynula lehota na podavanie žiadosti o účasť v súťaži                                                                                                                                                                    29.6.2015:skončila lehota na podavanie žiadosti o účasť v súťaži                                                                                                                                                30.6.2015-18.11.2015:prebiehala kontrola žiadosti o účasť v súťaži+referencii                                                                                                                                                              19.11.2015:bol vylúčení uchádzač so súťaže a zároveň bola dňa 30.11.2016 podaná námietka proti tomuto úkonu na UVO                                                                         4.1.2016:otvárali sa časti ponúk označené ako "ostatné" (technická časť)                                                                                                                                      5.1.2016-15.2.2016:prebiehalo vyhodnocovanie ponúk "ostatné"                                                                                                                                                                                   16.2.2016:bol vylúčeni daľši uchádzač so súťaže a zároveň bola dňa 25.5.2016 podaná námietka proti tomuto úkonu na UVO                                                                 7.3.2016:začalo sa konanie o námietkach                                                                                                                                                                                                          4.4.2016:bola dodaná dokumentácia k verejnému obstarávaniu z NDS do UVO                                                                                                                                      14.4.2016:UVO vydal rozhodnutie o námietke                                                                                                                              námietka č.1 z 30.11.2016 /konanie o námietke bolo zastavené z dôvodu nedodania dokladu ktorý by preukazoval oprávnenie konať za namietajúceho/                   námietka č.2 z 25.2.2016 /námietka za zamietla z dôvodu že ponuku "ostatné" podalo už nové združenie ktoré NDS nevyzvala na predloženie ponuky                            (po podaní žiadosti o účasť v sútaži došlo v združení k zmene členov-nahradenie jednej spoločnosti novou lebo pôvodna odstupila od ponuky)/                                                                                   11.5.2016:NDS zverejnila kedy bude otvarať ponuky označené ako "kritéria" (cenova časť) a to 17.5.2016                                                                                                 17.5.2016:otvárali sa cenové ponuky  (predpokladaná cena 209,4 mil.€)                                                                                                                                                           ponuky:1.spol. Skanska-197 444 061,02 € bez DPH                                                                                                                                                                                                         2.spol. Sallini Impregilo,Dúha,Construction Generali-223 804 293,15 € bez DPH                                                                                                                                            3.spol. M-Silnice,Hastra,IMB PODBESKIDZIE,Willemenstav-224 130 902,17 € bez DPH                                                                                                                                    4.spol. Strabag,PORR,Hochtief-249 921 278,56 € bez DPH                                                                                                                                                                                 5.spol. Doprastav,Eurovia,Metrostav-252 027 814 € bez DPH                                                                                                                                                     aktuálni stav:prebieha vyhodnocovanie cenových ponúk

Zahájenie výstavby:

             Vo výstavbe:úsek D1 Hričovské Podhradie-Lietavská Lúčka 11,32 km   fotografie z výstavbyďalšie fotky + informácie 
                        progres
                                                                                                     začiatok-22.1.2014                          1.1.15                         1.1.16                        1.1.17                     1.1.18 21.1.2018-ukončenie                                                                                                  úsek R2 Ruskovce-Pravotice,ľavý pás 9,56 km fotografie z výstavbyďalšie fotky + informácie                                                                                       progres                                                                                                                                                              začiatok-28.1.2014                         1.1.15                         1.1.16         29.5.2016-ukončenie                                                                                                                                                            úsek D1 Lietavská Lúčka-Višňové-Dubná Skala 13,51 km fotografie z výstavby + ďalšie fotky + informácie                                                                progres                                                   začiatok-27.6.2014            1.1.15                        1.1.16                        1.1.17                        1.1.18                        1.1.19                             28.12.2019-ukončenie                                             úsek D3 Žilina,Strážov-Žilina,Brodno 4,25 km  fotografie z výstavby + ďalšie fotky + informácie                                                                                     progres                                                                                                                                začiatok-30.6.2014            1.1.15                        1.1.16                        1.1.17            28.6.2017-pôvodne ukončenie predlžené o 77 dní do 13.9.2017                                                             úsek R2 Zvolen,východ-Pstruša 7,85 km fotografie z výstavby + informácie                                                                                                                         progres                                                                                                                                                                           začiatok-1.8.2014         1.1.15                        1.1.16               31.7.2016-ukončenie                                                                                                                                                                       úsek D3 Svrčinovec-Skalité,pravý pás 12,28 km fotografie z výstavby + ďalšie fotky + informácie                                                                                    progres                                                                                                                                     začiatok-25.10.2013  1.1.14                       1.1.15                        1.1.16                       24.10.2016-ukončenie                                                                                                                                    úsek D1 Hubová-Ivachnová 15,28 km fotografie z výstavby + ďalšie fotky + informácie                                                                                                        progres                                                                                                                     začiatok-20.12.2013 1.1.14                   1.1.15                        1.1.16                        1.1.17           18.6.2017-ukončenie 

               poznámka:jeden =jeden mesiac

       Rozostavanosť:74,05 km z toho 21,84 km iba polovičný profil

  Dané do užívania:

Dokončený ale neprevádzkovaný úsek:D3 Skalité-št.hr. SR/PR,pravý pás 3,18 km
 

Celkovo počet km diaľnic a rýchlostných ciest v prevádzke

    Dané do užívania v roku 2016
                    Diaľnice:0 km
   Rýchlostné cesty:0 km

    Z predchádzajúcich rokov
                    Diaľnice:463,974 km z toho 15,098 km iba polovičný profil
   Rýchlostné cesty:244,951 km z toho 47,302 km iba polovičný profil

                    Súčet
                    Diaľnice:463,974 km z toho 15,098 km iba polovičný profil
   Rýchlostné cesty:244,951 km z toho 47,302 km iba polovičný profil

 

TOPlist