Vitajte na stránkach venovaných histórii výstavby diaľničnej siete na Slovensku
v zjednodušenej grafickej a štatistickej podobe.
História výstavby diaľnic sa začala písať v roku 1969
kedy sa začal stavať vôbec prvý úsek na území Slovenska a tak začínajú stránky od tohto roku.
Pod kolónkami HISTÓRIA  sú uložené konkrétne roky + animácia a grafy výstavby
Tato úvodná stránka mapuje súčasný stav diaľničnej siete k dátumu uvedenému nižšie.

aktuality

Stav diaľničnej siete k 15.12.2017

Plánované vyhlásenie súťaže:R2 Košice,Šaca-Košické Oľšany 21,5 km kedy? presunuté na koniec roka 2018 (tretí krát po sebe)
                                                                 R4 Prešov,severný obchvat, I. etapa 4,3 km kedy? predbežné oznámenie na súťaž zverejnené 14.12.2017
                                                                 predpoklad vyhlásenia súťaže 29.12.2017
                                                                 R2 Mýtna-Lovinonaňa 11,41  km kedy? predbežné oznámenie na súťaž zverejnené 14.12.2017
                                                                 predpoklad vyhlásenia súťaže 31.1.2018

Súťaž na zhotoviteľa na úseky:R3 Tvrdošín-Nižná nad Oravou,pravý pás 4,4 km
                                 
Priebeh súťaže:  3.8.2017 Vyhlásená užšia sútaž na zhotoviteľa stavby (červený fidic)
                                                                 
20.9.2017 Bol posledný deň na podavanie žiadosti o účasť v súťaži
                                          Aktuálny stav:prebieha posudzovanie žiadosti 13 prihlasených združení firiem

Zahájenie výstavby:30 mája 2017 úsek D1 Prešov,západ-Prešov,juh 7,87 km
                      progres  fotografie z výstavby + informácie
    začiatok-1.6.2017                1.1.18                           1.1.19                           1.1.20                          1.1.21             25.6.2021-ukončenie

         Vo výstavbe:úsek D4 BA,Jarovce-Ivanka pri Dunaji,sever 2 fáza 6,3 km ( km  0,0-6,3 MUK Jarovce-MUK Ketelec) nebude ukončený načas
                      progres  fotografie z výstavby +  informácie 
  začiatok-20.6.2016              1.1.17                           1.1.18                           1.1.19                           1.1.20                      10.10.2020-ukončenie
                                      úsek D4 BA,Jarovce-Ivanka pri Dunaji,sever 1 fáza 16,29 km
(km 6,3-22,59 MUK Ketelec-MUK Ivanka pri Dunaji,sever)
                   progres fotografie z výstavby + informácie nebude ukončený načas 
  začiatok-20.6.2016              1.1.17                          1.1.18                           1.1.19                           1.1.20    11.4.2020-ukončenie
                                 úsek D4 Ivanka pri Dunaji,sever-BA,Rača 4,4 km  fotografie z výstavby +  informácie 
                      progres nebude ukončený načas
  začiatok-20.6.2016              1.1.17                           1.1.18                          1.1.19                           1.1.20    11.4.2020-ukončenie
                                      úsek R7 BA,Prievoz-BA,Ketelec 6,318 km 
fotografie z výstavby + informácie
                   progres nebude ukončený načas
  začiatok-20.6.2016             1.1.17                            1.1.18                          1.1.19                           1.1.20                    10.10.2020-ukončenie
                                 úsek R7 BA,Ketelec-Dunajská Lužna 8,425 km 
fotografie z výstavby + informácie
                   progres nebude ukončený načas
  začiatok-20.6.2016             1.1.17                            1.1.18                          1.1.19                           1.1.20    11.4.2020-ukončenie
                                 úsek R7 Dunajská Lužna-Holice 17,38 km
 
