Vitajte na stránkach venovaných histórii výstavby diaľničnej siete na Slovensku
v zjednodušenej grafickej a štatistickej podobe.
História výstavby diaľnic sa začala písať v roku 1969
kedy sa začal stavať vôbec prvý úsek na území Slovenska a tak začínajú stránky od tohto roku.
Pod kolónkami HISTÓRIA  sú uložené konkrétne roky + animácia a grafy výstavby
Tato úvodná stránka mapuje súčasný stav diaľničnej siete k dátumu uvedenému nižšie.

aktuality

Stav diaľničnej siete k 20.11.2017

Plánované vyhlásenie súťaže:R2 Košice,Šaca-Košické Oľšany 21,5 km kedy? prelom rokov 2017/2018 (tvrdil do minister dopravy) real koniec roka 2018
                                                                 R4 Prešov,severný obchvat, I. etapa 4,3 km kedy? do konca roka-ak sa nájdu peniaze
                                                                 R2 Mýtna-Lovinonaňa 11,41  km kedy? na konci roka-podľa ministra dopravy

Súťaž na zhotoviteľa na úseky:R3 Tvrdošín-Nižná nad Oravou,pravý pás 4,4 km
                                 
Priebeh súťaže:  3.8.2017 Vyhlásená užšia sútaž na zhotoviteľa stavby (červený fidic)
                                                                 
20.9.2017 Bol posledný deň na podavanie žiadosti o účasť v súťaži
                                          Aktuálny stav:prebieha posudzovanie žiadosti 13 prihlasených združení firiem

Zahájenie výstavby:30 mája 2017 úsek D1 Prešov,západ-Prešov,juh 7,87 km
                      progres fotografie z výstavby + informácie
    začiatok-1.6.2017                1.1.18                           1.1.19                           1.1.20                          1.1.21             25.6.2021-ukončenie

         Vo výstavbe:úsek D4 BA,Jarovce-Ivanka pri Dunaji,sever 2 fáza 6,3 km ( km  0,0-6,3 MUK Jarovce-MUK Ketelec) nebude ukončený načas
                      progres  fotografie z výstavby +  informácie 
  začiatok-20.6.2016              1.1.17                           1.1.18                           1.1.19                           1.1.20                      10.10.2020-ukončenie
                                      úsek D4 BA,Jarovce-Ivanka pri Dunaji,sever 1 fáza 16,29 km
(km 6,3-22,59 MUK Ketelec-MUK Ivanka pri Dunaji,sever)
                   progres fotografie z výstavby + informácie nebude ukončený načas 
  začiatok-20.6.2016              1.1.17                          1.1.18                           1.1.19                           1.1.20    11.4.2020-ukončenie
                                 úsek D4 Ivanka pri Dunaji,sever-BA,Rača 4,4 km  fotografie z výstavby +  informácie 
                      progres nebude ukončený načas
  začiatok-20.6.2016              1.1.17                           1.1.18                          1.1.19                           1.1.20    11.4.2020-ukončenie
                                      úsek R7 BA,Prievoz-BA,Ketelec 6,318 km 
fotografie z výstavby + informácie
                   progres nebude ukončený načas
  začiatok-20.6.2016             1.1.17                            1.1.18                          1.1.19                           1.1.20                    10.10.2020-ukončenie
                                 úsek R7 BA,Ketelec-Dunajská Lužna 8,425 km 
fotografie z výstavby + informácie
                   progres nebude ukončený načas
  začiatok-20.6.2016             1.1.17                            1.1.18                          1.1.19                           1.1.20    11.4.2020-ukončenie
                                 úsek R7 Dunajská Lužna-Holice 17,38 km
 
