Vitajte na stránkach venovaných histórii výstavby diaľničnej siete na Slovensku
v zjednodušenej grafickej a štatistickej podobe.
História výstavby diaľnic sa začala písať v roku 1969
kedy sa začal stavať vôbec prvý úsek na území Slovenska a tak začínajú stránky od tohto roku.
Pod kolónkami HISTÓRIA  sú uložené konkrétne roky + animácia.
Tato úvodná stránka mapuje súčasný stav diaľničnej siete k dátumu uvedenému nižšie.

aktuality

Stav diaľničnej siete k 27.4.2017

Plánované vyhlásenie súťaže:R2 Košice,Šaca-Košické Oľšany 21,5 km kedy? prelom rokov 2017/2018 (tvrdí do minister dopravy)
                                                         R3 Tvrdošín-Nižná,pravý pás 5,2 km kedy? január 2017
                                                                 (vyhlasil to splnomocnenec pre rýchlostostné cesty Janckulik-ale boli to len politické bludy)
                                                                 R4 Prešov,severný obchvat, I. etapa 4,3 km kedy? do konca roka-ak sa nájdu peniaze

Súťaž na zhotoviteľa na úseky:D1 Prešov,západ-Prešov,juh 7,87 km
                    priebeh súťaže:4.6.2015:vyhlasena súťaž na uskutočnenie stavebných prác (červený fidic)
                             5.6.2015-28.6.2015:plynula lehota na podavanie žiadosti o účasť v súťaži
                                             29.6.2016:bol posledný deň na prihlasenie súťažiacich
                          30.6.2015-??.11.2015:prebiehala kontrola žiadosti
                                           30.11.2015:bola podaná námietka proti vylúčeniu s verejného obstaravania na UVO
                                           21.12.2015:NDS zverejnila výzvu na predloženie časti ponúk označených ako "ostatné" (technické riešenie)
                                           22.12.2015:otvárali sa obalky  "ostatné"
                        23.12.2015-22.2.2016:prebiehalo vyhodnocovanie ponúk "ostatné"
                                               4.3.2016:začalo sa konanie o námietke
                                               6.4.2016:bola dodaná dokumentácia k verejnému obstarávaniu z NDS do UVO
                                               7.4.2016:hned´ na druhý deň vydal UVO rozhodnutie o námietke
                  (konanie o námietka bolo zastavené z dôvodu nedodania dokladu ktorý by preukazoval oprávnenie podpisovať námietky za namietajúceho)
                                             11.5.2016:NDS zverejnila kedy bude otvárať časti ponuk označených ako "kritéria" (cenova časť) a to 17.5.2016
                                             17.5.2016:otvarali sa cenové ponuky (predpokladana cena 369,51 milionov €)
                                                 ponuky:1.Eurovia,Doprastav,Metrostav-356 345 280,48 € bez DPH
                                                               2.M-Silnice,Hastra,IMB PODBESKIDZIE,Willemenstav-364 739 757,09 € bez DPH
                                                               3.Porr,Strabag,Hochtief-367 231 113,71 € bez DPH
                                       18.7.2016:NDS prijala najlacnejšiu ponuku firiem  Eurovia,Doprastav,Metrostav
                                         3.8.2016:proti vyhodnoteniu cenových ponúk sa nik neodvolal
                                               6.4.2017:podpis zmluvy o dielo
po viac ako deviatich mesiacoch od vyhodnotenia súťaže bola podpísaná zmluva,hlavnou príčinou zdržania bola neaktuálna správa EIA ktorá ešte stále nie je vypracovaná,oficiálny začiatok stavebných prác je jún 2017

Zahájenie výstavby:

         Vo výstavbe:úsek D4 BA,Jarovce-Ivanka pri Dunaji,sever 2 fáza 6,3 km ( km  0,0-6,3 MUK Jarovce-MUK Ketelec)
                      progres  fotografie z výstavby + informácie
  začiatok-20.6.2016              1.1.17                           1.1.18                           1.1.19                           1.1.20                      10.10.2020-ukončenie
                                      úsek D4 BA,Jarovce-Ivanka pri Dunaji,sever 1 fáza 16,29 km
(km 6,3-22,59 MUK Ketelec-MUK Ivanka pri Dunaji,sever)
                   progres  fotografie z výstavby + informácie
  začiatok-20.6.2016              1.1.17                          1.1.18                           1.1.19                           1.1.20    11.4.2020-ukončenie
                                 úsek D4 Ivanka pri Dunaji,sever-BA,Rača 4,4 km  fotografie z výstavby + informácie
                      progres
  začiatok-20.6.2016              1.1.17                           1.1.18                          1.1.19                           1.1.20    11.4.2020-ukončenie
                                      úsek R7 BA,Prievoz-BA,Ketelec 6,318 km 
fotografie z výstavby + informácie
                   progres
  začiatok-20.6.2016             1.1.17                            1.1.18                          1.1.19                           1.1.20                    10.10.2020-ukončenie
                                 úsek R7 BA,Ketelec-Dunajská Lužna 8,425 km 
fotografie z výstavby + informácie
                   progres
  začiatok-20.6.2016             1.1.17                            1.1.18                          1.1.19                           1.1.20    11.4.2020-ukončenie
                                 úsek R7 Dunajská Lužna-Holice 17,38 km
 