fotografie z výstavby +  informácie 
                      progres
nebude ukončený načas
  začiatok-20.6.2016             1.1.17                            1.1.18                          1.1.19                           1.1.20    11.4.2020-ukončenie
                                      úsek D1 Budimír-Bidovce 14,4 km
+súčasť stavby R2 Hrašovík-Košické Oľšany 1,061 km  fotky z vyst.+ ďalšie fotky+informácie
                      progres
  začiatok-1.11.2016 1.1.17                          1.1.18                           1.1.19                            1.12.2019-ukončenie
                                      úsek D3 Čadca,Bukov-Svrčinovec 5,673 km 
fotografie z výstavby + ďalšie fotky + informácie
                      progres
začiatok-15.12.2016 1.1.17                     1.1.18                           1.1.19                           1.1.20                             14.12.2020-ukončenie
                                 úsek D1 Hričovské Podhradie-Lietavská Lúčka 11,32 km 
fotografie z výstavby + ďalšie fotky + informácie
                      progresnebude ukončený načas
  začiatok-22.1.2014                             1.1.15                           1.1.16                           1.1.17                        1.1.18 21.1.2018-ukončenie
                                 úsek D1 Lietavská Lúčka-Višňové-Dubna Skala 13,51 km  fotografie z výstavby + ďalšie fotky + informácie
                      progresnebude ukončený načas
  začiatok-27.6.2014             1.1.15                           1.1.16                           1.1.17                          1.1.18                           1.1.19                               28.12.2019-ukončenie
                                 úsek D1 Hubová-Ivachnová 15,272 km  fotografie z výstavby + ďalšie fotky + informácie mešká 5 mesiacov oproti plánu ukončenia
progres                1.1.14                       1.1.15                        1.1.16                        1.1.17                       1.1.18                        1.1.19                        1.1.20                        1.1.21
začiatok-20.12.2013                                                                                   18.6.2017-pôvodne ukončenie predlžené o 1838 dní do 30.6.2022
v roku 2014 zistil zhotoviteľ stavby z prieskumných vrtov výrazne zle geologické prostredie v km 2,0 až 4,1 a na konci roku navrhol zmenu trasy v km 1,0 až 6,0 (odklon trasy-predlženie tunela Čebrať) Dňa 18.2.2015 bolo zastavené razenie tunela a dňa 28.5.2015 bolo zo strany objednávateľa NDS /Národna diaľničná spoločnosť/ potvrdená zmena trasy,následne pokračovala zmena dokumentácie až do 6.6.2016 kedy NDS vzala späť svoje rozhodnutie o zmene trasy ktorú ale opäť potvrdila dňa 21.9.2016 zaslaním pokynu stavebnému dozoru na to aby dal pokyn zhotoviteľovi na pokračovanie prác na zmene dokumentácie a zároveň poslala návrh na posúdenie zmeny trasy na životné prostredie-správa EIA.V aprili 2017 bol ukončený hydrogeologický prieskum pre upravenú trasu a dňa 31.7.2017 bola odvzdaná správa EIA objednavateľovi NDS.Po jej pripomienkovaní zo strany NDS a EU bola dňa 30.10.2017 odovzdaná na Ministerstvo životného prostredia.Dňa 30.11.2017 bol podpísaný dodatok k zmluve upravujúci lehotu výstavby a pokyni k pokračovaniu stavebných prác.
Aktuálne bude správa EIA daná na prerokovanie dotknutým organizáciám a verejné prerokovaná.Po jej správoplatnení sa obnoví razenie tunela Čebrať
Zmena trasy si vyžiada odklad odovzdania diaľnice do užívania do 30.6.2022

               poznámka:jeden =jeden mesiac

       Rozostavanosť:128,219 km

  Dané do užívania:16 mája 2017 úsek R2 Zvolen,východ-Pstruša 7,85 km
                                     10 júna 2017 úsek D3 Svrčinovec-Skalité,pravý pás 12,28 km
                                     10 júna 2017 úsek D3 Skalité-št.hr.SR/PL,pravý pás 3,18 km
                             2 decembra 2017 úsek D3 Žilina,Strážov-Žilina,Brodno 4,25 km 

Celkovo počet km diaľnic a rýchlostných ciest v prevádzke

    Dané do užívania v roku 2017
                    Diaľnice:19,71 km z toho 15,46 km iba polovičný profil
   Rýchlostné cesty:7,85 km

    Z predchádzajúcich rokov
                    Diaľnice:463,974 km z toho 15,098 km iba polovičný profil
   Rýchlostné cesty:254,511 km z toho 56,862 km iba polovičný profil

                    Súčet
                    Diaľnice:483,684 km z toho 30,558 km iba polovičný profil
   Rýchlostné cesty:262,361 km z toho 56,862 km iba polovičný profil