fotografie z výstavby +  informácie 
                      progres
nebude ukončený načas
  začiatok-20.6.2016             1.1.17                            1.1.18                          1.1.19                           1.1.20    11.4.2020-ukončenie
                                      úsek D1 Budimír-Bidovce 14,4 km
+súčasť stavby R2 Hrašovík-Košické Oľšany 1,061 km  fotky z vyst.+ ďalšie fotky+informácie
                      progres
  začiatok-1.11.2016 1.1.17                          1.1.18                           1.1.19                            1.12.2019-ukončenie
                                      úsek D3 Čadca,Bukov-Svrčinovec 5,673 km 
fotografie z výstavby + ďalšie fotky + informácie
                      progres
začiatok-15.12.2016 1.1.17                     1.1.18                           1.1.19                           1.1.20                             14.12.2020-ukončenie
                                 úsek D1 Hričovské Podhradie-Lietavská Lúčka 11,32 km 
fotografie z výstavby + ďalšie fotky + informácie
                      progresnebude ukončený načas
  začiatok-22.1.2014                             1.1.15                           1.1.16                           1.1.17                        1.1.18 21.1.2018-ukončenie
                                 úsek D1 Lietavská Lúčka-Višňové-Dubna Skala 13,51 km  fotografie z výstavby + ďalšie fotky + informácie
                      progresnebude ukončený načas
  začiatok-27.6.2014             1.1.15                           1.1.16                           1.1.17                          1.1.18                           1.1.19                               28.12.2019-ukončenie
                                 úsek D3 Žilina,Strážov-Žilina,Brodno 4,25 km  fotografie z výstavby + ďalšie fotky + informácie
                      progresmeška viac ako 4 mesiace oproti plánu ukončenia
  začiatok-30.6.2014             1.1.15                           1.1.16                          1.1.17             28.6.2017-pôvodne ukončenie predlžené o 77 dní do 13.9.2017
  úsek je stavebné ukončení,prebiehajú funkčné skúšky technologie tunela a ISD diaľnice                                    a opäť predlžené o 56 dní do 8.11.2017
  diaľnica bude otvorená dňa 2.12.2017 o 11:00

                                 úsek D1 Hubová-Ivachnová 15,272 km  fotografie z výstavby + ďalšie fotky + informácie
                      progresmeška viac ako 5 mesiacov oproti plánu ukončenia
začiatok-20.12.2013 1.1.14                     1.1.15                          1.1.16                           1.1.17           18.6.2017-ukončenie
v roku 2014 zistil zhotoviteľ stavby z prieskumných vrtov výrazne zle geologické prostredie v km 2,0 až 4,1 a na konci roku navrhol zmenu trasy v km 1,0 až 6,0 (odklon trasy-predlženie tunela Čebrať) Dňa 18.2.2015 bolo zastavené razenie tunela a dňa 28.5.2015 bolo zo strany objednávateľa NDS /Národna diaľničná spoločnosť/ potvrdená zmena trasy,následne pokračovala zmena dokumentácie až do 6.6.2016 kedy NDS vzala späť svoje rozhodnutie o zmene trasy ktorú ale opäť potvrdila dňa 21.9.2016 zaslaním pokynu stavebnému dozoru na to aby dal pokyn zhotoviteľovi na pokračovanie prác na zmene dokumentácie a zároveň poslala návrh na posúdenie zmeny trasy na životné prostredie-správa EIA.V aprili 2017 bol ukončený hydrogeologický prieskum pre upravenú trasu a dňa 31.7.2017 bola odvzdaná správa EIA objednavateľovi NDS.Po jej pripomienkovaní zo strany NDS a EU bola dňa 30.10.2017 odovzdaná na Ministerstvo životného prostredia.
Aktuálne bude správa EIA daná na prerokovanie dotknutým organizáciám a verejné prerokovaná.Po jej správoplatnení sa obnoví razenie tunela Čebrať
Zmena trasy si vyžiada odklad odovzdania diaľnice do užívania približné do 12/2021

               poznámka:jeden =jeden mesiac

       Rozostavanosť:132,469 km

  Dané do užívania:16 mája 2017 úsek R2 Zvolen,východ-Pstruša 7,85 km
                                     10 júna 2017 úsek D3 Svrčinovec-Skalité,pravý pás 12,28 km
                                     10 júna 2017 úsek D3 Skalité-št.hr.SR/PL,pravý pás 3,18 km 

Celkovo počet km diaľnic a rýchlostných ciest v prevádzke

    Dané do užívania v roku 2017
                    Diaľnice:15,46 km všetko iba polovičný profil
   Rýchlostné cesty:7,85 km

    Z predchádzajúcich rokov
                    Diaľnice:463,974 km z toho 15,098 km iba polovičný profil
   Rýchlostné cesty:254,511 km z toho 56,862 km iba polovičný profil

                    Súčet
                    Diaľnice:479,434 km z toho 30,558 km iba polovičný profil
   Rýchlostné cesty:262,361 km z toho 56,862 km iba polovičný profil