fotografie z výstavby +  informácie 
                      progres
  začiatok-20.6.2016             1.1.17                            1.1.18                          1.1.19                           1.1.20    11.4.2020-ukončenie
                                      úsek D1 Budimír-Bidovce 14,4 km
+súčasť stavby R2 Hrašovík-Košické Oľšany 1,061 km  fotky z vyst.+ ďaľšie fotky+informácie
                      progres
  začiatok-1.11.2016 1.1.17                          1.1.18                           1.1.19                            1.12.2019-ukončenie
                                      úsek D3 Čadca,Bukov-Svrčinovec 5,673 km 
fotografie z výstavby + informácie
                      progres
začiatok-15.12.2016 1.1.17                     1.1.18                           1.1.19                           1.1.20                             14.12.2020-ukončenie
                                 úsek D1 Hričovské Podhradie-Lietavská Lúčka 11,32 km 
fotografie z výstavby + daľšie fotky + informácie
                      progres
  začiatok-22.1.2014                             1.1.15                           1.1.16                           1.1.17                        1.1.18 21.1.2018-ukončenie
                                 úsek D1 Lietavská Lúčka-Višňové-Dubna Skala 13,51 km  fotografie z výstavby + daľšie fotky + informácie
                      progres
  začiatok-27.6.2014             1.1.15                           1.1.16                           1.1.17                          1.1.18                           1.1.19                               28.12.2019-ukončenie
                                 úsek D3 Žilina,Strážov-Žilina,Brodno 4,25 km  fotografie z výstavby + daľšie fotky + informácie
                      progres
  začiatok-30.6.2014             1.1.15                           1.1.16                          1.1.17             28.6.2017-pôvodne ukončenie predlžené o 77 dní do 13.9.2017
                                                                                                                                                                                                  a opäť predlžené o 56 dní do 8.11.2017
                                 úsek R2 Zvolen,východ-Pstruša 7,85 km 1.1.17  fotografie z výstavby + informácie
                      progresmeškanie už viac ako 8 mesiacov oproti plánu ukončenia
    začiatok-1.8.2014          1.1.15                           1.1.16                30.7.2016-pôvodne ukončenie predlžené o 97 dní do 4.11.2016
   Stavebné firmy ani po posunutí termínu ukončenia výstavby cestu nedokončili,predpoklad odovzdania cesty do užívania je máj 2017

                                 úsek D3 Svrčinovec-Skalité,pravý pás 12,28 km          1.1.17  fotografie z výstavby + daľšie fotky + informácie
                      progresmeškanie už viac ako 6 mesiacov oproti plánu ukončenie
začiatok-25.10.2013 1.1.14                          1.1.15                           1.1.16                         24.10.2016-ukončenie predlžené o 342 dní do 30.9.2017/31.5. sprejazdnenie
                                 úsek D1 Hubová-Ivachnová 15,272 km  fotografie z výstavby + daľšie fotky + informácie
                      progres
začiatok-20.12.2013 1.1.14                     1.1.15                          1.1.16                           1.1.17           18.6.2017-ukončenie
v roku 2014 zistil zhotoviteľ stavby z prieskumných vrtov výrazne zle geologické prostredie v km 2,0 až 4,1 a na konci roku navrhol zmenu trasy v km 1,0 až 6,0 (odklon trasy-predlženie tunela Čebrať) Na začiatku roku 2015 bolo zastavené razenie tunela a dňa 28.5.2015 bolo zo strany objednávateľa NDS /Národna diaľničná spoločnosť/ potvrdená zmena trasy,následne pokračovala zmena dokumentácie až do 1.6.2016 kedy NDS vzala späť svoje rozhodnutie o zmene trasy ktorú ale opäť potvrdila dňa 17.10.2016 zaslaním návrhu na posúdenie zmeny trasy na ministerstvo životného prostredia.Aktuálne prebieha hydrogeologický prieskum a posudzovanie zmeny trasy na životné prostredie a zmena územného plánu mesta Ružomberok a obce Likavka.
Zmena trasy si vyžiada odklad odovzdania diaľnice do užívania až na rok 2020-21

               poznámka:jeden =jeden mesiac

       Rozostavanosť:144,729 km z toho 12,28 km iba polovičný profil

  Dané do užívania:

Dokončený ale neprevádzkovaný úsek:D3 Skalité-št.hr. SR/PL,pravý pás 3,18 km
 

Celkovo počet km diaľnic a rýchlostných ciest v prevádzke

    Dané do užívania v roku 2017
                    Diaľnice:0 km
   Rýchlostné cesty:0 km

    Z predchádzajúcich rokov
                    Diaľnice:463,974 km z toho 15,098 km iba polovičný profil
   Rýchlostné cesty:254,511 km z toho 56,862 km iba polovičný profil

                    Súčet
                    Diaľnice:463,974 km z toho 15,098 km iba polovičný profil
   Rýchlostné cesty:254,511 km z toho 56,862 km iba polovičný profil

 

TOPlist